gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

NAKİL YÖNETMELİĞİNE YİNE MAHKEME YOLU GÖRÜNDÜ

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme suretiyle atanmalarına İlişkin Yönetmelik 16 Ağustos tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen memur için sakıncalı görülen maddeler mahkemeye taşınmak üzere gerekli çalışmalar yapılmaya başlandı.

22 Ağustos 2014 Cuma 10:26
NAKİL YÖNETMELİĞİNE YİNE MAHKEME YOLU GÖRÜNDÜ

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme suretiyle atanmalarına İlişkin Yönetmelik 16 Ağustos tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen memur için sakıncalı görülen maddeler mahkemeye taşınmak üzere gerekli çalışmalar yapılmaya başlandı. Türk Diyanet Vakıf Sen yaptığı yazılı açıklamada;
 
1-     Haklarında soruşturma sonucu; Hizmet gereği O yerde kalması sakıncalı görülen memur çalışma süresini tamamlamadan yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Yer değişikliği yapılan görevliler ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamayacaklardır.
2-     Hizmet gereği hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan başka bir yere ataması yapılabilecektir. Bu uygulama idare ceza veya mükâfat olarak uygulanabilir.
3-     Sağlık, Aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan memurun isteği üzerine ataması yapılabilecektir.
4-     Sağlık ve Aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır.
5-     Sağlık mazereti sebebiyle yer değiştirme talebinde bulunan memurlar; Kendisi, Eşi, Annesi, Babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararıyla vasi tayin edilen kardeşi hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı ve sağlık durumunun tehlikeye gireceği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Üniversite Hastanesinden alınacak “sağlık kurulu raporuyla” tevsik edilmesi gerekmektedir.
6-     Eş Durumu ve Aile Birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinde Kamu personeli olan eşinin görev yaptığı yerde atanma hakkı olmaması veya eşinin zorunlu yer değiştirmeye tabi olması durumunda bu kapsamdaki eşinin bulunduğu yere ataması yapılabilecektir. Eşler aynı kurumda ise kurumun daha fazla ihtiyaç duyduğu yere, 
Farklı kurumda ise her iki kurumdan öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere ataması yapılacaktır.
Kamu personeli olmayan eşin atanmayı talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl güvenlik primi ödemek suretiyle hala çalışıyor olması halinde eşinin bulunduğu yere ataması yapılabilecektir.
7-     Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebinde bulunabilecektir. Bunun için kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin yerinde kalmasının can güvenliğinin tehdit altında bırakılacağını adli veya mülki idare makamlarından alınacak belge ile belgelendirmesi gerekmektedir.
8-     Engellilik durumunu belirten sağlık kurulu raporunda en az %40 oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli eşi ya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlığı bulunan memurlar engellilik mazeretine istinaden yer değişikliği talebinde bulunabileceklerdir. Bu haktan bir defadan fazla yararlanılamayacaktır. Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında yeri değiştirilemeyecektir.
9-     Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 16.08.2014 tarihinden itibaren 6 ay içinde Kamu Kurum ve Kuruluşları yönetmeliklerini bu yönetmeliğe uygun hale getireceklerdir.
 
Not: Sendikamızca bu Çerçeve Yönetmeliğinde memur için sakıncalı görülen maddeler mahkemeye taşınmak üzere gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

K:Türk Diyanet Vakıf Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET