gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TCDD PERSONELİ SORUNLARINA KİK'TE ÇÖZÜM ARIYOR

TCDD Kurum İdari Kurul toplantısında TCDD personel sorunları dile getirildi. Çözüm için sıralandı. Bu toplantıda sayılan sorunlar...

19 Aralık 2011 Pazartesi 12:57

1-Norm kadronun yetersiz olduğu işyerleri mevcut olup bu konu ile ilgili olarak yetkili sendikanın da katılımıyla bir komisyon kurularak yeniden çalışma yapılmasını,

2-TTM, Makinist, Vagon Teknisyeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Makinist ve buna benzer unvanlarda çalışanların görevde yükselme sınavlarından yararlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılmasını,

3-Depo Şefleri, Tekniker ve Teknisyenlerin, şef yardımcılarının, ücretlerindeki farklılıkların giderilmesi, Aynı grup içinde olan özellikle şef düzeyinde işyeri amirleri arasında da temel ücretlerde farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların giderilmesini,(Örn. Tesisler şefi ile Depo şefi vb.)

4-Özellikle faal personelin unvanı dışında çalıştırılmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını,

5-Vekâletlerde 10 günden sonra alınan yatak ücretinin personel lehine düzenlenerek çözülmesini,

6- Ankara’da Sincan Kayaş arası banliyö trenlerinin kaldırılmasından doğan sorunun çözümü hususunda gereğinin yapılmasını,

7-Terör bölgesinde çalışan özellikle tren personelinin güvenliklerinin sağlanmasına için makinelerin ve furgonların personelin ihtiyacına cevap verecek kadar zırhlanması.

8- Görevden uzaklaştırmaların Başbakanlık Genelgesinde belirtilen kriterlere uygun yapılarak bu konudaki yetkinin Bölgelerden alınarak Genel Müdürlüğe verilmesi. Keyfi görevden uzaklaştırmaların önüne geçilmesini,

9- Sağlık nedeniyle unvanını kaybeden personelin maddi olarak da mağdur edilmemesi yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması.

Norm kadrodan fazla Gişe Memuru bulunan yerlerde, personeller sağlıktan kaybettikleri takdirde gişe memuru yapılmaması, uygun olan başka bir unvanda değerlendirilmesi, Şef pozisyonunda (örneğin İstasyon Şefi) görev yapan personelin grup değişikliği nedeniyle Gişe Memuru yerine Büro Şefi olarak değerlendirilmesi.

 

10- Genel Müdürlük emri olduğu halde tren personelinin eve dönüş projesiyle ilgili olarak bazı bölgelerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi. Bazı trenlerde yolda değişim yapılmaması nedeniyle personeller gittikleri yerde çok uzun süre kalmaktadır.

 

11- Engelli personelin çalıştığı işyerinin fiziki şartlarının uygun konuma getirilmesi, taleplerinde öncelik sağlanması,ayrıca engelli personeller ile Ailesi ve kendisi ağır hastalığa yakalananlara nakil taleplerinde gerekli kolaylığın sağlanması.

12- Öğrenim düzeyleri arasında fazla fark olan ve aynı işi yapan personellerin temel ücretlerinin düzenlenmesi hususunda çalışma yapılmasını.

13- Uzun süre mahrumiyet yerlerinde çalışan personellerin nakil taleplerinin karşılanarak mağduriyetlerinin giderilmesi ile İstasyonlar zorluk derecesine göre gruplandırılması, mahrumiyet derecesine göre puanlama sistemi yapılması,

14- Depo Müdürü ve Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürü, Yol Bakım Onarım Müdürü, Koruma Güvenlik Müdürü ve yardımcıları, Yol Bakım Onarım Şefi, Depo Şefi Tesisler Şefi, Ambar Şefi ile Vagon Servis Şefi ve Büro Şefi unvanlarına yönelik 2012 yılında görevde yükselme eğitim ve sınavı, Puantörlere yönelikte hizmet içi eğitim açılması.

15- Tren Teşkil Memuru ve manevrada görevli personelin kendi merkezleri dışında kalan manevra sahalarına ilişkin tespitlerin yapılarak, iltisak hatlarında yapılan manevralara manevra tazminatı ödenmesi için Trafik Dairesince kurulan komisyonun çalışmalarının en kısa sürede sonuçlandırılması.

 

16- Nakil süreçleri diğer kurumlarla karşılaştırıldığında kendi kurumumuzda çok uzun zaman alıyor bu sürenin kısaltılmasını,

17- Tren personeline yemek verilmesi uygulaması kapsamının diğer faal personele de yemek verilmesi için genişletilmesi hususunda çalışma yapılmasını,

18- Bölge Cer Müdürlüklerine vagon bilgisine hakim, revizörlük teşkilatından yetişmiş en az bir adet cer müdür yardımcısının atanmasını,

Cer orta kademe ve teknik eleman hazırlama kurslarına makinist ve vagon teknisyenlerinin de katılmasına imkân tanınmasını.

19-Elektrik ve Mekanik Revizörlüğü unvanlarının görev tanımlarının tekrar belirlenmesi için 207 No.lu Genel Emrin ve ayrıca faal personele yönelik trafik mevzuatının güncellenmesi.

20-Kurslarını tamamlayan ve Vagon Teknisyenlerine ve Puantörlere; Vagon Başteknisyeni, Baş puantör unvanlarının verilmesini,

21-Aydın-Germencikte meydana gelen kaza sonucu makinist bıçaklanmak suretiyle ağır yaralanmıştır. Halkımızın demiryolu hakkında bilgisi yeterince mevcut değildir. Bu konuda Kamuoyunun bilgilendirilmesi için görsel ve yazılı medya ile Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde girişimlerde bulunulması suretiyle bu tür olayların önüne geçilmesini,

22-Makinist, Vagon Teknisyeni, Hareket Memuru, Uzman, Tesisler Şefi ile Yol Şube Şeflerindeki Yardımcı ifadelerinin kaldırılmasını,

23-TTM ve Hareket Memurlarının Merkezi sistemle çalıştırılması.(Tren Teşkil ve Hareket memurları ile merkezi sistem çalışmasının pilot bölge Balıkesir seçilmesini.)

 

24-Periyodik muayene yapılması gereken (Aşçı, Garson gibi) personelin muayene işlemlerinin kuruluşumuzda hizmet veren taşeron firmalarda çalışanlarda olduğu gibi hizmet alımı yoluyla özel periyodik muayene görmelerinin sağlanmasını,

25- Yük Trenlerine TTM verilmesi.

26- Kuruluşumuzda personellerin çalıştığı şebeke suyu bağlı olmayan iş yerlerine su sebili ve damacana içme suyu temin edilmesi.

27-Karabük-Ülkü, Irmak-Kırıkkale ve Kayseri-Boğaz köprü, Sivas-Bostankaya arasında personelin işe geliş gidişlerinde servis verilmesi.

28- Moral Motivasyon Seminerlerinin özellikle faal personel başta olmak üzere yaygınlaştırılması.

29-Karabük yatakhanesinin faaliyete geçirilmesi veya kiralanan otellerin Kuruluşumuz imajına uygun otellerden seçilmesi.

30-Personele verilen elbiselerin kalitesinin artırılması, ölçülere uygun ve zamanında dağıtım yapılması.

31- TCDD Konutları Yönergesine konulan kotaların gerekçelendirilmesini ve ülke genelinde lojman tahsislerinde adil hareket edilmesini.

32-Yataklı Servis Görevlilerinin unvanlarının Kondüktör unvanı ile değiştirilmesi veya yataklı servis görevlilerinin kondüktör olarak hizmet verdiğinde km/s tazminatlarının kondüktör ücretinden ödenmesini,

33-Yol şube şef yrd. Uzun süre kısım şefliği yaptıktan sonra şube şefliği eğitimi sonrasında idarenin takdir yetkisi ile atama yapılan bir unvan olup, son düzenlemelerden sonra ücretlendirmede 2. Grupta gösterilmiştir. Hâlbuki bir alt görev olan kısım şefliği 1.gruptadır burada adaletsiz bir düzenleme yapılmıştır. Bu durumun düzeltilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir.

34-Yol Kontrol Memuru unvanlı olup münhal kadro olmamasından dolayı Hat Bakım Onarım Memuru unvanı alamayan personelden, hizmet süresi 5 yıldan fazla olanlara bir defaya mahsus olmak üzere Hat Bakım Onarım Memuru unvanı verilmesini,

35-Büroda çalışan Mühendis ile Atölye ortamında çalışan mühendis ve teknik elemanların temel ücret kriterlerinin düzenlenmesini,

36-Yolun sürekli ve etkin bir biçimde kontrol ve bakımı için Yol Bakım Onarım Müdürlüklerinde istihdam edilen tarım memuru, tarım şefi, teknisyen, tekniker, mühendis gibi unvanlarda çalışan ve yol bakım onarım müdürleri tarafından ölçüm ve kontrol için görevlendirilen personeller turne tazminatından mahrum bırakılarak mağdur edilmektedirler. Bu mağduriyetin giderilmesini,( 105 Nolu genel Emre ilave edilecek bir madde ile bu personelin mıntıkalarında turne ile görevlendirilebilecekleri yazılırsa, mağduriyetleri de giderilmiş olacaktır.)

37- Unvanları bazında yapılan temel ücret ayarlamasında tavana takılan ve iyileştirmeden faydalanamayarak mağdur olan personellerin, TCDD tarafından bakanlığa yazılan yazılarının cevabı bu personeller tarafından umutla beklenmektedir. Bu konunun çözüme kavuşturulması adına TCDD Yönetimi olarak ilgilenmenizi ve gereğinin yapılması.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET