gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME DAVALIK

Sağlık Bakanlığı personeli görevde yükselme yönetmeliklerine davaları açmaya devam ediliyor.

20 Mart 2015 Cuma 14:17
SAĞLIK PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME DAVALIK

Türk Sağlık Sen üniversitelerde yapılacak görevde yükselme sınavının düzenleyen yönetmelikte ve Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu Personeli Görevde Yükselme yönetmeliğinde yer alan bazı düzenlemelerin iptali için dava açıldı.


Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan Sözlü Sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanının 60 olarak uygulanmasını ve Başarı puanının şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının olmasını öngörün düzenlemelerin iptali için Danıştay’da dava açıldı.


Tıbbı Cihaz ve İlaç Kurumu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde ise sınava başvurulabilecek adayların en az lise mezunu olması yönündeki şartın iptali için Danıştay’da dava açıldı. Söz konusu hükmün Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu ve kısıtlama getirildiği belirtildi.

K:Türk Sağlık Sen, kamudanhaberler, 20.03.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET