gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL SÖZLEŞME KAZANIMI EK ÖDEME ARTTI MAAŞ FARKI KAPANDI

Sağlık Bakanlığı, toplu sözleşme sonrası sağlık çalışanlarının kazanımlarını açıkladı

14 Haziran 2012 Perşembe 09:26

  Ek ödemeler arttı maaş farkı kapandı ; AİLE YARDIM ÖDENEĞİ GELİYOR
Sağlık Bakanlığı, toplu sözleşme sonunda sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin arttığını, maaş farkları arasındaki makasın daraldığını açıkladı. Yeni toplu sözleşme ile aile ödeneceği verileceği belirtilirken, emeklilik tazminatının da 100 lira artırıldığına dikkat çekildi. Yeni uygulama ile bir sağlık memuru, müdürlüğe "vekalet" etmesi durumunda ortalama 350 lira ek ödeme alacak.

Son günlerde doktorlar başta olmak üzere bütün sağlık personellerinin haklarının kısıtlandığı ve gasp edildiği yönündeki haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı, 2012 2013 dönemini kapsayan kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde sağlık personelinin de önemli kazanımlar elde ettiği duyurdu. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı; yaptığı Çalışmayla toplu sözleşme sonucunda sağlık personelinin elde ettiği kazanımları duyurdu. 01/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmeli personel de diğer memurlar gibi Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nden yararlanacak ve sözleşmeli personel de yataklı tedavi kurumlarında ücretsiz yemek yiyebilecek. Sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personeli sağlık hizmetleri sınıfına atanabilecek. Mesleki bir üst öğrenimi bitirirse sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak aynı pozisyon ünvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenecek. 112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödeme tavanı ise artırılarak yüzde 150'den, yüzde 200'e çıkarılacak. Dini bayramlardaki nöbet ücretleri yüzde 20 artırımlı olarak ödenecek.

EK ÖDEMELER ARTIYOR
01.07.2012 tarihinden geçerli olmak üzere Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri ve sağlık memuru olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin performans puanlarına 10 puan daha ilave edilecek. Bu düzenlemenin personele aylık getirişi yaklaşık 50 TL oldu. Uygulama ile Sağlık Bakanlığı'nda sosyolog olarak görev yapanların maaşları 300 TL civarında artırılacak. 01.07.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, pratisyen hekim ve diş hekimlerinin ek ödemesi artırılıyor. Buna göre; örneğin 4. derece pratisyen tabiplerin garanti ek ödemesi 400 TL civannda, diş hekimlerinin garanti ek ödemesi 370 TL civarında artacak. Yine 15.07.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yeni uygulama ile artık sağlık müdür yardımcısı, şube müdürü, hastane müdürü veya hastane müdür yardımcılığına vekalet edenlere yapılacak ek ödemelerin matrahları artırıldı. Örnek vermek gerekirse; bir sağlık memurunun şube müdürlüğüne vekâlet etmesi durumunda ortalama net 350 TL civannda, il sağlık müdür yardımcılığına vekalet etmesi halinde ise 400 TL civannda ek ödemesi

MAAŞ FARKLARI KAPATİLİYOR
Uygulamayla kamu görevlileri ve emeklilerine 01.01.2012-14.06.2012 dönemi için yapılması gereken fark ödemeleri yüzde 2,25 oranında olacak. Buna göre 4. derecedeki bir uzman hekim gecikme zammı dahil 420 TL, 4. derece bir pratisyen hekim 370 TL ve 8. derece bir hemşire, ebe veya sağlık memuru 240 TL civarında fark alacak. Aile hekimleri ve aile sağlığı elamanlarına da fark ödemesi yapılacak. Ayrıca varsa nöbet ücret farkları da ödenecek. Sözleşmede varıYeni toplu sözleşmeyle 15/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere devletçe okutulan veya burs verilen çocuklar için aile yardımı ödeneği verileceği kararına varılırken 01/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik tazminatı 100 TL artırılıyor. Mali sorumluluk zammı almayan aynı zamanda taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ödenecek ve Uygulama ile memur, hemşire, ebe, sağlık memuru vb. kadrolarda bulunan personelden taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapanlar mali sorumluluk zammı almazken bu uygulaı ma ile aylık net 12 TL civarında tazminat alacaklar. Bu iyileştirmelerin yanısıra; sağlık personeline bir mali yıl süresince mali hakların tutarı olarak ödenen toplam meblağın; 375 sayılı kHk'dan yararlanan emsali personele bir mali yıl süresince mali hakların tutarı olarak ödenen toplam meblağdan az olması durumunda aradaki fark; telafi edilecek. lan uzlaşmaya göre; 01.06.2012 tarihinden geçerli olmak üzere tabip dışı personelin ek ödemesi de her ay aylıklarıyla birlikte ödenecek ve her ay maaş ödemesi ile birlikte denge tazminatı tutarı peşin olarak ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılacak. Bunun yanında yıllık izin, rapor gibi nedenlerle de döner sermaye gelirine herhangi bir katkıda bulunmasa bile, anılan personele bu tutar peşin olarak verilmeye devam edilecek. Böylece anılan personelin eline her ayın 15'inde maaş ile denge tazminatı tutar garanti olarak geçecek. 

YENİ AKİT

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET