gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUSEN PERFORMANS ÜCRETTE ÇEKİNCELERİNİ AÇIKLADI

KAMUSEN Genel Başkanı İsmail Koncuk "Performansa dayalı ücret " sistemi için erken dedi. Karşılaşılması muhtemel sorunları sıraladı, İsmail Koncuk, şunları kaydetti:

12 Haziran 2012 Salı 17:59

 KAMUSEN Genel Başkanı İsmail Koncuk  "Performansa dayalı ücret " sistemi için erken dedi. Karşılaşılması muhtemel sorunları sıraladı, İsmail Koncuk, şunları kaydetti:

 
"Türkiye'de siyasi bir bölünmüşlük var. Kurum amirlerinin hangi kriterlerle kurum amiri yapıldığını bilmeyen kalmadı. Performans değerlendirmesi derken bunu yapan kişilerin önyargılardan uzak kişiler olması lazım. Bunları sağlayamadan performans değerlendirmeyle ücret belirleme gibi bir sisteme girersek adil olmayan uygulama ile karşı karşıya kalırız. Mantık olarak çok yanlış olmadığını ama Türkiye'de şu anda uygulanabilir olmadığını düşünüyoruz.
 
Son yıllarda ülkemizde kamu çalışanlarının ücretlerinde yapılacak değişikliklere ilişkin temel öneri, performans ücretine geçilmesi olarak ifade edilmektedir. Halen kamu kesiminde bazı kurumlarda  performansa dayalı ücret sistemi uygulanmaktadır. Yöneticiler tarafından yapılan performans değerlendirmesi sonuncunda alınan puanlara göre çalışanların ücretleri farklı oranlarda artmaktadır. Bu uygulamanın hayata geçirildiği en önemli yer sağlık sektörüdür. Ancak burada yaşanan sorunları hepimiz çok yakından biliyoruz. Doktorlara muayene ettikleri hasta sayısına göre performans puanı veriliyor. Doktorlar da zaten yoğun olan iş yükü altında hastalara ayırdıkları süreyi azaltmak zorunda kalıyorlar. Ancak hiç kimse hastalıkla ilgili teşhis ve tedavinin doğru olup olmadığını sorgulamıyor. Sağlık personelimizin belirtilen performans kriterlerine ulaşabilmek için gösterdikleri insan üstü gayret ortadadır.   Performansı kamu sektöründe neye göre belirleyeceksiniz?  Örneğin 60 70 kişilik 100 kişilik birleştirilmiş sınıflarda eğitim hizmeti vermeye çalışan bir öğretmenin performansını neye göre ölçeceksiniz?  Özellikle performans değerlendirmesini yapacak olan amirlerin tarafsızlığını nasıl sağlayacaksınız? Bugün bir çok yönetim kademesi vekalete dayalı olarak yürütülmektedir. Üstelik vekaleten idareci kadrolarına atanmış olan pek çok yönetici o kadroların gerektirdiği niteliklere ve iş tecrübesine sahip değildir. Bu durumda iş bilmez yöneticilerin verdiği performans notunun adil olacağını bizlere nasıl inandıracaksınız. İl özel idareleri ve yerel yönetimlerde çalışan geniş kesimler için başarı değerlendirmesi yapılmasında subjektif unsurların, siyasi ve kişisel kayırmacılığın olmayacağını nasıl garanti edeceksiniz?
 
Kamu yönetimi özel sektörden iki önemli noktada ayrılır:
 
1- Kamu yararını ön plana çıkaran kamu politikası ve teşkilatlanması açısından ,
 
2- Bürokratik yapılanmayı ön plana çıkaran devlet kültürü açısından
 
Kamu yararının ön planda bulunduğu durumlarda performans ölçümü için gerekli olan kamu kurumlarının hedeflerini, kesin bir şekilde tanımlayamazsınız. Örneğin; Dış İşleri Bakanlığı'nda son derece titiz ve dikkatli yapılması gereken evrak takibi, tercüme ve görüş bildirme işlemleri için hangi performans kriterlerini getirebilirsiniz?
 
Kamu hizmeti ve yararı karlılık ve maliyet analizleriyle ölçülemez.   Performansa dayalı ücret kamuya özel sektör anlayışını yerleştirmenin ve iş güvencesini zayıflatmanın başka bir yoludur. Kaldı ki performans ölçümünün her kurumun her biriminin ayrı değerlendirmesini gerekli kılacak ince detaylara ihtiyacı vardır. Kamu sektörü gibi çok geniş bir alana yayılan kamu hizmetlerinde bu detaylı çalışma yapılabilecek midir?
 
Kamu hizmetinin üstün özelliği olan kamu yararının karmaşık yapısı ve dikkate almak zorunda olduğumuz nitelikleri açık değildir. Bu durumda kriterleri belli olmayan performansın ölçümü nasıl yapılacaktır? Performansa itiraz merci neresi olacaktır? Bu mercilerin güvenirliliği nasıl sağlanacaktır? Dolayısıyla kamu sektörüne özel sektör anlayışını yerleştirmeyi amaçlayan memurluk güvencesini yok sayan, bu tür girişimlerin uygulanabilirliği yoktur. 
 
Rotasyon konusunun da kamu çalışanlarının üstünde Demokles'in kılıcı gibi siyasi bir baskı unsuru olacağı endişesini taşıyorum. Rotasyon yıllardır aynı yerde çalışan memurların motivasyonunu, huzurunu, buna bağlı olarak da iş verimini olumsuz etkileyecektir. Bilhassa iller arası rotasyon asla kabul edilemez. Ancak tüm memurların rotasyonundan bahsedenlerin iller arası rotasyon yapmak istedikleri açıktır.
 
3 kuruş maaşla herhangi bir ilde belli bir düzen kurmuş, zorda olsa yaşamaya çalışan bir devlet memurunun bir başka ile atanacak, tüm düzeni bozulacak, memur ailelerinin geçim sıkıntısını daha artıracaktır. Böyle bir uygulamadan kamu yararı bekleyenlerin hiçbir şey bilmediği, geleceği öngöremediği açıktır. Bu bir maceradır, bu maceradan yol yakınken dönülmelidir.  "

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET