gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRK HABER SEN PTT TEKNİK PERSONELİ İÇİN MAHKEMEDE

Türk Haber Sen PTT Teknik Personeli İçin Mahkemede

07 Eylül 2011 Çarşamba 21:40
Türk Haber Sen PTT Teknik Personeli İçin Mahkemede

PTT Genel Müdürlüğü 17.08.2011 tarih ve 9359 Sayılı Genelge ile Başmüdürlüklerde istihdam edilen teknik personelle ilgili yeni bir norm çalışması yapılmış, 24.08.2011 tarihine kadar Genel Müdürlükçe hazırlanan listelerde norm fazlası olanlardan boş olan birimlere tercihlerini almak üzere Başmüdürlüklere gönderilmiştir.

İlgili personel Genel Müdürlük yapmış olduğu norm çalışması karşısında adeta şok olmuştur. Başmüdürlükler ve ilgili Müdürlüklerden görüş alınmadan yapılan çalışmaların sağlıklı olmadığı hatta beraberinde bazı haksızlıkları meydana getirmiştir.

Şöyle ki;

Başmüdürlük Yapı ve Teknik Müdürlüklerinin kapatılmasıyla, bugüne kadar istihdam edilen ve fiilen her birinin o birimdeki kadrolarının iptal edilmesi, çok sayıda norm fazlalığı yarattığı gibi var olan ve devamlılık isteyen hizmetlerin de mevcut teknik ekiple yapılıp yapılamayacağı alınan şikayetler arasındadır.

Çok sayıda ilimizde, yalnızca bir inşaat teknisyenin bulundurulması, ihale, teklif alımı, kontrol, alım ve kabul gibi bütün işlerin bu tek kişiye yaptırılmasının ileride telafisi mümkün olmayan sıkıntılara yol açacağı,

Norm belirlemede norm fazlası gösterilen personele yapılan tekliflerin süresi çok az tutularak istemedikleri tercihlere zorlanması, çalışanlarımızın ve kurumun hata yapmasına dolayısıyla ileride olumsuz yansıyacak yaraların açılacağından endişe etmekteyiz. Bu personelin, yıllardır büyük fedakarlıklarla hizmet ettikleri kurumundan böyle bir muamele görmesi çalışma barışını bozacak, insanların kurumuna husumet duymasını beraberinde getirecektir..

Büyük masraflarla meslek eğitimini kendisi veya kurumu tarafından tamamlamış ve mesleğinin dışında hiçbir eğitim almamış bu kişilerin nasıl paralı hizmetlerde çalıştırılacağı bu insanlardan nasıl bir performans beklendiği anlaşılamamıştır.

 

illerden teknik personelin normu istenirken, kişilerin son üç yıldır hangi serviste çalıştığı ne iş yaptığının da sorulmamıştır.

Motorlu araçları takip eden, teknik liselerden mezun olanlar normda gösterilmemiştir.

Sonuç olarak; Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve başmüdürlüklere gönderilen norm kadro içerisinde görünmeyen diğer görevlerin var olduğu, 500 bin nüfuslu bir ilimizde tek bir teknisyenin aynı anda oluşacak bir çok küçük müdahale ama büyük zaman kazandıracak işin yapılmasının mümkün olamayacağı bu da günümüz hizmet kalitesiyle çelişeceği ve müşteri şikayetlerine yol açacaktır.

Bütün bu sebeplerden dolayı, uygulamanın durdurulması ve yönetmeliğin iptal edilmesi amacıyla Türk Haber Sen mahkemeye dava açmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET