gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU EKİM 2014 KİK TALEPLERİ

Kamu Hastaneleri Kurumu İdari Kurul Toplantıları sona erdi. Sağlık-Sen’in genel yetkili sendika olarak katıldığı KİK’lerde, yeni talepler dile getirilirken, daha önceki KİK’lerde ele alınan konuların değerlendirmesi yapıldı.

10 Kasım 2014 Pazartesi 01:35
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU EKİM 2014 KİK TALEPLERİ

SAĞLIK-SEN TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU EKİM 2014 KİK TALEPLERİ

1. Sağlık personellerine yaptırılan zorunlu sağlık kontrolleri için personelden katılım payı alınmakta. Birkaç uzmana yaptırılan bu kontroller için personelden katılım payı alınmamalıdır. 
2. 663 sayılı KHK’nın ekli (II) sayılı cetvelinde belirtilen pozisyonlarda, birlik merkezlerinde ve bağlı sağlık tesislerinde hizmet sözleşmesi imzalayarak istihdam edilen sözleşmeli personel ve genel sekreterlikler bünyesinde görevlendirilmiş diğer personel yemek yardımından ücret ödemeden yararlanmalıdır. 
3. Sağlık teknisyeni kadrosunda yer alanların sağlık memuru (sağlık teknisyeni/röntgen teknisyeni/laboratuar teknisyeni) kadrolarına sınavsız olarak geçirilmeleri sağlanmalıdır. 
4. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik ile tüm kurumlarda çalışanların özel sektördeki eşinin yanına tayin talep edebilmesinin önü açılmıştır. Ancak bunun için özel sektördeki eşin, tayin talep edilen yerde kesintisiz üç yıl prim ödemesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sağlık çalışanlarının, özel sektördeki eşinin son bulunduğu yerde kesintisiz iki yıl, toplamda üç yıl prim ödemesi halinde zaten tayin imkanı bulunmakta idi. Personel lehine olan bu uygulamaya devam edilmelidir. 
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre iş kazası ve meslek hatalıkları kayıtları etkin ve güncel tutulmalıdır. Buna göre sağlıkta yaşanan iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtlarının düzenli tutulması sağlanmalıdır. Ayrıca sağlık çalışanlarının çalışma ortamında karşılaştıkları hastalıkları meslek hastalığı kapsamında değerlendirilerek, buna ilişkin haklardan yararlanmaları sağlanmalıdır. 
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında belirlenmesi gereken “çalışan temsilcisi” yetkili sendikadan olmalıdır.
7. Sağlık Bakanlığı ve sendikamızın ortak çalışması ile çalışan dostu hastane kriterleri belirlenmeli ve çalışan dostu hastane belgelendirmesi yapılmalıdır. 
8. Döner sermaye tavan katsayıları ile kadro-unvan katsayılarının artırılması için çalışanları temsilen sendikamızın da dahil olacağı bir komisyon kurulup ivedilikle çalışmaya başlanmalıdır. 
9. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte mesai dışı çalışmaya ilişkin Danıştay 11. Daire tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi için bir an evvel düzenleme yapılmalıdır. 
10. 13 Mayıs Hemşireler Günü Programında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın sözünü verdiği kreş uygulaması için, Sağlık Bakanlığı tarafından  hizmet alımı yoluyla 24 saat hizmet veren kreşler ile anlaşma yapılmalıdır.
11. Sözleşmeli yöneticilerin disiplin işlemlerine ilişkin itiraz prosedürü olmadığı için sıkıntı yaşanmakta, disiplin kurulu tarafından değerlendirilmeden haklarında kayıt tutulmaktadır. Bu nedenle itiraza ilişkin düzenleme yapılmalıdır. 
12. Özel sektördeki hizmetlerin intibakına ilişkin işlemlerde, özellikle geçmişte çalışılan firma kapanmış ise sıkıntı yaşanmaktadır. SGK’da tutulan kayıtları kabul etmeyen kurumlar, geçmişte çalışılan yerden belge istemekte, ancak çalışanlar tarafından bu belgelere ulaşılamamakta hatta ulaşılması mümkün olmamaktadır. Bu durumlarda olanlar için SGK kayıtlarına göre işlem yapılmalı, teferruatlı belge istenmemelidir. 
13. Merkez teşkilatında görev yapanlara fazla mesai yapmaları halinde ücret verilmelidir. 
14. Merkez teşkilatındaki birim sorumlularına unvan ve buna bağlı mali hak verilmelidir. 
15. Sınır illerinde görev yapan sağlık çalışanlarının iş yükü ciddi şekilde artmıştır. Bu durum sosyal ve psikolojik olarak sağlık çalışanlarını yıpratmaktadır. Bu bölgedeki 10 ilde görev yapan sağlık çalışanlarının alt bölge tayinleri de durdurulmuştur. Ayrıca Suriyeli hastalar nedeniyle hastane giderleri de yükselmiş ve dolayısıyla personele dağıtılan ücret de düşmüştür. Bu bölgelerde görev yapan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını yükseltmek için teşvik primi ve ikramiye verilmeli, döner sermaye ek ödeme oranları artırılmalıdır. 
16. Ağız ve diş sağlığı hizmet birimlerinde görevli diş protez teknisyenlerinin iş yükü Diş Protez Teknisyenlerinin Günlük İş Miktarları konulu 19.02.2013 tarih ve 2013/1 nolu Genelge ile ciddi oranda artırılmıştır. Artırılmış olan bu iş yükü makul bir seviyeye indirilmelidir. 
17. 13 Mayıs Hemşireler Günü Programında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın sözünü verdiği sağlık çalışanlarını fiili hizmet süresi zammının nasıl uygulanacağına ilişkin sendikamızın da dahil olduğu bir komisyon kurularak çalışmalara başlanmalıdır. 
18. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline muayene önceliği verilmelidir. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET