gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB MEMUR VE ŞEFLERİ GÖREVDE YÜKSELME SINAV TALEPLERİ

MEB 2014 yılında yapacağı şef ve memurlar için görevde yükselme sınavına sendikalardan eleştiri geldi. Sınavın kapsamından duyurusuna kadar bazı isteklerde bulunuldu. Sendikalar arasında Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne yazılı müracaatta bulunarak, 2014 yılı içerisinde yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin olarak yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması talep edildi.

28 Haziran 2014 Cumartesi 16:56
MEB MEMUR VE ŞEFLERİ GÖREVDE YÜKSELME SINAV TALEPLERİ

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan açıklamada;

"Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde şef ve memurlar için görevde yükselme sınavı yapılacağı ve bu sınavlarda konuların çok kapsamlı olduğu ve konuların şube müdürlüğü sınav konularıyla paralellik arz ettiği, aynı zamanda şef ve memurların aynı konulardan sınava tabi olacağı bilgisi sendikamız ulaşmıştır. Söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Bakanlığın, yazılı sınavın yapılacağı tarihten en geç bir ay önce duyuru yapması ve duyuruda atama yapılacak kadroların sınıfı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi, yeri, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve sınavdaki ağırlıklarına yer vermesi gerekmektedir.

Bakanlık, yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan şef ve memur kadroları için görevde yükselme sınavı yapacak ancak, bu kadrolar için öngörülen eğitim seviyeleri (lise veya dengi, 2 yıllık yüksekokul, 4 yıllık fakülte) farklı olacağından  farklı düzeyde eğitim şartı aranan memurluk ve şeflik sınavlarının ayrı ayrı yapılması ve yapılacak görevde yükselme sınavında, sınav soruları ve sınav konuları kadrolar itibarıyla eğitim seviyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne yazılı müracaatta bulunarak, 2014 yılı içerisinde yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin olarak yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettik. "

Bu açıklama sonrası sınava girecek memur ve şefler gerekli değişikliklerin yapılmasını bekliyor. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET