gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİ SENDİKALI SAYISI KESİNLEŞTİ İŞTE SENDİKALI SAYILARI

Kamu Personeli Sendikalı Sayısı Kesinleşti İşte Sendikalı Sayıları

07 Temmuz 2011 Perşembe 08:32
Kamu Personeli Sendikalı Sayısı Kesinleşti İşte Sendikalı Sayıları

7 Temmuz 2011 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27987
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2011 TEMMUZ
İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Hizmet Kolu Sıra No
Hizmet Kolunun
Adı
Toplam Kamu Görevlileri Sayısı
Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı
Bağlı Olduğu Konfederasyon
Sendika Dosya No
Toplam Üye Sayısı
Sendikalaşma Oranı (%)
1
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri
181.595
BES
(Büro Emekçileri Sendikası)
KESK
32
22.311
12,29
TÜRK BÜRO - SEN
TÜRKİYE
KAMU - SEN
36
39.763
21,90
(Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)
BÜRO MEMUR - SEN
MEMUR-SEN
63
32.979
18,16
(Büro Memurları Sendikası)
BÜRO HAK-SEN
HAK-SEN
89
1.236
0,68
(Büro Çalışanları Hak Sendikası)
BİRLEŞİK BÜRO-İŞ
BİRLEŞİK
KAMU-İŞ
124
887
0,49
(Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN
BASK
127
568
0,31
(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası)
MES
BAĞIMSIZ
144
67
0,04
(Müstakil Emekçiler Sendikası)
DEMOKRATİK OFİS-SEN
(Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası)
DESK
157
434
0,24
ADALET BÜRO-SEN
(Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
158
667
0,37
2
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
909.168
TÜRK EĞİTİM-SEN
(Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
TÜRKİYE
KAMU - SEN
12
179.300
19,72
EĞİTİM - SEN
KESK
14
115.949
12,75
(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
EĞİTİM - BİR - SEN
MEMUR-SEN
28
195.695
21,52
(Eğitimciler Birliği Sendikası )
ÇES
BAĞIMSIZ
41
19
0,00
(Çağdaş Eğitimciler Sendikası)
TEM - SEN
BAĞIMSIZ
43
1.967
0,22
(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN
BAĞIMSIZ
106
404
0,04
(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
ANADOLU EĞİTİM-SEN
DESK
112
245
0,03
(Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)
ATA EĞİTİM-SEN
BAĞIMSIZ
116
61
0,01
(Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası)
EĞİTİM-İŞ
BİRLEŞİK
KAMU-İŞ
120
23.353
2,57
(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)
TEÇ-SEN
BAĞIMSIZ
125
4.648
0,51
(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)
KUVAYI EĞİTİM-SEN
BAĞIMSIZ
126
9
0,00
( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası)
EĞİTİM HAK-SEN
HAK-SEN
132
687
0,08
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)
AND-SEN
BAĞIMSIZ
138
442
0,05
( Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)
EÇSEN
BAĞIMSIZ
153
4
0,00
(Eğitim Çalışanları Sendikası)
TÜM EĞİTİM BİR-SEN
BAĞIMSIZ
154
58
0,01
(Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI
BASK
156
251
0,03
(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
DES
BAĞIMSIZ
161
402
0,04
(Demokrat Eğitimciler Sendikası)
BİRLİK EĞİTİM-SEN
BAĞIMSIZ
163
281
0,03
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)
EY-SEN
BAĞIMSIZ
166
171
0,02
(Eğitim Yöneticileri Sendikası)
BİLGEÇ-SEN
BAĞIMSIZ
168
122
0,01
(Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası)
EĞİTİM SÖZ-SEN
BAĞIMSIZ
170
255
0,03
(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)
MEÇ-SEN
BAĞIMSIZ
172
25
0,00
(Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)
TEG-SEN
BAĞIMSIZ
173
136
0,01
(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)
3
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
381.436
TÜRK SAĞLIK - SEN
TÜRKİYE
KAMU - SEN
5
93.035
24,39
(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
SES
KESK
16
41.520
10,89
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
SAĞLIK - SEN
MEMUR-SEN
30
135.591
35,55
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ
BİRLEŞİK
KAMU-İŞ
39
265
0,07
(Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
SAĞLIK-BİR
BAĞIMSIZ
50
29
0,01
( Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası )
BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN
BASK
87
782
0,21
(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)
SAĞLIK HAK-SEN
HAK-SEN
133
617
0,16
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)
TÜM SAĞLIK-SEN
DESK
145
1.086
0,28
(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
SÖZ-SEN
BAĞIMSIZ
147
234
0,06
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)
ACİL-SEN
BAĞIMSIZ
148
172
0,05
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Çalışanları Sendikası)
SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI
BAĞIMSIZ
151
18
0,00
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Çalışanları Sendikası)
HİZMET SAĞLIK-SEN
BAĞIMSIZ
152
59
0,02
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası)
BİRLİK SAĞLIK-SEN
BAĞIMSIZ
155
9
0,00
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası)
SAĞLIK SÖZ-SEN
BAĞIMSIZ
159
284
0,07
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)
SAĞLIK DEĞİŞİM-SEN
BAĞIMSIZ
167
109
0,03
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Değişim Sendikası)
GENEL SAĞLIK-İŞ
BAĞIMSIZ
169
482
0,13
(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN
BAĞIMSIZ
174
197
0,05
(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
4
Yerel Yönetim Hizmetleri
99.655
TÜM BEL - SEN
KESK
20
28.516
28,61
(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)
TÜRK YEREL HİZMET - SEN
TÜRKİYE
KAMU - SEN
25
13.288
13,33
(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası )
BEM - BİR - SEN
MEMUR-SEN
51
39.856
39,99
(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)
YEREL - İŞ
BİRLEŞİK
KAMU-İŞ
131
985
0,99
(Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)
YEREL HAK-SEN
HAK-SEN
136
219
0,22
(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN
BASK
140
167
0,17
(Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası)
5
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri
36.895
TÜRK HABER - SEN
TÜRKİYE
KAMU - SEN
6
12.377
33,55
(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )
HABER - SEN
KESK
19
4.264
11,56
(Basın Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası )
BİRLİK HABER - SEN
MEMUR-SEN
53
8.583
23,26
( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası )
BAĞIMSIZ HABER - SEN
BASK
102
881
2,39
(Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
HABER HAK- SEN
HAK-SEN
134
18
0,05
(Basın, Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası )
DEMOKRAT HABER-SEN
DESK
162
77
0,21
(Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası )
6
Kültür ve Sanat Hizmetleri
17.961
TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN
TÜRKİYE
KAMU - SEN
8
2.652
14,77
(Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)
KÜLTÜR SANAT - SEN
KESK
10
3.883
21,62
(Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)
KÜLTÜR MEMUR - SEN
MEMUR-SEN
84
2.610
14,53
(Kültür Memurları Sendikası)
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN
BASK
117
82
0,46
(Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)
KÜLTÜR SANAT-İŞ
BİRLEŞİK
KAMU-İŞ
135
188
1,05
(Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)
7
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri
31.870
TÜRK İMAR - SEN
TÜRKİYE KAMU - SEN
22
6.083
19,09
(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)
YAPI YOL - SEN
KESK
29
4.198
13,17
(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)
BAYINDIR MEMUR - SEN
MEMUR-SEN
55
7.714
24,20
(Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN
BASK
86
338
1,06
(Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)
İMAR HAK - SEN
HAK-SEN
139
295
0,93
( İmar Çalışanları Hak Sendikası)
8
Ulaştırma Hizmetleri
26.047
TÜRK ULAŞIM - SEN
TÜRKİYE
KAMU - SEN
11
6.545
25,13
(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
BTS
KESK
21
3.213
12,34
(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)
ULAŞTIRMA MEMUR - SEN
MEMUR-SEN
85
5.531
21,23
(Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası)
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN
BASK
104
115
0,44
(Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası)
ULAŞTIRMA FAAL - SEN
DESK
122
33
0,13
(Ulaştırma Faal Memur Sendikası)
ULAŞIM HAK - SEN
BAĞIMSIZ
129
144
0,55
(Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası)
UDEM HAK - SEN
HAK-SEN
146
47
0,18
(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)
9
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri
52.120
TARIM ORKAM - SEN
KESK
4
3.341
6,41
(Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
TÜRK TARIM ORMAN - SEN
TÜRKİYE
KAMU - SEN
24
13.567
26,03
(Türkiye Tarım - Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
TOÇ BİR - SEN
MEMUR-SEN
34
25.587
49,09
(Tarım - Orman Çalışanları Birliği Sendikası)
BATOÇ-SEN
BASK
90
161
0,31
(Bağımsız Tarım - Orman ve Çevre Sendikası)
TOÇ HAK - SEN
HAK-SEN
128
299
0,57
(Tarım - Orman ve Çevre Hak Sendikası)
BİRLİK TARIM ORMAN - SEN
(Birlik Gıda Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ
160
21
0,04
TARIM ORMAN-İŞ
(Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
BİRLEŞİK
KAMU-İŞ
164
744
1,43
DEM -TOÇ-SEN
(Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)
DESK
171
126
0,24
10
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri
37.891
TÜRK ENERJİ - SEN
TÜRKİYE
KAMU - SEN
7
7.324
19,33
(Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )
ESM
KESK
27
4.311
11,38
(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)
ENERJİ BİR - SEN
MEMUR-SEN
35
11.362
29,99
( Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN
BASK
91
175
0,46
(Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
ENERJİ HAK - SEN
HAK-SEN
130
81
0,21
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)
11
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri
99.905
TÜRK DİYANET VAKIF - SEN
TÜRKİYE
KAMU - SEN
9
20.563
20,58
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
DİYANET - SEN
MEMUR-SEN
18
49.870
49,92
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)
DİVES
KESK
74
577
0,58
(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)
BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN
BASK
115
107
0,11
(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
DİVA-SEN
BAĞIMSIZ
118
3.954
3,96
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
DİN BİR-SEN
DESK
149
2.145
2,15
(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası)
Toplam Memur Sayısı:
1.874.543
Toplam Sendikalı Memur Sayısı:
1.195.102
63,75
Dosya
No
KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI
TOPLAM ÜYE SAYISI
17
KESK
232.083
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)
26
TÜRKİYE KAMU-SEN
394.497
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)
52
MEMUR-SEN
515.378
(Memur Sendikaları Konfederasyonu)
92
BASK
3.627
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)
98
BAĞIMSIZLAR
15.450
141
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
26.422
(Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu)
142
HAK-SEN
3.499
(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)
165
DESK
4.146
(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu)
GENEL TOPLAM
1.195.102
1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET