gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN HÜKÜMETTEN 14 TALEBİ

Memur sendikaları, toplu sözleşme için kollan sıvadı. Memur-Sen ve Kamu-Sen başkanları taleplerini hükümete sundu Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen konfederasyonları, kamu çalışanları ile Hükümet arasında ilk kez yapılacak toplu sözleşme için taleplerini belirledi.

27 Mart 2012 Salı 09:31

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, memurlara toplu sözleşme hakkı tanıyan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı'nın TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini hatırlattı. Tasarının yasalaşmasının ardından Hükümet ile toplu sözleşme masasına oturacaklarını belirten Gündoğdu, bu kapsamda çalışmalara başladıklarını ifade etti. Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklannda iyileştirme yapılması için yoğun bir gayret içinde olduklannı anlatan Gündoğdu, toplu sözleşme masasında ne oranda zam talep edeceklerini gelecek hafta bağlı sendikaların başkanlarıyla yapacakları toplan tıyla belirleyeceklerini söyle di. Topla sözleşme masasına götürecekleri diğer taleplerini belirlediklerine işaret eden Gündoğdu, ilk toplu sözleşme masasına götürecekleri taleplerini şöyle sıraladı: "Ek ödemelerin emekliliğe yansıhlması Vergi matrahının yük seltilmesi, Emeklilerin de aile ve çocuk yardımından yararlanması, Üniversitede okuyan çocuklan için kamu görevlilerine yardım yapılması, Giyim ve yiyecek yardımlarından 4/CTiler dahil tüm kamu çalışanlannm yararlanması, şçi ile çalışılan yerlerde aym servisten kamu görevlilerinin de yararlanması, 4/CTilerin çalışma sürelerinin iyileştirilmesi, ücretlerinin insan onuruna yakışır düzeye çıkarılması ve eş, çocuk, giyecek, yiyecek yardımından faydalandırılmaları daha sonra da kadroya alınmaları, Toplu sözleşme hükümlerinin emeklilerin maaşlarına yansıtılması, ek gösterge rakamlarının düzenlenmesi, yüzdelik zam talebi, Taban aylığının artırılması, giyecek ve yiyecek yardımının günün şartlarına uygun olarak herkese verilmesi,Toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, özel hizmet tazminatlarının kurumlar arasında eşitlenmesi, 666 sayılı KHK'dan başta öğretmen, öğretim eleman lan, din görevlileriyle hekim dışı sağlık personeli olmak üzere mağdur olanların mağduriyetinin giderilmesi, bayramlarda ve hafta sonlannda çalışan kamu görevlilerine mesai ödenmesi." Belediyeler, TRT, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindekiler başta olmak üzere kadroya alınmayan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda önemli ölçüde yol katedildigini dile getiren Gündoğdu, "Toplu sözleşmeye kadar bu sorun çözülmezse sözleşmelerin kadroya geçirilmesi talebini toplu sözleşmemasasına götüreceğiz" dedi. Türkiye Kamu-Sen'in talepleri Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da memurlara toplu sözleşme hakkı tanıyan tasarının yasalaşmasının ardından Devlet Personel Başkanlıgı'nm toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı tarihten 15 gün önce konfederasyonlara çagn yapacağını ve masaya konfederasyonlar adına kimlerin oturacağını soracağını anlattı. Konfederasyonlann, toplu sözleşmeye ilişkin taleplerini 1 hafta önce Devlet Personel Başkanlığı'na iletmesi gerektiğine işaret eden Koncuk, "toplu sözleşme masasına oturmadan önce 3 konfederasyon bir araya gelip, taleplerimizi ortaklaştırabiliriz, böylece masaya daha güçlü oturabiliriz" dedi. Eşit işe eşit ücret verilmesini öngören 666 sayılı KHK'dan öğretmen, akademisyen ve posta dağıtıcısı gibi bazı kamu çalışanlannm yararlanmadığını ifade eden Koncuk, "Toplu sözleşme masasında, 666 sayılı KHK'nın kapsamı dışında kalan personelin ek ödemesinin artırılmasını talep edeceğiz" dedi. Koncuk, diğer taleplerini şöyle sıraladı: Ek ödemelerin, emekli aylıkları hesaplanırken dikkate alınmasını istiyoruz. Büyüme oranlannın kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılmasını ve 2002'de kaldırılan refah payı uygulamasının tekrar hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Daha önce alman 7 Uzlaştırma Kurulu kararının uygulanması, 4/C'liler ile sözleşmeli memurlann kadroya alınması talebimizi masaya getireceğiz."
İLKE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET