gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TELEFONLA DOLANDIRICILIK UYARISI

Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapmış olan tüketicilerin bazı şahıslarca telefonla aranarak dolandırılmaktadır. Hakem Heyetlerine başvuru yapanların mağduriyet yaşamamaları bakımından, telefonla aranarak yapılan vaatlere itibar etmemeleri ve duyarlı olmaları gerekiyor.

08 Kasım 2015 Pazar 10:05
TELEFONLA DOLANDIRICILIK UYARISI

Son zamanlarda Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapmış olan tüketicilerin bazı şahıslarca telefonla aranarak “Hakem heyetinizdeki başvurunuz sonuçlandı, kredi kartı bilgilerinizi ya da kimlik bilgilerinizi verdiğiniz takdirde hesabınıza paranız yatırılacaktır.” şeklindeki vaatlerle dolandırılmaya çalışılmaktadır.
 

Gerek bankalarla ilgili uyuşmazlıklarda gerekse tüketicinin taraf olduğu sözleşmelerle ilgili diğer uyuşmazlıkların çözümünde yetkili ve görevli merciiler belli parasal tutarlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’dir. 


Tüketici hakem heyetince alınan kararlar, alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde taraflara yazılı olarak tebliğ edilmektedir.  Alınan kararların taraflara taahhütlü mektupla gönderilmesi esas olup, ancak gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasıtasıyla da tebligat yaptırılabilmektedir. Ancak tüketicilere telefon ile ulaşılarak tüketicilerin kimlik veya banka kartı bilgilerinin alınması ve uyuşmazlık konusu tutarların tüketicilerin hesaplarına yatırılmasına ilişkin Hakem Heyetleri tarafından yürütülen herhangi bir işlem kesinlikle sözkonusu değildir.

 
Hakem Heyetlerine başvuru yapanların mağduriyet yaşamamaları bakımından, telefonla aranarak yapılan vaatlere itibar etmemeleri ve duyarlı olmaları gerekiyor. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET