gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TRT PERSONELİ ÖZLÜK VE KURUMSAL SORUNLAR İBRAHİM ŞAHİN’E İLETİLDİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz ile birlikte TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında TRT personel sorunları iletildi.

03 Eylül 2014 Çarşamba 19:31
TRT PERSONELİ ÖZLÜK VE KURUMSAL SORUNLAR İBRAHİM ŞAHİN’E İLETİLDİ

TÜRK HABER-SEN TARAFINDAN TRT GENEL MÜDÜRÜ İBRAHİM ŞAHİN’E İLETİLEN SORUNLAR…

•          Birinci öncelik her branşta sınavların hakka ve hukuka uygun olarak yapılması,

•          BASIN KARTI personel şikayetleri tekrar dile getirilerek, özellikle yayına giden tüm personelin yayında yaşadıkları sıkıntılar tekrar ifade edilmiş, bununla ilgili Devletin Kurumu TRT de yaşanan bu sorunun bir an evvel çözülmesi yönünde somut adımların atılması gerekliliği aktarılmıştır. Yayında görevli tüm personelin yayın elemanı olarak değerlendirilmesi ve tüm hakların eşit olarak verilmesi, Yayın personelinin içeri veya dışarı gibi bir uygulamaya tutulmadan tümüne Basın Kartı verilmesinin sağlanması.

•          SKALA ÇALIŞMASI tüm personeli ilgilendirmekte ve skala çalışması ile bir kademe alt ve üst ünvanlar arasındaki uçurumların düzeltilmesi. Hiçbir kurumda yaşanmayan ünvanlar arasındaki uçurum TRT de net bir şekilde görünmektedir. Kurumda ücretler aralığı gün geçtikçe artmakta, özellikle memur ile şef arasındaki fark 1.200 TL ye ulaşmış durumdadır. Ayrıca Teknik uzman mühendis grubu ile Tekniker ücret aralığının yakın bir düzeye çıkarılması.

•          Genel İdari hizmetler sınıfında hiçbir iyileştirme yapılmamış, bu personel TRT’nin üvey evladı konumuna gelmiştir. İVEDİ OLARAK ŞEF SINAVI AÇILMASI  Ayrıca Bu personelin araştırmacı veya Uzman kadroları ile de değerlendirilmesi.

•          Unvan yükselme sınavının Devlet Personel Başkanlığının çerçeve yönetmeliğine aykırı bölümleri yeniden gözden geçirilerek, kurumlar ve personel arasındaki eşitlik ilkesine uyumlu hale getirilmesi, ayrıca diğer atamalarda liyakat ilkesinin benimsenmesi kaçınılmazdır.

•          Koruma ve güvenlik personelinin memur kadrosuna atandığı ve yerine hizmet satın alındığı belirtilerek bu uygulamaya girmeyen Erzurum ve benxzeri bölgelerde kalan Koruma ve Güvenlik görevlilerinin de memur kadrosuna geçişlerinin bir an evvel sağlanması, bu hususta bölgelerden teklif gelmesini beklemeden Genel Müdürlükçe gereğinin sağlanması istenilmiştir.

•          Kreş sıkıntısı bölgelerde had safhaya ulaşmış, 28.02.2011-25857 sayılı Resmi Gazetenin (1. Mükerrer sayısı) Kreş açma yükümlülüğü gereğince bölgelere de kreş açılması, yeniden gündeme getirilmiştir.

•          Vericilerde görev yapan personelin sorunları bir kenara atılmış, yıllardan beri vericilerde çalışan ve görev değişikliği talep eden personelin taleplerinin yerine getirilmesi ve vericilerde yaşanan araç gereç ve diğer sorunlar için bir heyet görevlendirilerek yerinde sorunların incelenmesi ve çözülmesi talep edilmiştir.

•          Genel Anlamda gece yayına giren bazı personele ulaşım gideri ödenirken aynı yayında görevli bir başka personele ödenmemekte,

•          TRT de çalışan şoförler arasında ayrımcılık yapıldığı, tüm şoförlerin gerektiğinde tüm görevlere gönderildiği, haber veya başka adla adlandırılarak farklı ücret ödemelerinin incelenerek tüm şoförlere ilave ücretlerin ödenmesi hususunda gereğinin sağlanması istenilmiştir.

•          Koruyucu gıda yardımları kurumun içerisinde ayrışmaya sebebiyet vermekte, Koruyucu gıdanın tüm personele eşit bir şekilde verilmesi ayrıca koruyucu gıdanın torba ile dağıtılması yerine ücretinin maaşlara “Koruyucu gıda” altında yansıtılarak personelin kendi vücut sağlığını kendi iradesine bırakmak daha uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

SEDAT YILMAZ: BÖLGELERDE ÇALIŞAN PERSONEL TAMAMEN ÖTEKİLEŞTİRİLMİŞ

Bölgelerde çalışan TRT personelinin tamamen ötekileştirildiğine dikkat çeken Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz, “ Çalışma şartları ve özlük hakları tayin vb. konular mevzuatla değil, İl Müdürünün inisiyatifine bırakılmış görüntüsü var. Bazı il müdürlüklerinde ise yöneticiler kendi işlerini bırakmış, ikna odalarında sendikacılık yaparak devletin ve makamın imkanları ve yetkilerini kullanarak yetkiyi güçlendirmeye çalışmaktadır.

Öyle görülüyor ki TRT Genel Müdürlüğü üst yönetimi Bölgeleri tamamen gözden çıkarmış ve bağımsız birer kurum haline getirmiştir. Buralara sık sık heyetler gönderip, teftiş ve kontrol mekanizmalarının çalıştırılmadığı, alınan sızlanmalardan ve Diyarbakır Bölge Müdürlüğü kapısındaki halen daha Cumhuriyetin 85. Yılını kutlayan tabelanın değiştirilmediğinden anlaşılmaktadır.

Ayrıca özellikle bölge müdürlüklerinde tayin konuları pazarlık haline getirilerek personel üzerinde tehdit ve pazarlıkların yapıldığı ihbarı Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Şahine iletilerek konu ile ilgili tüm bölgelerde son iki yılda yapılan tayinlerin incelenmesi istenilmiştir.

TRT Genel Müdürü İbrahim ŞAHİN, Kurumun ve Kurum Çalışanlarımızın sorunları ile tek tek ilgileneceğini ve bu hususta varsa sorumlular hakkında gerekli incelemenin yaptırılacağı ifade etmiştir.

K:Kamu Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET