gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UZMANLAR İLK KEZ MEYDANLARA İNİYOR

"Eşit işe eşit ücret" uygulaması ile mağdur edilen, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Muhasebe Denetmenleri, Muhasebe Uzmanlan, Milli Emlak Uzmanlan ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanlan, ilk kez sokaklara iniyor. Uzmanlar 10 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'de Ankara'da tüm maliye çalışanlannın katılacağı "Uzmanlara Eşitlik Mitingi" düzenleyecek.

05 Aralık 2011 Pazartesi 08:01
UZMANLAR İLK KEZ MEYDANLARA İNİYOR

 
KAMUDA "Eşit işe eşit ücret" uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Bakanlıklar ve kamu kurumlarında çalışmakta olan uzman ve uzman yardımcılarında, özlük ve kariyer imkânları bakımından iyileştirici düzenlemeler yapılmışken, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Muhasebe Denetmenleri, Muhasebe Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanlan, KHK'lar ile diğer uzmanlardan farklılaşünlmak suretiyle mağdur edildi. Söz konusu KHK'lar ile diğer Bakanlıklar ve kamu kurumlarında görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayrımına gidilmemişken, Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayrımına gidildi. ANKA'nın haberine göre Kanun Hükmünde Kararnamelerden önce, aynı statüde ve konumda bulunulan uzmanlar ile vatandaşlara ve mükelleflere ilk elden hizmet veren Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları, Muhasebe Denetmenleri, Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanları arasında büyük bir uçurum meydana getirildi. Böylece, beklentilerin aksine uzmanlar arasında eşitsizlik derinleştirilmiş olup, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yazılı ve görsel basında "Kariyer meslek mensuplarının maaşları eşitlendi" şeklinde yer alan söylemler Maliye Bakanlığı uzmanlarını hayal kırıklığına uğratmış, merkez ve taşra teşkilatında çalışma barışı ciddi şekilde bozuldu.

MALİYE BAKANLIĞINDA YAPILAN MERKEZ VE TAŞRA UZMANI AYRIMI KALKMALI

 
Bağımsız Büro-sen Genel Başkanı Remzi Kızılkaya, konuya ilişkin açıklamasında, Maliye Bakanlığında yapılan "merkez" ve "taşra" uzmanı ayırımının kaldırılarak, merkez uzmanlarına tanınan tüm özlük hakları ve kariyer imkânlarının tüm uzmanlara eşit şekilde sağlanmasının temel ve vazgeçilemez talepleri olduğunu belirtti. Kızılkaya, "Haklı taleplerimizin bir an evvel karşılanması amacıyla; Muhasebe Denetmenleri Demeği (MUDENDER) Gelir Uzmanları Derneği (GÜDER), Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Demeği (GUYADER), Muhasebe Uzmanları Demeği (MUDER), Milli Emlak Uzmanları Demeği (MİLEDER), büro iş kolunda faaliyet gösteren Büro Memur-Sen, Türk Büro Sen, Büro Hak-Sen ve Bağımsız Büro Sen sendikaları birlikte hareket etme kararı alarak " Uzmanlar Birliği Platformu " nu oluşturmuştur" dedi. Uzmanlar bu amaçla 10 Aralık Cumartesi günü saat 13;00'de Ankara Kolej Kavşağında tüm maliye çalışanlarının katılacağı "Uzmanlara Eşitlik Mitingi" düzenleyecek.

Ortadoğu

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET