gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR SEN KPDK'DA KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ AÇIKLADI

Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelir dağılımı, adil paylaşım, emeğin hakkı ve iş güvencesi olmazsa olmazımızdır" dedi.

30 Kasım 2015 Pazartesi 21:05
MEMUR SEN KPDK'DA KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ AÇIKLADI

Yalçın  "1 Kasım seçim döneminde gerek bugünkü siyasi iktidar partisinin gerekse diğer siyasi partilerdin seçim beyannamelerinde yer alan vaatler var, TBMM'ne sunulan hükümet programında birey olarak, vatandaş olarak yararlanacağı vaatler yanında kamu görevlisi sıfatı üzerinden ilgilendiği, ilişkilendirildiği çerçeveler var. Bütün bu zemin üzerinde genel bir saptama yapmayı özellikle gerekeli buluyoruz. Yeni dönemde hayata geçirilecek hiçbir yenilik, gerçekleştirilecek hiçbir icraat,  yürürlüğü konulacak hiçbir mevzuat, start alacak hiçbir uygulama hiçbir kamu görevlisini mevcuttan daha geriye götürmemeli, mevcudun üzerinde haklara, imkanlara sahip olmasını sağlamalıdır. Gündeme taşınacak hiçbir tartışma, süreci ve sonucu itibarıyla kamu görevlilerine kaybettirmemeli sadece kazandırmalı en azından mevcut haklarının korunmasına, teminat altına alınmasına zemin oluşturmalıdır. Bu bakış açısıyla, kamu görevlilerinin beklentilerinin, sorunlarının, teklif ve taleplerinin, öneri ve eleştirilerinin, haklarının, hukukunun, maaş ve ücretlerinin konu edildiği zeminlerde, platformlarda, masa ve toplantılarda yetkili konfederasyonu Memur-Sen ve yetkili sendikaları Memur-Sen ailesi olarak 2015 yılı son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında;

a) Geçmiş dönem KPDK toplantılarında üzerinde tamamen, büyük oranda ve kısmen uzlaşılan konularla ilgili nihai kararların oluşturulması,

b) 3. Dönem Toplu Sözleşmelerinde yer verilen çalışma yapılacak konularla ilgili genel çerçevenin oluşturulması, ilgili kanun tasarılarının,  yönetsel düzenleme taslaklarının hazırlanması,

c) Hizmet kollarındaki yetkili sendikalarca kendi örgütlenme alanındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinin hakları, talep, beklenti ve önerileriyle ilgili genel yaklaşımın ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde de sonuç oluşturacak şekilde belirlenmesi,

d) 64. Hükümet Programı'nda kamu personel sistemi, kamu yönetim ve hizmet organizasyonu ile kamu görevlilerinin demokratik ve sendikal hakları, mali,sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartları perspektifinde yer verilen hususların ayrıntılarının ve hedef mevzuat ve uygulamalarının siyasi irade ve bürokratik zemin kapsamında açıklığa kavuşturulması hususları üzerinde yoğunlaşmamızın önemli ve gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bu doğrultuda,  yetkili Konfederasyon olarak önümüzdeki süreçte ivedilikle, kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilmesini istediğimiz, hayatımızdan çıkarılmasını beklediğimiz, planlamaları ve iş akışlarının oluşturulmasını önemsediğimiz konuları Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun dikkatine sunacağız." dedi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET