gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

POLİS SENDİKASI KURULDU ARKASINDAN SORUŞTURMA AÇILDI

DİLEKÇEYİ KABUL ETMEYEN ANKARA VALİLİĞİ, 'KARGO'YLA GELEN BAŞVURUYA 'OLUR' DEDİ.Önceki gün kurulduğu açıklanan EMNİYET-SEN'le ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

14 Kasım 2012 Çarşamba 15:44

 
 
 Geçen hafta EmniyetSen'in kuruluş dilekçesini kabul etmeyen Ankara Valiliği, başvuru bu kez kargo ile gelince tavrını değiştirdi. Kargoyla gelen dilekçenin evrak kayıttan geçmesiyle sendika kurulmuş oldu. Sendika ilk toplantısını da düzenledi. Üye sayısı 35 bin, 1 aylık hedef sayı ise 75 bin olarak açıklandı. Ankara Valiliği geçen hafta Emniyet-Sen'in kuruluş dilekçesini kabul etmemişti. Bunun üzerine dilekçe kargo ile Ankara Valiliği'ne gönderilmişti. Kargo dün valiliğe ulaştı. Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) 2. Başkanı Abdurrahman Yılmaz, arkadaşlarının da kargo Ankara Valiliği'ne teslim edilirken orada olduklarını belirterek "Kayıttan geçti. Böylece bildirim zorunluluğu da gerçekleşmiş oldu" dedi. I Mayıs'ta yürüyeceğiz' Öte yandan Emniyet-Sen ilk basın toplantısını da düzenledi. Toplantıda Emniyet-Sen basın sözcüsü Talip Doğan Karlıbel, sendikanın 1 Mayıs'taki yürüyüşlere katılacağını, gerektiğinde greve gitmeye kadar bir altyapı oluşturduklarını söyledi.
MUSTAFA ÇAKIR ANKARA -CUMHURİYET
 
Önceki gün kurulduğu açıklanan EMNİYET-SEN'le ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara Valiliği'nin kuruluş dilekçesini herhangi bir işlem yapmadan posta yoluyla iade ettiği belirtilerek, soruşturma için müfettiş tayin edildiği kaydedildi. Toplantıya CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin de katıldı. Emniyet teşkilatında çalışanların özlük ve sosyal haklarını gelişimi İçin EmniyetSendikası (EMNİYET-SEN) kuruldu. EMNİYET-SEN'in kuruluşuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan sendika basın sözcüsü Talip Doğan Karlıbel, ilk defa bir emniyet sendikasının kurulduğunu kaydetti. Emniyetin içinde 253 bin çalışan olduğunu ve çalışanların sorunlarıyla ilgilenecek hiçbir Sendikanın kuruluş haberi dünkü gazetemizde böyle yer almıştı. Emniyet teşkilatında çalışanların özlük ve sosyal haklarının gelişimi için kurulduğu duyurulan Emniyet Sendikası'yla (EMNİYET-SEN) ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Sendikanın kuruluşuyla ilgili dün gazetelerde yayımlanan haberler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğümün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Mevcut ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde ülkemizde Emniyet Teşkilatı mensuplarının sendika kuramayacakları ve herhangi birsendikaya da üye olamayacakları açıktır" denildi. Açıklamada ayrıca, disiplin yönünden soruşturma için müfettiş tayin edildiği belirtildi. Emniyet'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Taraf olunan uluslararası sözleşmeler yönünden Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 2. maddesinde sendikal hakkın sınırları tespit edilmiş ve "Bu madde, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatı mensuplarının bu hakkı kullanmaları üzerine hukuki kısıtlamalar konulmasını engellemez" şeklinde düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesinde sendika kurma ve üye olma hakkı düzenlenmiş ancak bu maddenin, sendika hakkının kullanılmasında "Silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına" engel teşkil etmediği ifade edilmiştir. Yine Uluslararası Çalışma Örgütümün (ILO) 151 sayılı Sözleşmesi'nin 1. maddesinde sendikal hakların "Silahlı kuvvetler ve polis mensuplarına ne ölçüde uygulanacağı ulusal mevzuatla belirlenir" şeklinde ifade edilmiştir. İç hukukumuzda ise sendika ile ilgili olarak; Anayasanın 51. maddesinde çalışanlar ve işverenlerin sendikaya üye olmaları hakkı düzenlenirken milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla kanunla sınırlanabileceği düzenlenmiştir. Kamu görevlilerinin sendika haklarını düzenleyen 4688 sayılı Kamu GörevlileriSendika Kanunu'nun 15. maddesinde sendika üyesi olamayacak kamu görevlileri arasında polisler sayılmış, aynı maddenin (j) bendinde ise "Emniyet hizmetleri sınıfı ve Emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli, üye olamazlar ve sendika kuramazlar" hükmü düzenlenmiştir. Emniyet Teşkilatı kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile sunduğu hizmetler kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bağlamda, sendikalhaklar konusundaki talep ve girişimlerin de kanunlar çerçevesinde değerlendirilmesi bir zorunluluktur." Açıklamada, Ankara Valiliği'ne 12.11.2012 tarihinde 7 personel tarafından verilen sendika kurulumu ile ilgili dilekçenin ise, Ankara Valiliği'nce 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu'nun hükmü gereği hukuken herhangi bir işlem yapılmadan başvuru evraklarının posta yoluyla iade edildiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: "4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 47'nci maddesinde kişi topluluklarının tüzel kişilik kazanabilmesi için kendileri ile ilgili özel hükümlerde belirtilen koşulları taşımaEMNIYET-SEN basın sözcüsü Talip Doğan Karlıbel lan gerektiği ve amacı hukuka aykırı olan kişi topluluklarının tüzel kişilik kazanamayacakları hüküm altına alınmıştır. Yukarıda belirtilen hukuki düzenlemeler çerçevesinde konunun disiplin yönünden soruşturulması için müfettiş tayin edilmiş ve gerekli işlemler başlatılmıştır." (Başkent)

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET