gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLAR SENDİKA AVUKATLARINCA DAVA AÇMA VE TAKİP İŞLEMLERİ

Memur Sendikaları üyeleri için dava açma ve takip kolaylığı sağlıyor. Sendika avukatları tarafından yapılan işlemler için yetki belgesi yeterli kabul ediliyor. Sadece dava harç ve posta ücreti isteniyor.

19 Eylül 2011 Pazartesi 20:26
Memurlar Sendika Avukatlarınca Dava Açma ve Takip İşlemleri

SENDİKA AVUKATLARI ÜYELERİNİN DAVA TAKİBİNİ YAPIYOR
 
Davasının Sendika avukatı tarafından takip edilmesini isteyen üyeler, istenen bazı belgeleri Sendikanın İllerdeki Şube Başkanlarına teslim ederek dava açabilmekteler.
Şube Başkanları, zamanaşımı süresini gözeterek (idari davalarda 60 gün) sendika avukatının tevkil ettiği yerel avukata veya sendika genel merkez avukatına belgeleri göndermektedir.
Tüm belgelerin kopyaları istenmektedir. (Asılları üyede saklanmaktadır.)
Tüm belgeler ve dava harç-posta masrafının havale edildiğine dair makbuz avukata ulaştığında dava açılmaktadır.
Üyelerden, avukatlar zorunlu dava harç-posta masrafı dışında ücret ödememekte ve noterden vekaletname vermemektedir.
 
SENDİKA AVUKATINA GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR: 
 
A.    Üyenin Şube Başkanlığına Sunacağı Evraklar:
1-    Yetki Belgesi
2-   Üyenin Açıklamaları ve Ekler (Dava konusu olayın kısaca safahatı, idarenin işleminin neden haksız olduğu hakkında üyemizin açıklamaları ve avukata verilmek üzere sunduğu evrak listesi)
3-    İdareye Müracaat Dilekçesi
4-    İdarenin Verdiği Cevap Yazısı
5-    Tebliğ-Tebellüğ Belgesi (veya Tebliğ Tarihi)
6-    Ek Belgeler (Hastane Raporu, Okul Belgeleri, Emsal Karar, Yazışmalar, vs…)
7-    Dava Harç-Posta Masrafının Avukatın Hesabına Yatırıldığına Dair Makbuz

Diyanet Sen kaynağından yayarlanılmıştır.


Alıntılarda www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET