gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURSEN YENİ HÜKUMETTEN İSTEDİKLERİNİ DUYURDU

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 62. Hükümetin programını değerlendirerek, talepleri sıraladı.

03 Eylül 2014 Çarşamba 12:25
MEMURSEN YENİ HÜKUMETTEN İSTEDİKLERİNİ DUYURDU

 62. Hükümetten ve Başbakan Sayın Davutoğlu’ndan,  Türkiye’nin en büyük emek örgütü Memur-Sen olarak üzerinde uzlaştığımız KPDK kararlarını hayata geçirmesini istiyoruz. Bu anlamda, Disiplin cezalarının affedilmesine yönelik düzenleme yapılmasını, 2005 yılından sonra göreve başlayanlara/göreve başlayacaklara bir derece verilmesini, emeklilik ikramiyesinin ödenmesinde 30 yıllık süre sınırlamasının kaldırılmasını, 4/C’li personelin kadroya geçirilmesini, uyarma ve kınama cezası verilen aday memurların memuriyetle ilişiğinin kesilmesi uygulamasına son verilmesini, Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür olarak görev yapmakta iken özelleştirme kapsamında Araştırmacı kadrolarına atananları istekleri halinde kariyerlerine uygun (mühendis, mimar, avukat gibi) kadrolara atanmasını, kadroya geçirilen İş ve Meslek Danışmanlarının maaş mağduriyetlerinin giderilerek ek ödemelerinin artırılmasını, Nöbetçi Memurluğu uygulamasının kaldırılmasını, Tapu çalışanlarının hukuki ve mali sorumluluğunu düzenleyen Medeni Kanunun ilgili maddesinde düzenlenme yapılmasını, iş yoğunluğu fazla olan mahkeme çalışanlarına fazla çalışma ücreti verilmesini, KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin KİT’lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesini, yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınmasını ve aile yardımından faydalandırılmasını, KİT’lerdeki sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesini, emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu verilmesi ve aile yardımından faydalandırılmalarını sağlayacak yasal ve idari düzenlemelerin vardığımız uzlaşma doğrultusunda ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz.

K:MEMURSEN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET