gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR SENDİKALARI UZLAŞTIRMA KURULU İÇİN MASADA

Hükümet ve memur sendikaları, Uzlaştırma Kumlu'nu belirlemek için yarın yeniden bir araya geliyor. Memur zammında son kararı verecek olan Uzlaştırma Kurulu'nun Sayıştay Başkanı'nın başkanlığında 4 kamu ve 4 memur temsilcisinden oluşması formülü üzerinde duruluyor. 7'deemur zammına ayıştay formülü Sivil memura sendika Memur zammında son kararı verecek olan Uzlaştırma Kurulu'nun Sayıştay Başkanı'nın başkanlığında 4 kamu, 4 memur temsilcisinden oluşması formülü üzerinde duruluyor emurun maaş ve sosyal haklan sendikalan temsilcisinin yanı sıra Hükümet ile memur sendikaları arasında yürüyen görüşmelerin önceki günkü ilk turunda, askeriyede çalışan sivil memurların sendika üyeliği için Milli Savunma ve içişleri bakanlıklarından görüş alınmasına karar verildi. Kamuda çalışan özel güvenlik personelinin sendika üyeliğinde ise uzlaşmaya varıldı.

22 Eylül 2011 Perşembe 09:51
Memur Sendikaları Uzlaştırma Kurulu İçin Masada

 Uzlaştırma Kurulunun yapısını belirlemek için hükümet ve memur sendikalan yann yeniden bir araya geliyor.

Memursen, Uzlaştırma Kurulunun "tarafsız" üye koltuklarına akademisyen kökenli isimlerin getirilmesini isterken, kamunun "Sayıştay Başkanı'nın aynı zamanda Uzlaşnrma Kurulu Başkam olması yönünde teklif hazırladığı ifade edildi. Bu teklif üzerinde anlaşmaya varılması halinde memur zammında Sayıştay Başkam etkin rol oynayacak. 

Hükümetin, Sayıştay Başkanının başkanlığında 4 kamu 4 de memur temsilcisinden oluşan toplam 9 üyeli Uzlaştırma Kurulu oluşturma yönünde teklif hazırladığı bilgisi dün gündeme düştü. Sendikalar, böyle bir yapının tarafsızlık ilkesine uymayacağını belirterek teklife sıcak bakmadıklarını ifade ettiler.

Memursen uzlaştırma kurulunun 4'er kamu ve memur Yargıtay, Danıştay ya da Sayıştay'dan 1 üye; memurun önereceği 12 akademisyen içinden Bakanlar Kurulunca seçilecek 2 üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşması yönündeki teklifiyle masaya oturacak. Varılacak uzlaşma memur zammını şekillendirecek.

Temsilci kim olacak?

Toplu sözleşme masasında memuru hangi konfederasyonun temsil edeceği konusunda ise yine anlaşma sağlanamadı. Memursen, en çok üyeye sahip konfederasyon sıfatıyla toplu sözleşme masasına oturma, imza yetkisini kullanma ve gerektiğinde Uzlaştırma Kuruluna başvurma hakkının kendisine ait olduğunu savundu. Kamusen ise toplu sözleşmenin her kurumda yetkili sendikalar tarafından imzalanmasını; KESK de her işyerinde ayn toplu sözleşme ve her sendikanın kendi üyesi adına sözleşme yapması yönünde öneri getirdi. Bu konu da, yannki toplantıda yemden ele alınacak.
Bugün

Sendika yasası yetkiye takıldı
Memur konfederasyonlan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası üzerindeki görüşmeler sürerken, toplusözleşmenin tarafları, kimlerin Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne itiraz hakkına sahip olacağı, heyetin kimlerden oluşacağı konularında anlaşma sağlanamıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Emniyet'teki sivil personelin sendika üyesi olması konusunu, Milli Savunma ve içişleri bakanları ile görüşeceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik ile memur konfederasyonlarının Dasitanlarının katılımı ile gerçekleştirilen Üçlü Danışma Kurulu toplantısında Kamu Görevlileri Sendikalan Yasası'nda yapılacak değişiklikler ele alındı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk memur sendikalarının genel kurullarının işçi sendikalarında olduğu gibi 4 yılda bir yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını söyledi. Koncuk, toplusözleşmenin taraflarının kimler olacağı, kimlerin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na itiraz hakkına sahip olacağı, heyetin kimlerden oluşacağı konularında Memur-Sen ile KamuSen ve KESK arasında anlaşmazlık olduğunu söyledi. Kamu-Sen ve KESK'in katılımcı toplusözleşmeden yana olduklarını dile getiren Koncuk, şöyle devam etti: Ancak Memur-Sen 'En büyük sendika biziz. Biz toplu sözleşmeye otururuz' mantığı ile yaklaşıyor. Oysa Kamu-Sen ile KESK'in üye sayılarını toplarsak Memur-Sen'den çok daha fazla. Memur-Sen temsil hakkını tek başına kullanmak istiyor. Hakem Heyeti'ne de sadece Memur-Sen'in kendisi başvurmak istiyor. Bu katılımcılığa aykırıdır. Memur-Sen'in karşısında iki büyük konfederasyon var. Bu onları yok saymak anlamına gelir.
 
KESK Genel Başkanı Lami Özgen de bakanlığın toplanüya hazırlıksız geldiğini, daha önce konuşulanların taslağa geçirilmemiş olduğunu gördüklerini belirtti. disk ten kıdem tazminatı eylemi DİSK, kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesine yönelik girişimleri Kocaeli, Gebze, İzmir, Bursa, Orhangazi ve Eskişehir'de düzenledikleri etkinliklerle protesto etti. Yapılan eylemlerde konuşan Birleşik Metal-iş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, AKP hükümetinin işçi sınıfının 75 yıllık kıdem tazminatı hakkına göz diktiğini belirtti. 1980 askeri darbesiyle başlayan işçi haklarına saldırıların 31 yıl boyunca devam ettiğini anlatan Serdaroğlu, "İşverenlerin sürekli yakındıkları kıdem tazminatı gibi bir yükümlülükleri olmasına rağmen bunca işten çıkarmanın yaşandığı ülkemizde kıdem tazminatı olmadığı takdirde yaşanacak kıyımı düşünmek bile istemiyoruz" diye konuştu.
Cumhuriyet

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET