gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SENDİKALAR VE HÜKÜMET TARAFI BİRARAYA GELDİ AMA KADRO MÜJDESİ VERİLMEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in başkanlığında, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Madenoğlu, Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kunbuzoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tonbul saat 14:00’da Çalışma Bakanlık binasında bir araya gelerek aşağıdaki 14 başlık üzerinde çalışma yapıldı. Sözleşmeliler hakkında somut gelişme sağlanamadı.

20 Nisan 2013 Cumartesi 07:24

 

 Çalışma yapılan maddeler şunlardır:

 •  2005 yılından sonra göreve başlayan personele 1 derece verilmesi,
 • “Yardımcı hizmetler sınıfına” dahil personele ek gösterge verilmesi
 • Yüz kızartıcı suçlar hariç disiplin cezalarının affedilmesi,
 • Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,
 • En az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara yıllık izin verilmesi,
 • 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel, 4/B sözleşmeli personel ile 4/C li geçici personelin izin sürelerinin memurlara paralel şekilde yeniden düzenlenmesi,
 • Kamuda memuriyet dışında ve özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,
 • Kadrolu, sözleşmeli ve geçici personel statüsünde ki kadın kamu görevlilerine daha az gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmesi,
 • Nöbetçi memur uygulayan kurumlardan bu uygulamanın kaldırılması,
 • Sümer Holding’de çalışan sözleşmeli personelden kesilen işsizlik sigortası priminin kesilmemesi,
 • İş kazası riskine maruz kalanlara karşılık sorumluluk taşıyanlar ile mali işlerden sorumlu olan kamu görevlilerine rücu edilen tazminatlara karşılık kurum tarafından mali sorumluluk sigortasının yaptırılması,
 • 4046 sayılı kanun hükümleri uyarınca araştırmacı kadrosuna atanan personelin öğrenim durumları itibariyle ibraz etmiş oldukları unvanlara istekleri halinde atanmalarına imkan sağlaması,
 • Adaylık süresi içinde uyarma veya kınama cezası alan aday memurların adaylıklarına son verilerek memurlukla ilişkilerinin kesilmesinin önlenmesi,
 • KİT (PTT) Başmüdürlerinin il müdürü düzeyine getirilmesi

Toplantı sonucunda 657 s. K. 4/b ve 4/c lilerin kadroya geçirilmesi konusunda somut bir gelişme sağlanamadı. Ancak alınan haberlere göre Başbakanlık koordinasyonunda Maliye çalışması bittikten sonra bu konunun aydınlanacağı bilgisi alındı. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET