gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇİŞLERİ PERSONELİNE SENDİKA KAZANIMLARI

İçişleri Bakanlığı Görevlileri ile Türk Büro-Sen temsilcilerinden oluşan İçişleri Bakanlığı Kurum İdari Kurulunun yaptığı toplantı sonucunda alınan kararlar.

09 Haziran 2011 Perşembe 16:24

1. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 66’ncı maddesine göre nüfus personeli merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına (sözleşmeli personel dahil) ödenen fazla çalışma ücretindeki oranın üç katından beş katına çıkarılması ve ödenecek fazla çalışma ücretinden (damga vergisi hariç) herhangi bir kesintinin yapılmamasının sağlanması,
2. Bakanlıkta görev yapan İl Müdürleri ve Şube Müdürlerinin ek göstergelerini diğer Bakanlık İl Müdürlerinin ek göstergeleri seviyesine yükseltilmesi yönünde çalışmaların yapılması,
3. 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilecek olan 24’üncü Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi çalışmaların tamamlanması amacıyla Bakanlığımız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli memurlar ve sözleşmeli personeline iş yoğunluğu nedeni ile fazla mesai karşılığında ek ödeme yapılması,
4. Bakanlığa bağlı bazı birimlerde çalışan personele yapılan ek ödemenin Bakanlık merkez ve taşra personeline de verilmesi yönünde çalışmaların yapılması,
5. Büyük illerde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinin idari kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması,
6. Kaymakamlık ve nüfus müdürlüklerindeki personel açığının giderilmesi ve hizmet satın alma yolu ile büro temizliğinde yaşanan sorunların çözümlenmesi için girişimlerde bulunulması,
7. Bakanlık merkezinde faaliyet gösteren gündüz bakımevinin ulaşım yönünden uzak mesafede olması nedeniyle Demetevler Lalegül semtinde faaliyet gösteren birimlerimizde çalışan personel çocuklarının istifade edebilmesi için söz konusu mahalde yeni bir gündüz bakımevinin hizmete açılması için girişimlerde bulunulması,
8. Bakanlık merkez birimlerinin fiziki şartlarının verimli çalışmaya elverişli hale getirilmesi için çalışmaların yapılması,
9. Valilik ve kaymakamlık bürolarında ihtiyaç duyulan demirbaş malzeme eksiklerinin giderilebilmesi için yeterli ödenek temini konusunda çalışmalar yapılması,
10. Hizmet içi eğitim çalışmalarında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve ilgili mevzuata da yer verilmesi,
11. Bakanlığımız yemekhanesindeki fiziki sorunların tespit edilerek, giderilmesi yönünde çalışmaların yapılması.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET