gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRK-İŞ'TEN GEÇİCİ İŞÇİYE TEPKİ

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 24 Şubat 2016 tarihinde Bursa'da toplantısında geçici iş ilişkisi tasarısına tepki gösterdi.

03 Mart 2016 Perşembe 21:39
TÜRK-İŞ'TEN GEÇİCİ İŞÇİYE TEPKİ

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 24 Şubat 2016 tarihinde Bursa'da toplantısında geçici iş ilişkisi tasarısına tepki gösterdi.


Açıklanan bildiride;


64. Hükümet'in 2016 Yılı Eylem Planında yer aldığından gündeme getirilen ve TBBM'ne sevk edilen ve halen Komisyonda görüşülmekte olan "Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma" yı içeren "İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" gündeme geldiği günden itibaren hassasiyetle değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar söz konusu düzenlemelerin iş ve işçi dünyasında önemli problemlere yol açacağını, sosyal taraflar arasında güveni sarsacağını, iş barışını bozacağını göstermektedir.  Bu nedenle TÜRK-İŞ olarak bu tasarının yol açacağı "Taşeron İşçilik" olarak tanımlanan çalışma biçiminden daha ağır olumsuzlukları, ayırımcılığı ve sorunları Bakanlıkta, Komisyonda, TBBM'de grubu bulunan partiler nezdinde ve  kamuoyunda anlatmak için yoğun mesai sarf etmiş bulunmaktayız.

Gündeme getirilmek istenen "Kıdem Tazminatı konusunda, TÜRK-İŞ Genel Kurulunda oy birliğiyle karar alınmıştır. Kazanılmış haklardan geri atılmasına asla izin verilmeyeceği noktasında kararlılığımız ortadadır ve göz ardı edilmemelidir.

Alt işverenlik (taşeron) uygulamasının yol açtığı sorunları çözmek için kamuda çalışan tüm taşeronlar asıl işçi-yardımcı işçi ayırımı yapılmadan kadroya geçirilmelidir.Taşeron işçilerinin haklarının sağlanması ve korunması için bir ‘’çerçeve protokol’’ yapılmalıdır.Kamuda geçici işçi statüsünde 6 aydan az çalıştırılan (5 ay 29 gün) işçilerin daimi kadroya geçirilmeleri için gerekli yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır.

Asgari ücretin net 1.300.-TL olmasından sonra YHK tarafından alınan kararlar özellikle taşeron işçi sözleşmelerine olumsuz yansımış, ücret zammı ve sosyal yardım ödemelerini düşürmüştür. Ayrıca bazı işverenler toplu iş sözleşmesini bahane ederek ihale sözleşmesindeki ücreti ve sözleşme farklarını ödememektedir. Sendika üyesi olmayı ve toplu iş sözleşmesine tabi olmayı cezalandıran, dolayısıyla sendikal örgütlenme konusunda caydırıcı etki yapan bu uygulamaya son verilmelidir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET