gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUSEN ILO'DA KAMU ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI İFADE ETTİ

3 Haziran 2013 günü başlayan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 102. Genel Konferansı çerçevesinde toplanan ILO Standartları Uygulama Komitesi, geçen hafta Türkiye’yi; ILO 98 Sayılı, “Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Sözleşmesinden”, “ILO sözleşmelerini en kötü uygulayan” Ülkeler listesine almıştı.

12 Haziran 2013 Çarşamba 11:24
KAMUSEN ILO'DA KAMU ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI İFADE ETTİ

3 Haziran 2013 günü başlayan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 102. Genel Konferansı çerçevesinde toplanan ILO Standartları Uygulama Komitesi, geçen hafta Türkiye’yi; ILO 98 Sayılı, “Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Sözleşmesinden”, “ILO sözleşmelerini en kötü uygulayan” Ülkeler listesine almıştı.

11 Haziran 2013 Salı günü öğleden sonra yapılan görüşmelerde Komite Türkiye’den çalışan, işveren ve Hükümet Yetkilileri hazır bulundu.

Türkiye, ILO Sözleşmelerini en kötü uygulayan ülkelerden biri olarak, son 10 yılda bahse konu komite listesinde 7. defa yer alarak, ve 2 yıl süre ile ILO’dan teknik yardım müeyyidesi ile karşı karşıya kalarak,  ülkemizin ILO üyeliği tarihinde önemli bir olumsuzluk rekoru kırmıştır.

Türkiye görüşmelerinin yapıldığı komite toplantısında konfederasyon Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci bir konuşma yapmıştır.  Demirci yapmış olduğu konuşmada ülkemizde kamu çalışanlarının sendikal mücadelesinden bahsederek, son 10 yıl içerisinde yaşanan problemleri ortaya koymuştur.

Ülkemizdeki sendikal özgürlükler anlamında; sendikalara hür irade ile üye olabilmek, sendikal güvencelerden faydalanabilmek, sendikal ayrımcılıklara uğramamak ve kamu çalışanları sendikalarının sosyal diyalog mekanizmasının tarafı olabilmeler konularında problemlerin hala devem ettiğini ifade eden Demirci, “bu olumsuzlukların ILO’nun 87 sayılı sözleşmesine aykırılık konularının bu güne kadar ILO Standartları Uygulama Komitesinde, Türkiye Gündemi ile 5 defa görüşülmüş olmasına rağmen, hükümet kanadının yapmış olduğu taahhütler lafta kalmış, yapılan anayasa değişiklikleri ve kamu görevlileri sendikaları kanununda yapılan düzenlemeler şekilsel olmaktan öteye gitmemiştir” dedi.

İki yıl önce kurulan ve Avrupa Polis Sendikaları Federasyonu, EUROCOP’un gözlemci üyesi haline gelen ve polis teşkilatı mensuplarınca kurulan EMNİYET-SEN’in 6 merkez yönetim kurulu üyeleri memuriyetten atılmış, il ve iş yeri temsilcilerine ihraç talepli soruşturmalar açılmış ve böylece ülkemizin sendikal özgürlükler konusundaki görüntüsü maalesef son 10 yıldır olumlu noktaya gelememiştir.

Ülkemizin “Kamu Çalışanları Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununu”nda yer alan yeni düzenlemeleri, 98. Sayılı ILO “Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi” çerçevesinde eski kanundaki düzenlemelerle karşılaştıran Demirci, “Kamu Görevlileri Sendikaları kanunu yıllardır kamu çalışanlarına toplu görüşme hakkı adı altında sadece müzakere hakkı tanımış, toplu sözleşme benzeri bir ortak mutabakat yapma imkanı sunmamıştır. 2012 yılında yapılan kanun değişiklikleri sonrasında yapılan düzenleme ile kanunda ifade edilen Toplu Sözleşme ifadesi ise geçen yıl yapılan ilk uygulaması ile maalesef teorik olmaktan öteye geçememiştir. Hükümet kanadının; mutabakat yapmamaya yönelik tutumları ile hakem kuruluna götürülen toplu sözleşme süreci burada 11 kişilik hakem kurulunun başkanı dahil, 7 üyesinin hükümet tarafından doğrudan atanması nedeni ile tam bir fiyaskoya dönüşmüş, böylece mevcut yeni kanun düzenlemeleri, geçmiş kanunun şartlarını aratır hale gelmiştir” dedi.

Kamu çalışanlarının her türlü grev hakkının yasaklandığını, genel ve hizmet kolu toplu sözleşmelerine sadece 15 günlük bir dönem ayrıldığını, toplu sözleşme görüşmelerinin kapsamının daraltıldığını, toplu sözleşme mutabakat yada mutabakatsızlık metinlerinin imzalanmasında sadece heyet başkanlarının yetkilendirildiğini, hakem kurulu üyelerinin çoğunluğunun hükümet tarafından doğrudan atandığını ve hakem kurulu kararlarının yargıya taşınamadığının altını çizen Demirci, Türkiye’nin mevcut 87 Sayılı Sözleşme eksiklerini gidermeden 98. Sayılı sözleşme ihlali ile bu komitede yer almaktadır” dedi.

Bu eksikliklerin çözülmesi için Türk Çalışanlarının temsilcileri olarak ILO ile yakın çalışmaya devam edeceklerini beyan eden Demirci,  ILO sözleşmelerinin uygulanmasında yaşanan ve ülkemiz kamu çalışanları başta olmak üzere tüm çalışanlarından esirgenen uluslararası kabul olmuş çalışma standartlarının Ülkemizde tesis edilebilmesi için ILO’nun Türkiye hükümeti ve Çalışanları ile yakın bir çalışma içerisinde olmasını beklediklerini ifade etti.

Yapılan görüşmeler Çalışan, İşveren ve Hükümet kanadından Türkiye ve Türkiye dışından katılan, çalışan, işveren ve hükümet ve Uluslararası sendikal kuruluş temsilcilerinden pek çok katılımcının söz alması ve Türkiye Hükümeti Temsilcilerinin eleştirilere verdiği cevaplarla sona erdi.

98 sayılı “Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı” sözleşmesini ihlal etmekten komitede görüşülen Türkiye’nin, konuşmacıların ortaya koydukları görüşleri çerçevesinde hazırlanacak ve bir anlamda “müeyyide” anlamına gelecek sonuç raporu önümüzdeki günlerde yazılıp karara bağlanacaktır.

K:KAMUSEN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET