gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE YÜKLÜ DOSYA VERDİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve beraberindeki heyetle, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başbakanlık Yeni Bina'da gerçekleşen görüşmede Memur-Sen Konfederasyonu’nun taleplerini içeren kapsamlı bir çalışma dosyası, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu tarafından, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sunuldu.

25 Eylül 2014 Perşembe 12:25
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE YÜKLÜ DOSYA VERDİ

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE YÜKLÜ DOSYA VERDİ


Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve beraberindeki heyetle, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

 

Başbakanlık Yeni Bina'da gerçekleşen görüşmede Memur-Sen Konfederasyonu’nun taleplerini içeren kapsamlı bir çalışma dosyası, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu tarafından, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sunuldu.

DOSYADA NELER VAR?

Dosyada aşağıdaki kamu personeli yüklü ve birikmiş sorunları var. 


1- Disiplin Cezalarının Affedilmesi
2-  Emekli ikramiyesinde 30 yıllık süre sınırının kaldırılması
3- Fazla mesai ücretine yönelik mağduriyetlerin giderilmesi
4- 4/C kapsamında istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi
5- 2005 yılından sonra göreve başlayan memurlara 1 derece verilmesi
6- Yüksek öğretim mezunu işçilerin memur kadrosuna geçirilmesi
7- Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi
8- Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi
9- KİT sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi
10- Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
11- Analık izninin 18 haftaya çıkarılması
12- Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 uygulanması (mevcut durumda 4 çocuğa uygulanıyor)
13- Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi
14- Evlilik yardımı verilmesi
15- Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması
16- Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi
17- Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi
18- GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi
19- Yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması

20- Emekli kamu görevlilerine aile yardımı verilmesi

21 Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi

22- Öğretim Elamanlarına Mahsus İlave Maaş Artışı  (Akademik Zam)

23- Sağlık Çalışanlarının Yıpranma Payı (Fiili Hizmet Zammı) Kapsamına Alınması

24- Kamu Görevlilerine Yönelik Lisans Tamamlama Programları Açılması

25- Kalkınmada öncelikli bölge kapsamındaki illerde görev yapan öğretmenlere ek ödeme ve benzeri pozitif ayrımcılık yapılarak burada kalmaları cazip hale geitirlmesi
26- Diyanet'in 'rotasyon' uygulaması gözden geçirilmeli, sorun ivedilikle çözülmesi
27-Bazı kamu görevlileri için devam etmekte olan başörtüsü yasağı da son bulmalı,  erkek kamu görevlilerine yönelik kılık-kıyafet özgürlüğünün kapsamı genişletilmesi
28-Hac ve Umre ibadeti yapacak engelliler ve onlara refakat edeceklere yüzde 50 indirim yapılması
29-Engellilerden otomobil alırken ÖTV alınmaması olumludur. Engelliler otomobil alırken KDV'de ödememesi

30-Öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e çıkarılması

K:MEMURSEN


KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET