gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAVACILIK TAZMİNATINDA ÇALIŞAN ADALET İSTİYOR

YPK kararı ile tazminat oranları gruplar arasında adaletsiz bir dağılıma tabi tutulmuş özellikle 2.ve 3.grupta olan çalışanlar arasında huzursuzluk oluşmuştur.

15 Temmuz 2012 Pazar 17:50

 09 TEMMUZ 2012 tarihinde DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Havacılık Tazminatı hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmış, Havacılık tazminatı hakkında çıkan YPK kararı ile ilgili bilgi verilmiş, tazminat oranları da açıklanmamıştır. YPK kararı ile tazminat oranları gruplar arasında adaletsiz bir dağılıma tabi tutulmuş özellikle 2.ve 3.grupta olan çalışanlar arasında huzursuzluk oluşmuştur.
 
Havacılık Tazminatının yasalaşmasından sonra uzun zamandır YPK çıkmamış çalışanlara avans olarak son 25 aydan bu yana ödeme yapılmıştır. YPK kararı çıkana kadar da DHMİ çalışanları belirsiz bir ortam içinde bulunulmuşlardır.
 
Kanunda; Ek Madde-2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 3.maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personellerine, aylık tutarı, “Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı” prensipleri çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamı karşılanan kadro ve pozisyonlarda
bulunanlar için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 600’ünü,
 
Kısmen karşılanan kadrolar ve pozisyonlarda bulunanlar için aynı miktarın %300’ünü, diğer personeller için de %150’sini geçmemek üzere Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen oran, esas ve usullere göre “Havacılık Tazminatı” ödenir. Denir.
 
Yüksek Planlama Kurulu, yukarıda belirtilen kriterlere göre aynı tazminat tavanı grubu içerisinde yer alan kadro veya pozisyon unvanında çalışanlar için uygulanacak tazminat oranını, birimin bulunduğu yer, iş yoğunluğu, öğrenim durumu farklılığı, hizmet süresi, personel temininde güçlük gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve ödenecek tazminat tutarının %30’unu geçmeyecek şekilde farklılaştırmaya yetkilidir! Der.
 
Yukarıda yazılı kanun maddesinde belirtilen oranlar kanun çıktığı günden beri DHMİ çalışanlarında büyük bir beklenti oluşturmuştur. Her türlü zor şartlarda görevlerini yerine getiren DHMİ personelleri, kamu yararı gözetilerek, Tazminat oranlarının üst diliminden bir YPK düzenlemesini beklerken, maalesef uzun süren meraklı bekleyiş, yerini tam bir hayal kırıklığına bırakmıştır.
Ulaştırma Memur Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET