gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM BAKANLIĞI PERSONELİNE EK BÖLGE TAZMİNATI SÜRECİ BAŞLADI

Kurum İdari Kurulu toplantısında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda çalışan Kamu Personelinin çalışma şartları ile özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla, Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) tarafından hazırlanan ve Kurum İdari Kurulu'nda görüşülmesi için teklif edilen konulara ait talep ve önerilerin maddeler halinde görüşüldü. Görüşülen maddeler arasında personele ek bölge tazminatı dikkat çekti.

31 Mart 2015 Salı 20:38
TARIM BAKANLIĞI PERSONELİNE EK BÖLGE TAZMİNATI SÜRECİ BAŞLADI

Toplantı Tutanağında kayda geçen ve talep uygun bulunan teklifin ayrıntıları şöyle;


Memurlara uygulanan il bazlı hizmet bölgesi belirlenmesi sisteminden vazgeçilerek Kaymakam ve Valilerin atanma işlemlerinde olduğu gibi DPT ve TÜİK verileri baz alınarak 81 İl ve bu illere bağlı tüm ilçelerde refah düzeyi, ulaşım, gayri safı üretim, fert başına düşen gelir ve diğer yerleşim yerlerine uzaklık, yaşam kalitesi gibi bilimsel-objektif kriterler dikkate alınarak, il ve ilçelerimizin tamamı gelişmişlik düzeyi ve çalışma şartlarına göre 10 hizmet bölgesine ayrılması, Her hizmet bölgesinde 657 sayılı DMK'na tabii olarak çalışan'bütün memurlara en az 100 TL ek bölge tazminatı verilmesi,


. "Örneğin taleple ilgili düzenleme yapıldığında; yukarıda sayılan bilimsel-objektif kriterlere göre Elazığ ilinin 2. bölgeye dahil olduğunu farz edelim. Yine Elazığ'a bağlı Alacakaya ilçesinin 10. bölgede olduğunu varsayarsak Elazığ merkezde çalışan herhangi bir unvanlı memura göre Alacakaya ilçesinde çalışan memur 800 £ daha fazla maaş alacaktır. Aynı şekilde Antalya ilinin 1. bölgeye dahil olduğunu farz edelim. Yine Antalya'ya bağlı Gündoğmuş ilçesinin 6. bölgede olduğunu varsayarsak, Antalya merkezde çalışan herhangi bir unvanlı memura göre Gündoğmuş ilçesinde çalışan memur 600 t daha fazla maaş alacaktır. "


Talebin hayata geçmesi halinde ülkemiz genelinde bazı il ve coğrafi bölgelerde personel yığılmaları önlenmiş olacak, hiçbir zorlama olmaksızın çalışanların moral ve motivasyonlarını bozmadan, bilimsel yönetimin gereği olarak ücret unsuru kullanılmak suretiyle çalışanların performanslarının artması sağlanacaktır. Ayrıca bu uygulama sayesinde idarece sunulan kamu hizmetinin etkinliği ve verimliliği artacağı gibi kamu hizmetlerinde amaçlanan kamu yararı da maksimize edilecektir; Talep edildi.


Taleple ilgili Sendikanın teklifine katılmakla beraber; konuyla ilgili mevzuat değişikliği gerektiğinden, Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET