gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TİSK'TEN İŞ TEFTİŞ UYGULAMA SEMİNER KİTABI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TİSK tarafından gerçekleştirilen “İş Teftişi Uygulamaları Semineri”, 15 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da müştereken gerçekleştirilmiştir.

04 Eylül 2014 Perşembe 13:32
TİSK'TEN İŞ TEFTİŞ UYGULAMA SEMİNER KİTABI

Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı ile TİSK tarafından gerçekleştirilen “İş Teftişi UygulamalarıSemineri”, 15 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da müşterekengerçekleştirilmiştir. 

İş teftişlerinde işletmeyöneticileri bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar konusundabilgilendirme yapılması, uygulamada yaşanan sorunların irdelenerek, karşılıklıgörüş alışverişinde bulunulması amacıyla düzenlenen Seminer, işverenleri, konuile ilgili uzmanları ve iş müfettişlerini biraraya getirmiştir.

İş müfettişleri tarafındanyapılan sunumlarda; İş Teftiş Kurulu’nun idari yapısı, görevleri, iş teftişininiçeriği, teftiş türleri, iş teftişi sistemine getirilen yenilikler, teftişteuyulacak esaslar, programlı teftişler, inceleme teftişleri, iş sağlığı vegüvenliği yönünden yapılan teftişler hakkında bilgilendirme yapılmış vekatılımcıların soruları cevaplandırılmıştır.

İş Teftişi Uygulamaları Seminerikitabı için tıklayınız.

http://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/342_is_teftisi_uygulamalari_s/pdf_342_is_teftisi_uygulamalari_s.pdf

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET