gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINA KADRO BİLİRKİŞİLİK VE EK ÜCRET

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda çalışan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına kadro, bilirkişilik ve ek ücret istedi.

06 Mayıs 2015 Çarşamba 07:04
KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINA KADRO BİLİRKİŞİLİK VE EK ÜCRET

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı haberleri 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 29’uncusu düzenlenen ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’ programına katıldı.

 

Yalçın, “Kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı belgesine haiz teknik personelin, gerek kamuda gerekse özel sektörde İSG hizmetleri içerisinde yer almasının sağlanması İSG kültürünün oluşmasına büyük katkı sunacaktır. Ayrıca kamuda iş güvenliği uzmanlarının etkin bir şekilde yer alması için, kurumlara kadro ihdas edilmesi kamuda İSG hizmetlerine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Bunun yanında kamuda söz konusu belgelere sahip kamu görevlilerinin tıpkı bilirkişiler gibi değerlendirilerek kamu yanında özel sektörde de “asgari ücret tarifeli” bağlamlı hizmet sunabilmelerinin sağlanması mali haklar boyutuyla bir motive unsuru olacaktır” dedi.

Özellikle A sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip teknik personelin büyük bir çoğunluğunun kamuda bulunması ve mevcut yasal engeller nedeniyle İSG hizmetlerinin dışında kalmaları önemli bir sorundur” şeklinde konuştu.

“KAMUDA ÇALIŞANLAR İÇİN DE DERECE VE KODLAMA YAPILMALI” 
Ali Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda, meslek hastalıklarını bildirme yükümlülüğü öngörülmekle birlikte, halen mevzuat hükmünde kamu görevlilerine yönelik meslek hastalığı kodeksi bulunmaması, hangi hastalıkların meslek hastalığı olarak değerlendirilip bildirileceğine nasıl karar verileceğine ilişkin tereddütleri meydana getirmiştir. Kamuda kadro ve unvanları itibariyle meslek hastalıklarım listesinin yapılmamış olması karşımıza çıkan başka bir olumsuzluktur. Meslek hastalıkları kavramı daha çok işçiler için düşünülmüş ve tersanelerde çalışan, kot taşlama atölyelerinde çalışan işçilerimiz akla ilk gelenler olmuştur. Kamuda çalışanlar içinde meslek hastalıkları listesi, derece ve kodlamaları yapılmalı, iş güvenliği ve iş sağlığı açısından riskli meslekler belirlenmelidir.”

“Çalışanların can güvenliğini ve sağlığını korumak için oluşturulan mevzuatın uygulanmasında kamu kurumları öncü ve iyi uygulama örneği olması gerekirken bazı İSG hizmetlerinin kamuda ertelenmesi zorunlu olarak özel sektörü öncü kılmıştır” diyen Yalçın, “Hâlbuki çalışanların istihdamı noktasında kamu işyerleri en yoğun kitleyi temsil etmekte, kamu hizmetinden yararlananlarla birlikte hizmeti sunanların risk grubunu birlikte oluşturması önemi artırmaktadır. AB ülkelerinde İSG hizmetlerinin gelişimi, kültürün oluşması ve uygulamada kamu kurumları önemli rol almıştır. Bu çerçevede Türkiye’de meydana gelen iş kazalarını bunu en az yaşayan ülkelere göre daha da azaltmak için, meslek hastalıklarının en düşük seviyeye çekilmesi için, iş sağlığı ve güvenliği noktasındaki olumsuz durumun iyileştirilmesi için başta kamu idaresi olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ortak çalışmasıyla, insan onurunu merkeze alana ortak çerçevede, ortak akılla hareket etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasın etkinliklerinin çalışanlarımıza, çalışma hayatımıza katkılar sunmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyorum”  şeklinde konuştu.
K: Memur Sen, Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET