gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLETVEKİLLERİNİ MEKTUPLA UYARDI

Kamu Sen Başkanı İsmail Koncuk Kamu Görevlileri Sendikalar Kanun tasarısında memurlar ve sendikalar için olumsuz taraflarını dile getirdi. Değişiklik için destek istedi.

28 Ocak 2012 Cumartesi 20:30

İsmail Koncuk mektubunda; 
Tasarının içeriği incelendiğinde, TBMM’ye sevk edilen kanun tasarısının Üçlü Danışma Kurulu toplantılarında üzerinde çalışılan taslaktan farklı olduğu görülmektedir. Öncelikle TBMM’ye sevk edilen tasarı tek taraflı olarak hazırlanmış ve üzerinde konfederasyonların mutabakatla anlaştığı sendikaların üyeleri adına yargı yoluna başvurması, toplu sözleşme görüşmelerinde en çok üyeye sahip üç konfederasyonun imza yetkisinin bulunması, toplu sözleşme metninin sendika temsilcilerinin salt çoğunluğunun onayıyla geçerlik kazanması, hizmet kollarına ait sendikaların da toplu sözleşme yapabilmesi, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı’nın tespit edilmesi gibi birçok hayati konu anlaşılmaz bir şekilde tasarı metnine dâhil edilmemiş, sendikaya üye olabilecek kamu görevlilerinin içeriği yine kısıtlı tutularak, sendikal özgürlükler sınırlandırılmıştır.
 
Bunun yerine toplu sözleşme görüşmelerinde tek bir konfederasyonun hâkim kılındığı, demokrasi ve uzlaşma ilkeleriyle bağdaşmayan maddeler eklenmiştir. Öyle ki; hazırlanan tasarıya göre toplu sözleşme görüşmelerine katılacak konfederasyon temsilcilerinin belirlenirken Memur-Sen, her 128 bin üyesi için 1 temsilci; Türkiye Kamu-Sen, her 200 bin üyesi için 1 temsilci ve KESK ise ancak her 232 bin üyesi için 1 temsilci atayabilecektir. Buna göre her ne şartta olursa olsun, en çok üyeye sahip konfederasyon; hem kendi üyeleri, hem başka konfederasyonlara bağlı sendikaların üyeleri, hem sendika üyesi olmayanlar ve hem de emekliler adına yegâne söz sahibi olacak, bütün kararları tek başına verebilecektir. Üstelik alınan kararlar için diğer konfederasyonlara itiraz hakkı da verilmemektedir. Böyle bir toplu sözleşme sistemi dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur.
 
Bu haliyle TBMM’ye sevk edilmiş bulunan tasarı, Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin konu ile ilgili olarak verdiği kararlara aykırı; uluslar arası sözleşme metinleriyle uyuşmayan; ILO standartları ve evrensel sendikacılık anlayışına zıt düşen düzenlemeler içermektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET