gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SENDİKALAR KANUNU YENİDEN GÜNDEMDE

1997 yılında malî denetim dışında bırakılan sendikalar, yeniden denetim kapsamına alınıyor. Hükümet ile sendikalar arasında varılan mutabakata göre, sendika ve konfederasyonların gelir ve giderleri, yıllık dönemler halinde, yeminli malî müşavirler tarafından denetlenerek. Uzlasılan yasa tasarısı, yeni dönemde hızla Meclis'ten geçirilecek.

24 Eylül 2011 Cumartesi 06:58
Sendikalar Kanunu Yeniden Gündemde

 Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Sendikalar Yasası'nm değişmesi konusunda sendikalarla mutabakat sağladı. Meclis'in açılmasının ardından uzlaşma sağlanan metin yasalaştırılacak. Yasa ile yıllardır süren suisrimallere son verilecek. Bunlann başında sendikaların mali yönden denetiminin yeminli mali müşavirlere verilmesi geliyor.

1997 yılında yapılan bir değişiklikle sendikalar, mali denetim dışında bırakılmıştı. 14 yıl sonra yapılacak düzenleme ile denetim yetkisi yeniden yasaya giriyor. Tasanya göre sendikalann denetiminde şeffaflık sağlanarak yeminli mali müşavirler yetkili kalınıyor. Çalışma Bakanı Çelik ile Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, TİSK Genel Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ile DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün'ün önceki gün bir araya geldiği Üçlü Danışma Kurulu'nda 33 maddede uzlaşma sağlandı. Uzlaşmanın ardından yeni yasa tasansının hızla Meclis'ten geçirilerek yasalaşması bekleniyor. Yeni yasanın getireceği en önemli değişikliklerden biri, mali denetimin tekrar mevzuata girmesi olacak.

Sendika ve konfederasyonlann gelir ve giderleri, yıllık dönemler halinde, ruhsat almış ve dene-' tim yetkisine sahip yeminli mali müşavirler tarafından denetlenecek. Tasan ile işçi sendikalarına üyelik ve istifada noter şartı kaldırılıyor. Noter şartının kaldırılması, özellikle yeni sendikaların örgütlenmesini kolaylaştıracak. Tasarıyla halen 16 olan üyelik yaş sının ise 15'e iniyor. Sendika kurulabilecek işkolu sayısında da değişikliğe gidilecek. 28 olan iş kolu sayısı 18'e düşecek. Geçici olarak işsiz kalan işçinin sendikaya üyeliği 1 yıl devam edecek. Sendikal mevzuat, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'ndan oluşuyor. Çalışma Bakanlığı ile sendikaların anlaştığı yasa, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Yasası. Ancak sendikalar açısından asıl önemli yasa, önümüzdeki hafta masaya gelecek olan 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu. Bu yasada yapılacak değişiklikle sendikaların gerçek üye sayılan ortaya çıkacak. Sendikalı işçi sayısının SGK kayıtlarına göre tespit edilmesini öngören düzenleme, bu yasada gerekli değişiklikler yapılarak iş kolu barajı düşürülemedigi için uygulamaya konulmamıştı. Yüzde 10 olan iş kolu barajı düşürülmeden sendikalı işçi sayısının SGK kayıtlarına göre tespiti durumunda ise 50'ye yakın sendika yetkisini kaybediyor. Ancak sendikalarla hükümet, yüzde 10 barajının düşürülmesi konusunda anlaşamıyor. Bu nedenle sendika üye istatistiklerinin yayınlanması iki yıldır erteleniyor.

Ölü ve emekliler üye gözükmeye devam ediyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile birlikte 28 Şubat sürecine destek veren Türk-İş ve DİSK, 1997'de mali denetim dışında bırakılmıştı. Dönemin Türk-lş Başkanı Bayram Meral (solda) ve DİSK Başkanı Rıdvan Budak (sağda) sık sık bir araya geliyordu.

Zaman

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET