gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB PERSONEL KİK GÜNDEM VE UYGULAMALARI

Eğitim-Bir-Sen ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısında 11 maddede mutabakat sağlandı.

06 Mart 2014 Perşembe 06:00
MEB PERSONEL KİK GÜNDEM VE UYGULAMALARI


KİK Başkanı ve MEB Müsteşar Yardımcısı Zübeyir Yılmaz, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, İnsan Kaynakları Genel Müdür Vekili Hamza Aydoğdu ile Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Genel Başkan yardımcıları Ali Yalçın ve Ramazan Çakırcı tarafından imzalanan mutabakat metninde, çalışma yapılması konusunda görüş birliğine varılan konular şunlar:
 
-Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile norm kadro yönetmeliğini güncellemek için yetkili sendikanın görüş ve önerileri doğrultusunda ivedilikle çalışma başlatılmalıdır.
 
-Milli Eğitim Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 Cumartesi gününe planlanan merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personelin görevde yükselme (Şef) ve unvan değişikliği sınavı, yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının memur kadrolarına yükselmelerine yönelik sınavı da kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
 
-2012 Yılı Alan Değişikliği işlemleri kapsamında, zihinsel engelliler ve teknoloji-tasarım alanından sınıf öğretmenliğine geçirilen, ancak idari yargının yürütmenin durdurulması kararı neticesi alan değişiklikleri iptal edilenler yönünden, (tercihlerine göre) alan değişikliği sonrası görev yerlerinde eski alanlarında ya da alan değişikliği sonrası görev yerlerinde ve yeni alanlarında görevlerine devam etmelerini sağlayacak bir düzenleme gerçekleştirilmelidir.
 
-İl içi ve iller arası atama ve yer değişikliği işlemleri başlamadan evvel, başta 6287 sayılı Kanun sonrasında ilkokul ve ortaokul olarak ayrıştırılan eğitim kurumları olmak üzere, tüm eğitim kurumlarının hizmet alanları ve hizmet puanları yeniden belirlenmelidir.
 
-6495 sayılı Kanun’un 43. maddesiyle 5525 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. madde hükmü çerçevesinde, disiplin cezalarının ortadan kaldırılması sonucu yeniden atanmak için Bakanlığa başvuranların, atama işlemleri, 5510 sayılı Kanun’un geçici 44. maddesi hükmünden faydalanabilmeleri için biran evvel gerçekleştirilmelidir.
 
-Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenleme yapılarak yeniden atanma hakkının verilmesi sağlanmalıdır.
 
-Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara Dair 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararının günümüz koşullarına, özellikle 6287 sayılı Kanun sonrası ortaya çıkan yeni eğitim sistemine uygun olarak güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar tamamlanmalıdır.
 
-İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlerin, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.
 
-Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavlarında öğretmen çocuklarına ayrılan yüzde 15 kontenjanın doldurulamadığı göz önüne alınarak, isteyen tüm öğretmen çocuklarının yüzde 15’lik kontenjan için gelir durumuna bakılmaksızın sınavlara alınması sağlanmalıdır.
 
-Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu’nda alınan, “Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların başlatılarak en kısa zamanda sonuçlandırılması” kararı yürürlüğe konulmalı; bu amaçla kariyer basamaklarına ilişkin hukuki düzenleme bir an önce gerçekleştirilerek sınav takvimi açıklanmalıdır. Yine eşzamanlı olarak Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra kariyer basamaklarında yükselmek için idare mahkemelerinde açılan davalar sonucu sertifikalarını ve mali haklarını alan öğretmenlerin, kanun boşluğundan dolayı ortaya çıkacak olumsuzluklar nedeniyle mağdur edilmesini önleyecek ek düzenlemeler de gerçekleştirilmelidir.
 
-Bakanlık ana binası başta olmak üzere, Bakanlık merkez teşkilatına dahil hizmet binalarında işyeri sendika temsilciliği için yer tahsisi yapılmalıdır.
 
“Bakanlığın 2013 yaz dönemi öğretmen atama ve yer değişikliği takvimi kapsamında taahhütte bulunduğu alan değişikliği işlemi takvime bağlanarak Şubat döneminden önce gerçekleştirilmelidir” önerisi, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün “Alan Değişikliği” konulu 10/12/2013 tarihli yazısıyla sürecin başlatılması; “Hizmetli ve memur kadrosunda çalışanlar başta olmak üzere, Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfı çalışanlarına yönelik görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavı bir an önce gerçekleştirilmelidir” önerisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nca merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personelin görevde yükselme (Şef) ve unvan değişikliği sınavının 13 Eylül 2014 Cumartesi günü yapılmasının planlandığının duyurulması nedeniyle çalışma raporuna alınmadı. 
K:Eğitim Bir Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET