gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MESLEK LİSELERİ SİGORTA SORUNLARI MECLİSTE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan meslek liseleri stajları sigorta başlangıcı olarak sayılmadığından oluşan mağduriyetin giderilmesi için soru önergesi verdi.

31 Ekim 2014 Cuma 12:30
MESLEK LİSELERİ SİGORTA SORUNLARI MECLİSTE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan meslek liseleri stajları sigorta başlangıcı olarak sayılmadığından oluşan mağduriyetin giderilmesi için soru önergesi verdi. 

Soru önergesinde meslek liselerinde okurken veya yükseköğrenimleri sırasında staj gören öğrenciler için yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına kapsayan primler yatırılmakta yaşlılık sigortası çerçevesinde emekliliğe yönelik primler yatırılmadığı hatırlatılarak emeklilikte staja başlanılan süre değil, sigortalı olarak ilk işe başlanılan tarih dikkate alınmakta, stajda geçen süre emeklilik hesabına dâhil edilmemektediği ifade edildi. Bu konuda yapılması gereken, staj veya çıraklık dönemiyle ilgili olarak borçlanma hakkının tanınması gerekliliği üzerinde duruldu.Bu durum nedeniyle mağdur olan meslek liseliler staj başlangıçlarının emeklilik hesabında dikkate alınmasını talep edildi.

Bu gerçekten yola çıkılarak;

1-Meslek liseleri stajlarının sigorta başlangıcı olarak sayılmamasının nedenleri nelerdir, birçok kişinin mağdur olmasına neden olan bu düzenleme neye göre yapılmıştır?
2-Meslek liselerinde staj ve çıraklık döneminde yapılan sigortanın emeklilik açısından değerlendirilmesi neden mümkün olamamakta, stajda geçen süre hangi gerekçeye dayanarak emeklilik hesabına dâhil edilmemektedir?
3-Ülkemizdeki en önemli işsizlik nedenlerinden biri olarak beceri ve mesleki eğitim yoksunluğu gösterilirken meslek liselilerin stajda geçen sürelerinin emeklilikte dikkate alınmaması bir çelişki değil midir?
4-Stajyerlerin başına gelebilecek bir iş kazasında veya meslek hastalığında sigortadan kendilerine sağlanacak haklardan yararlanmaları mümkünken bunun dışında kalan sigorta kollarındaki haklardan neden yararlanamamaktadır?
5-Mağdur olan birçok meslek liselinin staj başlangıçlarının emeklilik hesabında dikkate alınması konusunda yapılması düşünülen bir düzenleme var mıdır?
6-Meslek liselilerin staj başlangıçlarının emeklilik hesabında dikkate alınması talebi ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmayacak ise bu durumda olanların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda nasıl bir çalışma yapılması düşünülmektedir?

Soruları yöneltildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET