gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA KANUN TAŞERON İŞÇİLERE YETERSİZ KALDI

Torba Kanunla kamu taşeron işçisinin çalışma şartlarında değişikliklere gidilerek iyileştirmeler öngörüldü. Ancak bu iyileştirmeler yanında, çalışanlar bakımından olumsuz sonuçlar da olacak. TÜRKİŞ, KAMUSEN eksik ve olumsuzlukları dile getirdi.

19 Eylül 2014 Cuma 01:20
TORBA KANUN TAŞERON İŞÇİLERE  YETERSİZ KALDI

TAŞERON İŞÇİ HAKLARINDA TORBA KANUN YETERSİZ KALDI

TÜRKİŞ tarafından Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sunulan "Çalışma Hayatında Güncel Sorunlar" adli çalışma ile kamu taşeron sisteminin olumsuzlukları açıklandı.
 
TÜRKİŞ, taşeron olarak adlandırılan alt işverenlik uygulamasının çalışma hayatını olumsuz etkilediğini, düşük ücretlerle, iş güvencesinden ve sendikal haklardan mahrum işçi çalıştırmanın bir yolu olarak alt işveren ilişkisi araç olarak kullanıldığını, kamu hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla sürdürülmesinin önünü açan hükümet politikaları alt işveren ilişkisinin kamuda yaygınlaşmasına yol açtığı tespitinde bulundu.  

Bir örnek vererek, Türkiye Yol-İş Sendikasının örgütlü bulunduğu Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri bünyesindeki işyerlerinde uzun yıllardır hizmet alımı adı altında işçi temini yapıldığı, bu işçiler işlerin uzun yıllardır aynı şekilde çalışmaya devam ettiğini, buna karşılık işçileri temin eden firmaların değiştiğini, kağıt üzerinde her yıl yenilenen ihalelerle yeniden istihdam edildikleri için, başta yıllık ücretli izin olmak üzere, eşit şartlarda çalıştıkları Karayolları Genel Müdürlüğünün kadrolu işçilerinin sahip olduğu haklardan yararlanamadıklarını ifade etti. 

Söz konusu işçilere ödenen ücretler çok düşük olmadığı gibi, işçi ücretleri üzerinden taşeron firmaların aldıkları yüzde 25 kar payı da dikkate alındığında bu işçilerin maliyetleri Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan sendikalı işçilerin maliyetlerine yakın bulunduğu hatırlatıldı.
 
Bu işçilerin Karayolları Genel Müdürlüğü işçisi olduklarının tespiti talebiyle açılan davalar lehe sonuçlandığı, Yargıtay tarafından da onanarak kesinleştiği belirtildi.
 
TBMM’de kabul edilen “torba yasa” ile getirilen düzenlemelerin ülkemizde alt işveren ilişkisi ve bu ilişkiden kaynaklanan işçi haklarının suiistimal edilmesi ve korumasız kalmasını çözmeye yetecek seviyede olduğunu kabul etmek mümkün olmadığı ikazında bulunuldu. 

TÜRKİŞ çözüm olarak, tüm yükleniciler kayıt altına alınmalı, vergi, sosyal güvenlik primi ve ücret ödemeleri ile ilgili geçmişte herhangi bir ihlalde bulunmamış olmaları izlenmesi gerektiğni, asıl yüklenici taşeronun yaptığı işten çıkar elde ettiğine göre, taşeronun hak ihlalleri karşısında garantör olmasını istedi.

KAMUSEN'de Torba Kanunun taşeron işçisi üzerindeki bazı olumsuzluklarını dile getirdi. Bunlar;

Asıl işin bölümlere ayrılarak taşeron çalıştırılması yasakken Tasarı ile asıl işin bir bölümünde taşeron çalıştırılmasının önü açılmaktadır.

İdareye ait bir iş yerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde, idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilecek.


Kamuda asıl işlerde de taşeron çalıştırılması yasal hale getirilmekte, devletin asli ve sürekli görevlerinin bölünmek suretiyle taşeronlara devredilmesi öngörülmektedir.

Danışmanlık hizmetlerinin tamamı herhangi bir şart aranmaksızın taşeronlaşmaya açılmaktadır.


Yalnızca kamuda çalışan taşeron işçilere toplu sözleşme hakkı getirilmekte, özel sektördeki taşeron işçilerinin toplu sözleşme hakkı görmezden gelinmektedir.Desteğiniz reklamınız olsun.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET