gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KEYFİ ATAMALARIN ÖNÜ AÇILIYOR'

Türkiye Kamu Sen İl Başkanı Hanefi Bostan, İdari Yapılanma Usûlü Kanununda yapılan değişikliği eleştirerek, "Keyfi atamaların ve görevden almaların önü açılmaktadır" dedi.

11 Mart 2014 Salı 07:42
KEYFİ ATAMALARIN ÖNÜ AÇILIYOR'

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan yaptığı yazıl açıklamayla kanun değişikliklerini eleştirdi. 6526 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile 2577 sayılı İdari Yapılanma Usulü Kanununun 27 inci maddesinin 2 numaralı fıkrası ve aynı Kanunun 28 inci maddesinin 1 ve 4 numaralı fıkralan değiştirilerek keyfi atamaların ve görevden almalarının önünün açıldığını savunan Bostan, "Nitekim bundan böyle, atama veya nakil davasını kazanan eski görevine dönemeyecek, ne olursa olsun atamalarda, idarenin savunması alınmadan yürütmeyi durdurma karan verilemeyecek, mahkeme karannı uygulamayan yöneticiye dava açılamayacaktır" dedi. 

Hükümetin "Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı TBMM'de kabul ederek Cumhurbaşkanının onayına sunduğunu hatırlatan Bostan, "Cumhurbaşkanının bu tasanyı onaylaması halinde, ülke genelindeki bütün okul müdürleri, müdür başyardımcıları, müdür yardımcıları, Milli Eğitim müdürleri, müdür yardımcılan ve şube müdürleri de MEB Merkez Teşkilatının müsteşar hariç bütün idareci ve şube müdürlerinin görevleri sona erecektir. Yeni idareciler il milli eğitim müdürleri ve Valilerin onayıyla görevlendirilecektir. Bundan böyle KPSS sınavını kazanıp aday öğretmen olanlar adaylık sürecinde performansı uygun görülenler sözlü sınava tabi tutulacak, daha doğrusu AK Parti ilçe ve il başkanlarının onayı alınmadan hiç kimse öğretmen kadrosuna atanamayacaktır. 

Yine üniversitelerde araştırma görevlisi olacaklar merkezi sözlü sınavıyla belirleneceğinden AK Parti ilçe ve il başkanlarının belirleyeceği kişiler dışında hiçbir kimse üniversiteye öğretim elemanı olarak giremeyecektir. 657 saydı Devlet Memurları Kanununda yer almayan 'yönetim görevinden ayırma, görevden çekilmiş sayma, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma' gibi cezaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ilave ederek öğretim üyeleri üzerindeki baskıyı artırma ve keyfi disiplin cezalarına karşı idari yargıya başvurmanın önü kesilmektedir" ifadelerini kullandı. "Yargı kararlarının önüne geçmek için; idareciliği kazandmış hak olmaktan çıkararak, yazılı ve sözlü sınavlarını Anayasamızın 125 inci maddesinde yer alan "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır" hükmünü yok sayarak araştırma görevlilerinin tespiti için; "Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt kullanılmaz. Tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı da tesir altına alınarak Anayasamıza, insan haklarına ve devlet olarak imzaladığımız uluslararası sözleşmelere aykırı olan bütün düzenlemeler yürürlüğe konulmaktadır.

K:İstanbul

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET