gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MERKEZ BANKASI BİLİŞİM UZMANI ALACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sınavla Bilişim Uzmanı(Mühendis)alınacaktır.

05 Eylül 2014 Cuma 09:15
 MERKEZ BANKASI BİLİŞİM UZMANI ALACAK

 MERKEZ BANKASINA BİLİŞİM UZMANI(MÜHENDİS)ALINACAKTIR
 Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankası  İdare  Merkezi Bilişim  Teknolojileri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalıştırılmak  üzere  sınavla Bilişim  Uzmanı(Mühendis)alınacaktır.
 
1-ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
-Türkiye’de  en  az  dört  yıllık  eğitim  veren  veya  yurt  dışındaki,denkliği Yükseköğretim  Kurulunca  tanınmış  yükseköğretim  kurumlarının  Bilgisayar  Mühendisliği programlarından mezun olmak,-2013 veya 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 85 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış olmak, -İngilizce bilmek[son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içindeyapılan,Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en  az  70  veya  Test  of  English  as  a  Foreign  Language  (TOEFL) Internet-Based Test (IBT)’den en az 84 puan almış olmak],-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak (22 Eylül 1984 ve  daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.),-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranan genel şartları taşımak.

2-SINAVLAR
a) Yazılı Meslek Sınavı Koşulları taşıyan adaylar KPSSP1 puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanacak ve ilk 100 aday (100.  adayla  aynı  puanı  alan  adaylar  dahil) meslek  sınavına  girmeye  hak kazanacaktır. Meslek sınavı “Bilgisayar ve internet programlama, sistem programlama, işletim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, sistem geliştirme ve modelleme, veri tabanı sistemleri, bilgisayar ağları, bilgisayar ve ağ güvenliği, yazılım mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri “ konularından oluşacaktır. b) Mülakat Meslek sınavında en yüksek puanı alan 30 aday (30. adayla aynı puanı alan adaylarda dahil)Ankara’da mülakata tabi tutulacaktır.
Mülakatta adaylar; bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade yeteneği; analitik düşünme ve muhakeme gücü; davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık ile güncel sosyo-ekonomik konulara ilgi yönünden komisyon üyeleri tarafından yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Değerlendirmeye katılan komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak mülakat  puanı  bulunacaktır.Mülakat  puanı  yetmişin  altındaki  adaylar  başarısız  sayılırlar.Mülakatta başarılı olan her aday için yüzlük sisteme uyarlanmış yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır.c) Sınavlara İlişkin Duyurular Meslek sınavı ve mülakata katılmaya hak kazananlar ile sınavların yer, zaman ve sonuçları Bankamız internet sayfasında ilan edilecektir.

3-BAŞVURU
a)Başvuru Tarihleri ve Şekli Adaylar başvurularını 08 Eylül 2014 tarihinden 22 Eylül 2014 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır.Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. b)Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler-Diploma-Yabancı Dil Belgesi (Sadece TOEFL sonucu beyan edilmesi halinde)-Fotoğraf

ÖNEMLİ NOT:Bu sınavın, başvurudan işe alıma kadarki tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme  ve  çağrılar,  adayların  başvuru sırasında  bildirdikleri  e-posta  adreslerine veya Bankamızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacak, kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET