gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SENDİKALAR KANUNU AYRINTILARI NETLEŞİYOR

Sendikalı oldu diye işçisini çıkaran patron bir yıllık ücret kadar tazminat ödeyecek. Sendikal hayatta da 12 Eylül'ün izleri siliniyor... Bütün sendikalar tarafından 'olumlu' olarak nitelendiren yeni tasarı, işçilere önemli haklar getiriyor. Sendikaya üye olma yaşı 15'e iniyor. Çalışanın 'sendikalı olma' gerekçesiyle işten çıkarılamayacak... 'Grev yasağı'nın kapsamı da daraltılıyor...

06 Ocak 2012 Cuma 07:51
SENDİKALAR KANUNU AYRINTILARI NETLEŞİYOR

 Sendikalı oldu diye işçisini çıkaran patron bir yıllık ücret kadar tazminat ödeyecek. Sendikal hayatta da 12 Eylül'ün izleri siliniyor... Bütün sendikalar tarafından 'olumlu' olarak nitelendiren yeni tasarı, işçilere önemli haklar getiriyor. Sendikaya üye olma yaşı 15'e iniyor. Çalışanın 'sendikalı olma' gerekçesiyle işten çıkarılamayacak... 'Grev yasağı'nın kapsamı da daraltılıyor...

YETKİ BARAJI İSTEMİYORUZ
AKP Hükümetinin, çalışma hayatına yönelik olarak öncelikli gündemine aldığı düzenlemelerin başında, sendikalar ile grev ve lokavt kanunları geliyor. 12 Eylül'den beri uygulanan Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, "Toplu İş İlişkileri Kanunu" adıyla tek bir tasarıda birleştirildi. Başbakanlığa sunulan düzenleme, önümüzdeki günlerde TBMMî'ye, sevk edilecek. Sendikalar ve hükümet büyük ölçüde anlaştı.

TASARIYA göre, sendika ve konfederasyon kuruluşu kolaylaşacak.  BU örgütler önceden izin almaksızın kurulabilecek. SENDİKA kurucularının bir işyerinde fiilen çalışması, Türk vatandaşı ve Türkçe okuryazar olması şartları kaldırıldı. BÖYLECE Avrupa Sosyal Şartına uyum sağlandı.  SENDİKALAR, tüzük ve kurucular listesi gibi gerekli belgelerle bulundukları ilin valiliğine başvurarak kurulacak. . VALİLİK, bu bilgileri bakanlığa bildirecek. BAKANLIK da sendikayı 15 gün içinde internetten ilan edecek.

28 olan işkolu sayısı 18'e indirilecek.

AYNI PATRONDA TEK SÖZLEŞME İMKANI

BİR işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılacak. TASARIYLA grup toplu iş sözleşmesi imkanı da Türkiye'de ilk defa tanınacak. 

SENDİKAYA üyelik ve üyelikten çekilmedeki noter şartı kaldırıldı. İşlemler elektronik ortamda yapılabilecek. BİRDEN fazlasendikaya üye olmak da mümkün.

İŞÇİLER, işe alınma aşamasında sendikaya üye olma ya da olmama şartıyla karşı karşıya bırakılmayacak.

SENDİKALI olduğu için işten çıkarmaya yaptırım var.

PATRON, şartlara uymazsa bir yıllık ücretten az olmamak üzeresendikal tazminat ödeyecek.
SENDİKAL nedenlerle iş sözleşmesi feshedilmesi durumunda iş güvencesi hükümleri 30 işçi şartı aranmaksızın uygulanacak. Davalarda ispat yükümlülüğü işverene ait olacak. AYRIMCILIK iddiasının ispatı ise işçiye ait..

15 YAŞINDA SENDİKA ÜYELİĞİ
 İŞÇİNİN '16 yaş' şartı, '15 yaşını doldurmuş olmak' şeklinde düzenlendi.

SENDİKALAR, genel kurul kararıyla nakit varlıklarının yüzde 40'ı kadar şirketlere yatırım yapabilecek, ancak ticari faaliyet yasak. ELDE edilen gelir, üyeler ve mensuplar arasında dağıtılamaz. . ANCAK grev ve lokavt süresince yardım, aile bireylerine eğitim amaçlı yardımlar serbest.


İşyerine verilen zararın sorumlusu sendika değil, 'işçi' olacak. CAN ve mal kurtarma, / cenaze ve defin, itfaiye işleri ve elektrik-doğalgaz ' hizmetlerinde grev ve lokavt yapılamayacak. . HASTANE, bankalar ve şehir içi / toplu taşıma hizmetlerinde de grev ve lokavt yok. . BAKANLAR Kurulu, yasal bir grevi, genel sağlık ve milli güvenlik gerekçesiyle 2 ay erteleyebilecek. Ancak iki ayın sonunda uyuşmazlığın zorunlu olarak Yüksek Hakem Kurulu'na gitmesi zorunluluğu kaldırıldı. . MEVCUT yasada, grev esnasında işçi, işyerine zarar verirse bundan sendika sorumlu tutuluyordu. Düzenlemeyle artık sendika değil zararı veren sorumlu olacak.

'En fazla üyesi olan' tek yetkili olacak

YÜZDE 10 olan iş kolu barajı da binde 5'e indirildi.  İŞ yeri barajı yüzde 50+ 1 olarak korunurken, işletme barajı yüzde 40 olarak belirlendi. YÜZDE 40 oranı getirildiği için bir işyerinde birden fazla sendikanın yüzde 40+1'i geçmesi halinde, en fazla işçi üyeye sahip sendika tek yetkili olacak.

İŞÇİ, işsiz kaldığında dahi sendika üyeliği bir yıl devam edebilecek . TOPLU sözleşme süreci en fazla 60 gün içinde tamamlanacak. GREV yasağına ilişkin işçi sendikası lehine düzenleme de yapıldı." EĞER grev oylaması yapılmış ve grev kararı çıkmamışsa veya mahkeme tarafından grev yasağı getirilmişse işçi sendikası yüksek hakem kuruluna başvuracak. Eğer başvurmazsa yetkisi düşecek.

Akşam Çalışma hayatı uzmanı Deniz ÇİÇEK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET