gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

18 ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIM İLANI

18 ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIM İLANI

31 Aralık 2014 Çarşamba 07:36
18 ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIM İLANI

Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ,İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme veAtanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü;

ArananŞartlar;

İktisadi veİdari Bilimler Fakültelerinin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesine sahip, Siyaset Bilimi veya Avrupa Birliği dalında Doçentlik belgesi almış, en az 5 yıl üniversite tecrübesine sahip olmak. Çokiyi İngilizce bilen yurtdışı doktoralı adaylar tercih sebebidir.

Adayların;

-Özgeçmiş(YÖK Formatında)

- 1 AdetFotoğraf

- NüfusCüzdan Sureti

- Lisans,Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma,Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birliktebaşlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (4takım),  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğeteslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDSveya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge.(Varsa)

Belirtilenşartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ilepostayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurudosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurusüresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesine sahip, Siyaset Bilimi veya Avrupa Birliği dalında Doçentlik belgesi almış, en az 5 yıl üniversite tecrübesine sahip olmak. Çok iyi İngilizce bilen yurtdışı doktoralı adaylar tercih sebebidir.

 

Başvuruadresi

GedikÜniversitesi

Personel veİdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ELİBOL

Adres:Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel  :0216 4524585-86/1158

Fax:0216 45287 17

 

NişantaşıÜniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİMÜYESİ İLANI

Üniversitemizebağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarakçıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Akademik Birim

Bölümler

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2

Doç. - Prof.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

11

Yrd. Doç. - Doç. - Prof.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansal Yönetim

3

Yrd. Doç. - Prof.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

6

Yrd. Doç. - Doç. - Prof.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

1

Yrd. Doç.

 

BaşvurudaGerekli Belgeler

Profesörler: 2547sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıcaaraştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde sonaltı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlikbelgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesivereceklerdir.

Doçentler: ÜniversitelerarasıKurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvurukoşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe,özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adetfotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya veyayın listesi vereceklerdir.

YardımcıDoçentler: 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamalarıgerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktoradiplomalarının onaylı örnekleri, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşandosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihiilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenimbelgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulcaonaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilenbölümlerdeki kadrolarla ilgilenen öğretim üyelerinin ilanın yayım tarihindenitibaren 15 gün içerisinde Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri ileiletişime geçmeleri gerekmektedir.

BAŞVURUŞEKLİ: Şahsen veya Posta

İletişimBilgileri:

Hasbahçe Cad.No: 88 Kağıthane/İstanbul

Tel: 0 (212)210 10 10

Fax: 0 (212)565 25 25

www.nisantasi.edu.tr

info@nisantasi.edu.tr

 

MustafaKemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

ÜniversitemizBirimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarıncaÖğretim Üyesi alınacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük:0-326- 221 33 17-18

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

NİTELİKLERİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ

SOSYAL ANTROPOLOJİ

DOÇENT

1

1

Eğitim kültür ilişkisi ve etnik sorunlar üzerinde ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

KLASİK ARKEOLOJİ

DOÇENT

1

1

Kuzeydoğu Akdeniz yerleşim arkeolojisi vehellenistik dönemde şehirleşme konusunda çalışmış olmak

KİMYA BÖLÜMÜ

FİZİKO KİMYA

PROFESÖR

1

1

Metalik kaplama, iletken polimer kaplama, korozyon ve biyosensör konusunda çalışmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

DOÇENT

1

1

Avrupa Birliği, sosyal politikalar, dış ticaret ve vergi uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası yayın yapmış olmak

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARSI İKTİSAT

DOÇENT

1

1

Politik ve kurumsal iktisat alanında ulusal ve uluslararası yayın yapmış olmak

KAMU YÖNETİMİ

HUKUK BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Anayasa yargısı ve Cumhurbaşkanlığı alanlarında yayın yapmış olmak

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

DOÇENT

1

1

Hatay ve Antakya üzerine yayın yapmış olmak

YÖNETİM BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Toplumsal cinsiyet, insan hakları ve kent konseyleri alanında ulusal ve uluslararası yayın yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

İNŞAAT MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ

GEOTEKNİK

DOÇENT

2

1

Farklı temel ve yükleme koşullarında zemin davranış konularında çalışmış olmak

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Ortopedik fizyoterapialanında doktoralı, dizartroplastisirehabilitasyonunda ve ortopedik fizyoterapi polikliniğinde deneyimli olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

PROFESÖR

1

1

Dermatoskopi ve melanomakonusunda yurtdışı deneyimi ve sertifikası olmak

RADYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Baş boyun radyolojisi venöroradyoloji konusunda deneyimli olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Uluslarası proje ve patent deneyimi olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ

TOPRAK BİLİMİ

PROFESÖR

1

1

Toprak kimyası dalında çalışmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ

BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ

DOÇENT

1

1

Örgütsel stres konusunda çalışmış olmak.

 

İstanbulTeknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİMÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizinaşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve AtamaÖlçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlıstatüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilantarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesörve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartlarısağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtirdilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ AkademikYükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini,yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayıProfesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslimetmeleri gerekmektedir.

2 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklikbelgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlanabaşvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014)hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmekzorundadırlar.

 

BİRİM-ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Aranan Nitelikler

Kadro Adedi

Kadro derecesi

Kadro Adedi

Kadro derecesi

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Fizik Mühendisliği

 

 

1

1

Yurtdışı doktoralı olup, Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği alanında kuramsal ve deneysel çalışmaları olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Mimarlık

1

1

 

 

Mimarlık, Yapı ve Yapım Teknolojisi alanında çalışmaları olmak

 

Namık KemalÜniversitesi Rektörlüğünden:

AkademikPersonel Alınacaktır

(Profesör veDoçent)

Üniversitemizbirimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğininilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 SayılıDevlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğerkoşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylarınÜniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör veDoçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adaylarınbaşvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleriözgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik BaşarıBelgesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) bilimselçalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı doçentadayları (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Yabancıülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’caeşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi birkamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar)çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerineekleyeceklerdir.

Başvurusüresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ileyapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Profesör

1

1

Diferansiyal geometri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Nefroloji yandal uzmanlığına sahip olmak.

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1.Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleridoğrultusunda öğretim üyesi (Profesör, Doçent ,Yardımcı Doçent )alınacaktır.

2. Profesörkadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerinebaşvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırmaeserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmışlisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi,doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi(başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma veyayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserleriniiçeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel DairesiBaşkanlığına;

3. Doçentkadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerinebaşvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekindeözgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans,doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi,nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birliktebilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı,özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerekPersonel Dairesi Başkanlığına;

4. YardımcıDoçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarınıve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını,nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanattayeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma veyayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronikortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsenbaşvurmaları gerekmektedir.

5. Başvurudabulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postaile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvurudilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesigerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersizsayılacaktır.

6. Yabancıülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğininonaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Profesörunvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar daYardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8. Herhangibir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığıkurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesineekleyerek ibraz edeceklerdir.

9. Başvuruadresi:

YıldırımBeyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad.Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*)YardımcıDoçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendigereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancıdilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**)TıpFakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisansmezunu olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

1

1

Katı nesnelerin 2B.3B takibi konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

1

1

Sağlık Bilişimi, veri kalitesi ve güncelliği konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Yardımcı Doçent

1

1

Kirişlerin darbe yükü altındaki davranışları konusunda analitik, nümerik ve deneysel olarak çalışmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Siyasal düşünceler alanında doçentlik unvanına sahip olmak, sivil toplum, vatandaşlık ,eğitimde toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Hadis tarihi ve hadis kaynakları hakkında araştırmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Stratejik yönetim, sanayi kümeleri veya iş etiği konularında çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Muhasebe alanında almış olmak ve uluslararası muhasebe standartları ve raporlama konularında akademik çalışmalar yürütmüş olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Fetal Anatomi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

1

1

Vajinoplasti ve gebe beslenmesi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

1

1

Fetal Anatomi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Otolojik cerrahi eğitiminde kullanılacak hayvan modeli konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Nefropatoloji ve dermatopatoloji konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

1

Akupunktur, manuel terapi, kas-iskelet sistemi ultrasonu ve nörolojik rehabilitasyon konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olmak,troid nodüllerinde perkütan lazer ablasyon tedavisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olmak,graves hastalığında troid nodülleri ve kanserleri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

-

Yardımcı Doçent

4

1

Halk Sağlığı hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, evde bakım ve yaşlı sağlığı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Karşılaştırmalı Hukuk

Profesör

1

1

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Hukuk

Doçent

1

1

Avrupa Birliği Hukuku alanında çalışmaları olmak.

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizinaşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 25.maddeleri ile Madde 23(c) ve 25(c)’ye dayanılarak hazırlanan ve YükseköğretimKurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız.www.ogu.edu.tr  Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlananESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlethizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Doçent, Yardımcı Doçentkadrolarına) alınacaktır.

Başvurularşahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvurudaİstenen Belgeler:

1. Adayınbaşvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adetfotoğraf

4. NüfusCüzdan Sureti

5. Doçentlikbelgesi (Doçent kadrosuna başvuracaklar için)

6. YardımcıDoçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasınıyurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğininonaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veyaYDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeripuan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendiuyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerindebelirteceklerdir.

7. ESOGÜAkademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen veformatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları içinCD’ şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışıkongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler,eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilimuzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosyaadedi, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. HizmetBelgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmışolanlardan istenmektedir.)

9. Başvurudilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mailadresi) belirtilecektir.

Not:İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük PersonelDairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuranadayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşullarıgereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayındosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. DoçentlerDaimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihiRektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Doçent

1

1

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

 

Doktora ve Doçentliğini Halk Sağlığı Hemşireliği alanında almış ve “Okul Hemşireliği” ve “Yaşlı Sağlığı” konularında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değ.

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Müh.Mim. Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Mimarlık epistemolojisi ve varsayımlı mimari programı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd.Doç.

3

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Türk siyasal hayatı alanında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

2

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Uluslararası Ticaret konusunda çalışmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

İşgücü Piyasaları konusunda çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

2

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Tüketici ve Bağış Davranışları alanlarında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

4

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Avrupalılaşma ve Çok Boyutlu Yönetişim konusunda çalışmaları olmak.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizbirimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilandabelirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - ProfesörKadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdiklidoçentlik belgesini, (1) Bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan Fotokopisi, yayınlistesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ilebaşvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerinimüracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesörkadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Doçentkadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirtendilekçelerine özgeçmiş, (1) Bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlikbelgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takımdosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmetbelgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçentkadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 - YardımcıDoçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilinibelirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfuscüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4(dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmetbelgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4 - YardımcıDoçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesindebelirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonraduyurulacaktır.

BaşvuruYeri:

Başvurusüresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu ÜniversitesiRektörlüğüne(Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır.(Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılanbaşvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

ABD/PROG

Ünvanı

Der.

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Çağatay Edebiyat ve tezkirecilik konusunda çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

1

K.B.B Uzmanı olup, Kulak patolojisi alanında çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Doğu Dilleri ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Felsefe

Bilim Tarihi

Doçent

3

1

Bilim epistemolojisi eleştirisi alanında çalışmış olmak.

Türkiye’de Yaşayan Dil.Enst. Müdürlüğü

 

Süryani Dili ve Kültürü

Doçent

1

1

Semitik Diller ve Dinler üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapmış olmak.

Türkiye’de Yaşayan Dil.Enst. Müdürlüğü

 

Kürt Dili ve Kültürü

Yrd.Doç.

4

1

Kürt Folkloru alanında doktorasını yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.

3

1

Şair Nabi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Sanat Tarihi

Türk-İslam Sanat Tarihi

Yrd.Doç.

4

1

Osmanlı dönemi Diyarbakır ticaret mimarisi hakkında çalışma yapmış olmak.

İlahiyat Bil. Fakültesi Dekanlığı

Kelam ve İslam Mezhepleri

Tefsir

Yrd.Doç.

1

1

Sebeb-i nüzulün tefsire etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Fen Fakültesi Dekanlığı

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar

Yrd.Doç.

3

1

Ağırlıklı ve Değişken Üslü Lebesgue Uzayında HardyOperatörünün Kompaktlığı hk. Çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fak. Dekanlığı

Görüntü Sanatları

 

Yrd.Doç.

4

1

Resim, grafik ve sinema alanlarından çalışmış olmak.

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müd.

Bitkisel ve Hayvansal Üret.

Tohumculuk.

Yrd.Doç.

2

1

Ekmeklik Buğday çeşitlerinin kalite yönüyle stabiliteyetenekleri konusunda çalışma yapmış olmak.

 

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize,2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma YönetmeliğiHükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır.Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardakişartları taşımaları gerekmektedir.

Profesöradaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir),özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans,doktora ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretleri, başlıca araştırmaeserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlarayapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden vebiten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteyekatkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel DairesiBaşkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentadaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir),özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans,doktora ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretleri, yayın listesini,bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan vebelgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsenbaşvurmaları gerekmektedir.

YardımcıDoçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tradresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin noter onaylısuretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimselçalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsenbaşvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin(b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dilsınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgilibirimlerden öğrenilecektir.

GenelŞartlar;

*Herhangibir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarınaeklemeleri gerekmektedir.

*Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğininonaylanmış olması gerekmektedir.

MÜRACAATTARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete veUlusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkatealınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihtenitibaren 15 gündür.

*Üniversitemiz“Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları veUygulama Yönergesi”nin 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğegirmesinden dolayı bu ilana yapılacak başvurular yönergeye tabi değildir.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doçent

1

4

Bitki komünitelerinin biyoçeşitliliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd. Doçent

1

3

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış ve eğitim tarihi konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi / Türkçe Eğitimi

Yrd. Doçent

1

3

Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Anatomi

Profesör

1

1

Nöro anatomi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Acil Tıp

Yrd. Doçent

1

4

Kafa travmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Aile Hekimliği

Yrd. Doçent

1

3

Anksiyete ve depresyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Histoloji-Embriyoloji

Doçent

1

3

Alanında deneysel hayvan çalışması tecrübesi olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ortodonti

Yrd. Doçent

1

4

Maxillar sutural genişletmede ozon terapisininkemik oluşumuna etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yrd. Doçent

1

3

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doçent

1

3

Lazer uygulamanın tam restorasyonlarınfiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Pedodonti

Doçent

1

1

Pazlanmaz çelik kuronlar ve estetik hale getirilmiş kuronların gingival dokulardaki değişikliklerinin değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji / Klasik Arkeoloji

Yrd. Doçent

1

2

Antik çağda cam sanatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi / Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi

Yrd. Doçent

1

3

Akdeniz’deki denizcilik ekonomisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Yrd. Doçent

1

2

Boğaz dinamiklerinin üç boyutlu sayısal modellemesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım / Grafik

Yrd. Doçent

1

4

Plastik sanatlarda güncel sanatta imge üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim / Resim

Doçent

1

3

Geleneksel sanatlar alanında Doçentliğini almış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları / Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları / İslam Sanatları

Yrd. Doçent

1

3

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Tasavvuf / Tasavvuf Tarihi

Yrd. Doçent

1

4

Tasavvufta muhabbet öğretisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Arap Dili ve Belagatı

Yrd. Doçent

1

1

Belagat üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Hadis / Hadis

Yrd. Doçent

1

4

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Yrd. Doçent

1

3

Spor bilimlerinde kritik hız üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

 

Yrd. Doçent

1

4

Enflasyon hedeflemesinin krizlerle mücadelede esnekliği ve para politikası ile ücret pazarlıkçılarının etkileşimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ulubey Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri / Laboratuvar Teknolojisi

Yrd. Doçent

1

5

Gıda tatlandırıcısı olan sakarin metalkomplekslerinin sentezi, spektroskopik ve yapısal özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ulubey Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri / Laboratuvar Teknolojisi

Yrd. Doçent

1

3

Laboratuvar ortamında laparoskopik suni tohumlama ve embriyo transferi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ulubey Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme / Gıda Teknolojisi

Yrd. Doçent

1

2

Keçi melezlerinin çeşitli verim ve kalite özellikleri üzerine çalışması olmak.

 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 SayılıKanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinegöre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesörkadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlarayapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden vebiten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takımdosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerindijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel DairesiBaşkanlığına başvurmalarıgerekmektedir.       

2 - Doçentkadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlikbelgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımdosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerindijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel DairesiBaşkanlığına başvurmalarıgerekmektedir.       

3 - YardımcıDoçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formunaözgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarınıkapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasındabulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ileÖğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birimebaşvurmaları gerekmektedir.

4 -Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilenbelgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi(http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvurutarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacakbaşvurular kabuledilmeyecektir.         

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

 

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

 

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

1

1

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Maliye Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Mali İktisat Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Sosyoloji Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

Tarih Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Tüp bebek sertifikası, PDÖ sertifikası olmak ve TOT Cerrahisi alanlarında deneyimli olmak

Anesteziyoloji Reanimasyon Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

İntraoperatif Transözefageal Ekoakardiyografi ve Organ Nakli Anestezisi alanlarında deneyimli olmak.

Anesteziyoloji Reanimasyon Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

En az 6 ay yurtdışı tecrübesi olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Tıp doktoru ve tıpta uzman olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Kardiyoloji Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Protez Kapaklar ve Üç boyutlu ekokardiyografi deneyimi olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Çocuk istismarı ve Afet Yardımı Alanlarında Mesleki Tecrübesi Olmak.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

En az 1 yıl yurtdışı tecrübesi olmak, PET CT alanında üst düzey tecrübeli olmak

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Onkoloji yan dal uzmanı olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

 

 

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

 

 

 

 

 

Temel Bilimler Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Temel Bilimler Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Gazetecilik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Gazetecilik Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

 

Gazetecilik Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

 

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizinaşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılıYükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğihükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özelşartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının;özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, UzmanlıkBelgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus CüzdanıFotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleriile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve YüksekLisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge vebilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içerenelektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel DaireBaşkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeyeLisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta YeterlilikBelgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikteözgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmaktaolanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının;özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya SanattaYeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikteYayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ilebirlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yiekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmalarıgerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans,Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi,Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamukurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgelerieklenecektir).

3. 2547sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçentadaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş,Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta YeterlilikBelgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesiile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların HizmetBelgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikteözgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerekilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricindedilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya SanattaYeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesiile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halençalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

YardımcıDoçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin YönetimKurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş olduklarıyabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınavtarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.)Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Profesörve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha altunvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancıülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğininonaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlanedilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilanedilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya SanattaYeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite YönetimKurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerinbaşvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlanedilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veyabakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanınyayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçentadaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçentadaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresiiçinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabuledilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefonnumaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarınauygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURUTARİHLERİ: 31.12.2014-15.01.2015

ADRES:

NecmettinErbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

YenişehirMah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No:12 Kat:22Selçuklu/KONYA

Telefon: 0332 280 80 73-74 

 

Sıra No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

K.Unvanı

Derece

Adeti

Özel Şartlar

1

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

-

Profesör

1

 1

Akuatik bitki biyoteknolojisi konusunda çalışmaları olmak.

2

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

1

Teknostres konusunda çalışmaları olmak.

3

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Ebeveyn, öğretmen ve cinsel eğitim konularında çalışmaları olmak

4

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Psikolojik danışman ve danışan iletişimi konusunda çalışmaları olmak.

5

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Metin dilbilim alanında çalışmaları olmak.

6

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Kimya eğitiminde animasyon, kitozannanopartiküller ve grafen üzerine çalışmaları olmak.

7

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

3

1

Okula devamı etkileyen toplumsal faktörler konusunda çalışmış olmak.

8

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Doçent

3

1

Abdülkahir el Cürcani ve Meânî İlmi ile ilgili çalışmaları olmak.

9

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi

Doçent

1

1

Ürogenital bölge kanserlerininkonstrüksiyonu konusunda yayınları ve en az 2 yıllık yurtdışı deneyimi olmak.

10

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji uzmanı olup en az 5 yıl deneyime sahip olmak. Tiroidultrasonografisi konusunda eğitici özelliği bulunmak.

11

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Gebelikte ve postpartum dönemde görülen psikiyatrik bozukluklarla ilgili yayınları olmak.

12

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Koroner arter hastalığı ve erektildikfonksiyon konusunda yayınlara sahip olmak.

13

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

2

1

Kanser moleküler genetiği ve apopitozkonusunda çalışmaları olmak.

14

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Doçentliğini İstatistik alanında almış olmak ve kümeleme analizi konusunda çalışmaları olmak.

15

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Doçent

3

1

MEMS tabanlı mikromotorlarkonusunda yayınları olmak.

16

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

Kentsel tasarım alanından Doçent olmak.

17

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

1

Hafif beton yapı elemanları üzerine çalışmaları olmak.

18

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

3

1

Siyasallığın toplumsal inşası ve Balkan Toplumu üzerine çalışmaları olmak.

19

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Japon yönetim tarzı ve kümeleme konularında çalışmaları olmak.

20

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

-

Doçent

3

1

Yakın Tarih ve seçim sistemi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

21

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

-

Doçent

3

1

Diyet akrilamidin serum eser element düzeyleri ve kardiyovasküler risk parametreleri üzerine etkilerini araştıran çalışmalar yapmış olmak.

22

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Toplumsal Yapı ve Değişimi

Yardımcı Doçent

1

1

Sosyoloji lisans mezunu olup Sosyal Güven alanında çalışmaları olmak.

23

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

4

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup seramik kronların kenar sızıntısı ilemarjinal bitim tipleri arasındaki ilişki üzerine çalışması olmak.

24

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

-

Yardımcı Doçent

1

1

Seramik, Cam ve Metal Eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

25

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

Yardımcı Doçent

1

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup alanında en az 3 yıl öğretim üyeliği deneyimi olmak.

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri vesayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

ÖğretimÜyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi ÖğretimÜyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili DeğerlendirmeYönergesi” nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

İlanda Yazılması İstenilen Açıklama

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

ARŞİVCİLİK

YARDIMCI DOÇENT

3

ARŞİVCİLİK ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

SOSYAL PSİKOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

SOSYAL PSİKOLOJİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

5

DİSİPLİNLER ARASI EDEBİYAT-COĞRAFYA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

YARDIMCI DOÇENT

5

BİLİM TARİHİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

3

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

İSLAM TARİHİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ

YARDIMCI DOÇENT

1

AŞİRETLER ÜZERİNE ÇALIŞIYOR OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

FARS DİLİ VE EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

3

FARS DİLİ VE EDEBİYATI ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

ZOOLOJİ

PROFESÖR

1

ENTOMOLOJİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

İSTATİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

5

LİSANSINI VE DOKTORASINI İLGİLİ ALANDA YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

YARDIMCI DOÇENT

4

İKTİSAT ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK,YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

BANKACILIK

YARDIMCI DOÇENT

3

BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE FİNANSAL BAŞARISIZLIK VE ASİMETRİK BİLGİ SORUNU ALANLARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

BANKACILIK

YARDIMCI DOÇENT

3

İKTİSAT ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK ,SUÇ VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ İLE ENFLASYON HEDEFLEMESİ KONULARINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASİ TARİH

YARDIMCI DOÇENT

3

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞOLMAK,MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA SİSTEMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI;FAKÜLTELERİN,ELEKTİRİK –ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ VEYA KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ VEYA KONTROL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞ OLMAK ,ELEKTRO MANYETİK ALAN TEORİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

ORMAN FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

BİTKİMATERYALİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

3

BİTKİ-YETİŞTİRME ORTAMI- SU İLİŞKİLERİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

YARDIMCI DOÇENT

1

HEMŞİRELİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

YARDIMCI DOÇENT

5

BESLENME VE DİYETETİK LİSANS MEZUNU OLMAK VE BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

YARDIMCI DOÇENT

5

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS MEZUNU OLMAK VE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. (SPOR FİZYOTERAPİSTLİĞİ ALANINDA)

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

MODA VE TEKSTİL TASARIMI

TEKSTİL TASARIMI

YARDIMCI DOÇENT

5

DOKTORA YADA SANATTA YETERLİLİĞİNİ SANAT VE TASARIMDA YAPMIŞ OLMAK, “MODA DA GÖSTERGELER ARASILIK”ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

NOT: GenişBilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

 

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğinceaşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesialınacaktır. İlgililerin;

a) 657Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 26. maddelerindebelirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) YabancıÜlkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmışolması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıdabelirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesörkadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları AnabilimDalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışmave yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6(Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) YardımcıDoçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerinibelirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimselçalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CDşeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) YardımcıDoçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4) Atamalar,Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve AtamaKriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylarilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroyabaşvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6)Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.

7) İLKBAŞVURU TARİHİ : 05.01.2015

SONBAŞVURU TARİHİ    : 30.01.2015

 

Sınav Programı :

Tarih

Saat

Yer

Yardımcı Doçentler için

Yabancı Dil Sınavı

04.02.2015

10.00

İlgili Birimlerde

BİRİM /BÖLÜM

Profesör

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Arazi ve Su Kaynakları

1

 

Toprak verimliliği alanında çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Farmakoloji

 

1

Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak.

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

Biyokimya

1

 

 

Anorganik Kimya

1

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

 

1

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Hafızlık Belgesi olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon

 

1

Stratejik yönetim alanında doktora yapmış olmak.

Yönetim ve Organizasyon

 

1

Stratejik liderlik alanında çalışma yapmış olmak.

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

 

1

Çalışma Psikolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

 

1

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

 

 

Konaklama İşletmeciliği Bölümü

 

1

Konaklama İşletmeciliği bölümü veya İşletme veya iktisat bölümü alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Konaklama İşletmeciliği Bölümü

 

1

Konaklama İşletmeciliği bölümü veya İşletme veya iktisat bölümü alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

Antrenörlük Eğitimi Programı

 

1

Stres konusunda doktora yapmış olmak.

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

1

Otistik çocuklarda egzersiz konusunda doktora yapmış olmak.

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİKPERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizbirimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme veAtama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesialınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genelşartlara ve ilgili yönetmelikte aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Başvurusüresi ilanın yayım tarihi itibari ile 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçentkadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer başvurularilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ileeksik belgeli dosya teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.11.2008 tarihli Genel KurulToplantısında aldığı karar gereğince tüm Yardımcı Doçent adayları yabancı dilsınavına alınacaktır.

3) Adaylarınatamalarının yapılabilmesi için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına veyaanabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelereatanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Sınıf Öğretmenliği alanında almış olmak

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programı ve Öğretim

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Eğitim Programları ve Öğretimi alanında almış olmak ve akreditasyon konusunda çalışmış olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

2

1

Doçentlik ünvanını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.

1

1

Türkçe Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Fıkıh

Yrd.Doç.

3

1

İslam hukunda devlet başkanlığı konusunda çalışmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Yrd.Doç.

3

1

El yazma eser tahkik /tercüme çalışmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yrd.Doç.

4

1

Tehzibü’l-Asar bağlamında et-Taberi’nin  Hadisçiliğikonusunda çalışmalar yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yrd.Doç.

5

1

Hitap açısından Kur’an-ı Kerim’in zaman ve mekan boyutu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yrd.Doç.

5

1

Kur’an’da taassub kavramı ve Arapça öğretimi konularında çalışmış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yrd.Doç.

3

1

Tanzimattan Cumhuriyete mekteplerde ahlak eğitim öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İslam Tarihi ve Sanatları

Siyer-i  Nebi ve İslam Tarihi

Yrd.Doç.

1

1

İslam Başkenti "Medine" konusunda çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

 

Yrd.Doç.

5

1

Finansal risklerin modellenmesi konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

5

1

Değişken hızlı rüzgar türbinlerinde hibrit uyartımlı senkronmakinelerin geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak.

Biyomedikal Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

3

1

Biyomedikal cihaz geliştirme ar-ge tecrübesine sahip olmak veya yapay sinir ağları konusunda çalışmış olmak.

Endüstri  Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Kaynaklı birleştirmelerin mekanik özellikleri konusunda çalışmış olmak.

Çevre Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

1

Bioremidasyon konusunda çalışmış olmak.

Mekatronik Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

1

Kompozit ve sıvı ktistal tabanlı mikroelektronik yapılar konusunda çalışmış olmak.

Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Planlama

Yrd.Doç.

1

1

Peyzaj planlama ve ekoturizm konusunda çalışmış olmak

Sanat ve Tasarım  Fakültesi

Heykel

 

Yrd.Doç.

4

1

Kabartma duvar heykeli, mozaik ve fresko konusunda çalışmış olmak.

Resim

 

Yrd.Doç.

3

1

Çağdaş sanatta fragman konusunda çalışmış olmak.

Radyo, televizyon vesinama

 

Yrd.Doç.

4

1

Yeni medya konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

 

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

1

Periton diyalizi hastalarında sol ventrikül hipertrofiisikonusunda çalışmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

1

Riding spine tekniği ile septum deviasyonu ameliyatı konusunda çalışmış olmak

Yrd.Doç.

3

1

Çocuklarda atriyal elektromekanik gecikme değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd.Doç.

2

1

Pre-eklampside immunolojinin rolü konusunda çalışmış olmak.

Genel Cerrahi

Yrd.Doç.

3

1

Abdominal cerrahi sonrası antiadeziv maddelerin etkinliklerinin karşılaştırılması konusunda çalışmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd.Doç.

3

1

Yüksek yağlı diyetin karaciğer üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisyar Mühendsiliği

 

Yrd.Doç.

5

1

Beyin-bilgisayar arayüzü Ar-Ge tecrübesine sahip olmak.

Polimer Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

3

1

Heterosiklik kimya  ve üre türevlerinin sentezi konusunda çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

3

1

Tahribatsız test yöntemleriyle esnek üstyapıların modellenmesi konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitki Koruma

 

Doçent

1

1

Mikoloji, organik tarım ve alternatif mücadele yöntemleri konusunda çalışmış olmak.

 

Yrd.Doç.

1

1

Yabancıot (Herboloji) ve istilâcı yabancı bitkiler konusunda çalışmış olmak.

 

Yrd.Doç.

2

1

Bitki hastalıkları ile biyolojik mücadele konusunda çalışmış olmak.

Tarla Bitkileri

 

Yrd.Doç.

4

1

Sediment verimlerinin karşılaştırılması konusunda çalışmış olmak.

Tarımsal Biyoteknoloji

 

Yrd.Doç.

4

1

Bitkilerin diğer canlılar üzerindeki etkileri ile tip 1 ve tip 2 diyabet konularında çalışmış olmak.

AÇIKLAMALAR

1. Profesörkadrolarına başvuracak adaylar;  başlıca araştırma eserini debelirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenimbelgeleri ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını(6) altı takım hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 3 adetfotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaklardır.

2.  Doçentkadrolarına başvuracak adaylar; 2547 sayılı Kanunda belirtilen nitelikleresahip adaylar, anabilim dalını belirtir dilekçelerine ekleyecekleriözgeçmişlerini, doçentlik belgelerini ve diğer öğrenim belgelerini, bilimselçalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını; dört (4) takım  olarak RektörlüğümüzPersonel Daire Başkanlığına 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ilebirlikte teslim edeceklerdir.

3. YardımcıDoçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri, öğrenimbelgelerini, (3)  adet referans mektubu, özgeçmiş  ilebilimsel çalışma ve yayınlarını, Yabancı Dil Sınav Belgesini (ÜDS ,KPDS veya Yükseköğretim Kurulunun  eş değerliğini kabul ettiğidiğer yabancı dil belgesi-en az 50 puan) kapsayan dört (4)  takımdosya ile kadronun ilan edildiği birime 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanıfotokopisi ile birlikte başvuracaktır. Adaylar dilekçelerinde sınavagirecekleri Yabancı Dili belirteceklerdir.

- Profesörve Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması yada aslını getirmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’ndaonaylatılması gerekmektedir.

- YardımcıDoçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya daaslını getirmek kaydıyla başvuruda bulundukları birimlerin akademik veya idariamirine onaylatması gerekmektedir

-Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterlerinde yer alan değerlendirme formudoldurularak dosyalarla birlikte teslim edilecektir.

 

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz,2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmakkaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinetabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tamzamanlıdır.Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracaklarınİzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilimdalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf,özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışındanalınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosunabaşvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayandosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım)vermeleri gerekmektedir.

Başvurularbu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içindeİzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ileyapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkatealınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvurukoşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler,ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr  internet adresindenöğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doç. Dr.

1

 

Yrd. Doç. Dr.

1

 

Biyoistatistikve Tıbbi Bilişim

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek lisans veya doktora eğitiminin biyoistatistik alanında yapmış olmak

Doç. Dr.

1

Yüksek lisans veya  doktora eğitiminin biyoistatistik alanında yapmış olmak

Fizyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak

Tıbbi

Mikrobiyoloji

Doç. Dr.

1

Enterobacteriaceae üyelerinde CTX-M tipi beta-laktamaz çalışma yapmış olmak. Tıp Doktoru ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı olmak

Dâhili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doç. Dr.

1

Septik şok ve entoksikasyonlarla ilgili çalışma yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr.

1

Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak

Doç. Dr.

1

Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak ve Çocuklarda mitral kapakprolapsusu ile ilgili çalışma yapmış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak

İç Hastalıkları

Doç. Dr.

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Doç. Dr.

1

Nefroloji Yan Dal Uzmanı olmak ve böbrek nakli konusunda deneyimli olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Nefroloji Yan Dal Uzmanı olmak ve böbrek nakli konusunda deneyimli olmak

Doç. Dr.

1

Latex alerjisi ve immün yetmezlik alanında çalışma yapmış olmak

Halk Sağlığı

Prof. Dr.

1

İş ve Meslek Hastalıkları yan dal uzmanı olmak

Farmakoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu ve uzman olmak

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu ve uzman olmak

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Prof. Dr.

1

 

Tıbbi Genetik

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak

Kardiyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Canlı Böbrek Vericilerinde renal, kardiyovasküler, endotheliyaldeğişikliklerin uzun dönem izlendiği çalışma yapmış olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr.

1

Laparoskopik onkoloji konusunda deneyimli olmak

Doç. Dr.

1

Laparoskopik onkoloji konusunda deneyimli olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Laparoskopik onkoloji konusunda deneyimli olmak

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doç. Dr.

1

Kalp akciğer pompasının koroner bypass sonrası bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisiyle ilgili  çalışma yapmış olmak

Plastik,Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi

Prof. Dr.

1

Ağız , yüz, çene cerrahisi uzmanlık belgelerine sahip olmak, mikrocerrahiserbest doku  transferleri konusunda deneyimli olmak

Üroloji

Doç. Dr.

1

Laporoskopik ürolojide deneyimli olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği/İngiliz Dili Eğitimi

Doç. Dr.

1

Öğrenci özerkliği, öğretmen yeterliği konularında çalışma yapmış olmak.

HUKUK

FAKÜLTESİ

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Yrd. Doç. Dr.

2

Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Kurumsal Bilişim Sistemleri (Enterprise Information Systems) ve Kalite Kontrolü konularında çalışıyor olması; Lisans ya da  doktora derecesinin Endüstri Mühendisliği olması. Lisans derecesi Endüstri Mühendisliğinde olanlar tercih nedenidir.

Biyomedikal Mühendisliği

 

Prof. Dr.

1

Biyomalzemeler ve biyomekanik konularında tecrübesi olması istenmektedir.

Doç. Dr.

1

Biyomedikal cihazların kontrolü ve elektronik tasarımı konularında tecrübesi olması istenmektedir.

Yrd. Doç. Dr.

1

Lisans veya doktora derecesinin Biyomedikal Mühendisliği ya da ilişkin alanlarda olması istenmektedir.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Mikroekonomi, yarışma (contest) teorisi, oyun teorisi alanlarında çalışmış ve yayın yapmış olmak

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Kadın Hastalıkları ve Sağlığı Hemşireliğinde doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Sinema ve Televizyon

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Radyo Televizyon Sinema, Sinema Televizyon veya Film Tasarımı bölümlerinde doktora yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Mimarlık bölümünden Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri almış, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden doktora derecesi almış, Mimarlık ve Kentsel Tasarım alanında çeşitli makale akademik çeviri ve yayın yapmış olmak.

1

İnşaat Mühendisliğinde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesi almış, Doktorasını Bina Bilgisi alanında Yapıların Statik ve Mukavemetleri ile ilgili konularında yapmış ve bu konularda akademik yayın yapmış olmak.

 

 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize,2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğihükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanlarıalınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindekive diğer  ilgili mevzuatlardaki şartları taşımalarıgerekmektedir. (Yabancıülkelerden alınan  diplomaların Üniversitelerarası Kurul’cadenkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - YardımcıDoçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  4 takım dosya venoter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin notertasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

YardımcıDoçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAATYERİ VE TARİHİ : Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel DaireBaşkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmalarıgerekmektedir Yardımcı Doçent  adayları için yabancı dil sınavınınyer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilantarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Drc

Adet

Açıklama

Teknoloji Fakültesi

MekatronikMühendisliği

 

Yrd. Doç.

3

1

Manyetokalorik etki ve süperiletkenlik konularında çalışmaları olmak.

 

 

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizebağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğininilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adaylarındevlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2014/12/20141231-4_dosyalar/image061.gifYüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi        1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2014/12/20141231-4_dosyalar/image062.gifYüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                  1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

            SonBaşvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihtenitibaren 15 (Onbeş) gündür.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Tefsir

Profesör

1

1

Tefsir Alanında Çalışmış Olmak

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Tıbbi Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

5

Steroidlerin Kalp Dokusu Hasarı Üzerine Çalışmış Olmak

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

1

5

Larinks Karsinomu Konusunda Çalışmış Olmak

Tıbbi Biyoloji

Yardımcı Doçent

1

5

Sitokimyasalların Moleküler Biyolojik Etkileri Üzerine Çalışmış Olmak

Üroloji

Yardımcı Doçent

1

3

Transrektal Ultrasonografi Konusunda Deneyimli Olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

Akut Romatizmal Ateş Üzerine Çalışmış Olmak

 

KEMALİYE TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Bölümü

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Yardımcı Doçent

1

3

Ticaret Turizm Yüksek Öğretmenlik Lisans Mezunu Olmak ve Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Alanında Çalışmış Olmak

 

 

YıldızTeknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizinaşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltmeve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

AdaylarınÖğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim KuruluBaşkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve AtamaÖlçütlerine” uygun olmaları gerekmektedir.

Söz konusuşartların sağlandığını gösterir bir yazının Araştırma Planlama RektörYardımcılığından alınması için gerekli belgeler hazırlanmalı ve başvurudosyasına konulmalıdır. Söz konusu belgelerle ilgili bilgiler

http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19linkinde bulunmaktadır.

Profesörkadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalıile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adetfotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongreve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlarailişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden vebiten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarınıkapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doçentkadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalınıbelirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini,özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışmave yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

YardımcıDoçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin(b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabitutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiğidilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsayabancı dil başarı belgesini, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve varsayayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına;

Duyurumuzunyayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROFESÖR

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKN. EĞT.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKN. EĞT.

1 (*)

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖN. TEFT. PLN. VE EKON.

1 (*)

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜH.

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

1

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜH.

BİLGİSAYAR DONANIMI

1

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK VE HAB. MÜH.

ELEKTRONİK

1

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ

ELEKTRİK MAKINALARI

1

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜH.

 

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

UYGULAMALI İSTATİSTİK

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

GEOMETRİ

1, 1(*)

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

1 (*)

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİL.VEULUSL.AR.İLİŞK.

SİYASET BİLİMİ

1 (*)

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE BİLİMLERİ

1

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

1

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

1 (*)

 

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KİMYASAL TEKNOLOJİLER

1

 

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TASARIM

1

 

MAKİNE FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

1 (*)

 

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON

1

 

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TERMODİNAMİK VE ISI TEK.

1

 

MAKİNE FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK

1 (*)

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

BİNA BİLGİSİ

1

"Bina Programlama" alanında doktora yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

SANAT

BİLEŞİK SANATLAR ANASANAT DALI

1

"Türk Resminde Yerellik" alanındadoktora yapmış olmak.

GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAK. MÜH.

GEMİ İNŞAATI

1 (*)

 

GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAK. MÜH.

GEMİ MAKİNALARI

1 (*)

 

 

(*) :04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “YüksekÖğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretimyapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik”  uyarıncaİngilizce ders verebiliyor  olmak.

 

 

MarmaraÜniversitesi Rektörlüğünden:

ÜniversitemizAtatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi,Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisatFakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi,Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve SporYüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Avrupa Birliği Enstitüsü veTürkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve AnabilimDallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve AtanmaYönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent veYardımcı Doçent alınacaktır.

Profesörkadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “BaşlıcaAraştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdiklidoçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takımbaşvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içindeRektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçentkadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikliDoçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takımbaşvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

YardımcıDoçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktorabelgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvurudosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 güniçinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

YabancıDille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında YabancıDil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkinYönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomalarınÜniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvurularıile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar

Müzik Eğitimi

Profesör

1

Müzik Eğitimi alanında çalışması olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar

Resim-İş Eğitimi

Profesör

1

Resim ve Resim-İş Eğitimi alanlarında çalışması olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

Yeni Türk Dili alanında akademik çalışması olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

Eğitim Tarihi Alanında Doçent olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

 Türkçe-Almanca Karşılaştırmalı Dilbilim alanında akademik çalışması olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Fizik Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Fizik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd.Doç.

1

İngilizce Dilbilim alanında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında Doçent olmak, Prekanseröz lezyonlar, dijital radyoloji ve TME hastalıkları tanısı alanlarında çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Pedodonti

Yrd.Doç.

1

Pedodonti alannında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Yrd.Doç.

1

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak, implant üstü sabit protezlerde uyum ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Hidrojel, partiküler sistemler vetransdermal terapötik sistemlerle ilgili çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimler

Farmasötik Toksikoloji

Yrd.Doç.

1

Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. Genotoksisite alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

Yrd.Doç.

1

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak. İlaçların immün sistem hücre fonksiyonları üzerine etkileri konulu çalışma yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Müessese Arşivleri

Profesör

1

Müessese Arşivleri Anabilim Dalında Doçentünvanına sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Gen. Sos. ve Metodoloji

Profesör

1

Sağlık Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Alanında yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

Serveti Fünun Dönemi Roman ve Hikaye türü üzerinde yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

Tanzimat Dönemi Roman ve Tiyatrosu üzerinde yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Profesör

1

Böcek fizyolojisi dalında yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Doçent

1

Genel Fizik alanında Doçent ünvanını almış olmak, Atmosferde Yaş-bulk, ardışık örnekleme konularında çalışmaları bulunması.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

Polimerlerin fizikokimyasal incelenmesi konusunda yayınlar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

Uygulamalı Matematik Alanında yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Doçent

1

İstatistik Doçenti olup, sınıflandırma analizleri konusunda yayınlar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

-

Doçent

1

Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi; Orta Asya Dokuma Sanatı alanında yayınlar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve İstanbul Hükümetleri ile mütareke dönemi üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doçent

1

Ses Bilgisi üzerinde yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.

1

Lisansüstü eğitimini Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fransızca Mütercim-Tercümanlık

-

Yrd.Doç.

1

Fransızca Mütercim-Tercümanlık alanında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Almanca Mütercim-Tercümanlık

-

Yrd.Doç.

1

Almanca Mütercim-Tercümanlık alanında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf

Fotoğraf

Profesör

1

Siyah beyaz film ve baskı tekniklerini konu alan tez çalışmalarını gerçekleştirmiş olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

-

Profesör

1

Flüt alanında Doçent Unvanı almak. Müzik eğitimi alanında doktorası bulunmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

Tezhip Minyatür

Doçent

1

Sanatta Yeterlilik tezini Geleneksel Halı Kilim Alanında vermiş olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Eğitim

-

Doçent

1

Doktora Eğitimini Sanat Tarihi Bölümü'nde tamamlamış; Doçent Unvanını Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanında almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Yrd.Doç.

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde Tasarım Hukukunda Benzerlik Kavramı üzerine akademik çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Yrd.Doç.

1

Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünde Doktora düzeyinde Ürün Tasarımı Algılama Biçimleri ve Haptik Etmenler üzerine akademik çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik-Cam

Seramik

Yrd.Doç.

1

Seramik ve Cam Bölümü Cam Anasanat Dalı programında Sanatta Yeterlilik Programlarını tamamlamış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Yrd.Doç.

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Yrd.Doç.

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Yrd.Doç.

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Doçent

1

Sosyal Politika Alanında Doçent unvanı almış olmak, Göç ve Toplumsal Cinsiyet konularında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

Ekonometri

Yöneylem

Doçent

1

Nicel Karar Yöntemleri Alanında Doçent unvanı almış olmak. Yöneylem Araştırması konularında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

Davranışsal İktisat ve Mutluluk Ekonomisi konularında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

Ortadoğu ve Enerji Politikaları ve Kriz Ekonomisi konularında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

İngilizce İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

Dış Ticaret ve İktisadi Büyüme alanlarında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Çalışma Ekonomisi

Yrd.Doç.

1

Küresel Üretim, Uluslararası Göç ve Kadın Emeği konularında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yrd.Doç.

1

Eğitim , İstihdam Politikaları ve Toplumsal Cinsiyet konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Doçent

1

Arap Dili ve Edebiyatı Alanında Doçent olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Bilişim

Profesör

1

Uygulamalı İletişim bilim alanında doçentünvanı almış olmak. Bilişim, sosyal medya ve eğitim alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Profesör

1

Uygulamalı İletişim bilim alanında doçentünvanı almış olmak. Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi, Sosyal Sponsorluk, Marka Yönetimi ve Yeni Medya konularında, uluslararası yayınlar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema

Profesör

1

Çalışmalarını modernite, şehir kültürü ve sinema üzerine yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema

Profesör

1

Edebiyattan sinemaya uyarlamalar, üçüncü sinema başta olmak üzere altmışlı yıllarda Türkiye ve dünyadaki sinema hareketleri üzerine yayınları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Bilişim

Doçent

1

Doktorasını Bilişim alanında yapmış olmak.İnternet gazeteciliği konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Uluslararası İlişkiler bölümünde yapmış olmak. Türk Siyasal Tarihi, Türk Dış Politikaları, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Doçent

1

Doktora derecesini Halkla İlişkiler, doçentlik unvanını uygulamalı iletişim alanlarından almış olmak. Kültürlerarası iletişim alanında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Doçent

1

Halkla İlişkiler Bilim Alanında doçentliğini almış olmak. Kurumsal sosyal sorumululuk; çalışan iletişimi ve sosyal medya alanında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon Ve Sinema

Görsel İletişim Tasarımı

Yrd.Doç.

1

Türk basınında görsellik konusunda doktora tezi yazmış olmak. Çevre ve Ekoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Profesör

1

Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçent unvanı almış olmak. İstatistiksel Proses Kontrol ve tahmin modelleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme

Yönetim Organizasyon

Profesör

1

Doçentliğini Yönetim Organizasyon alanında almış olmak. Alanında Ulusal ve uluslararası makale yayınlamış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

Doçentliğini pazarlama alanında almış olmak. Marka konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

Doçentliğini Üretim Yönetimi alanında almış olmak. Tedarik zinciri yönetimi ve bulanık mantık konularında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Sayısal Yöntemler

Profesör

2

Nicel Karar Yöntemleri Alanında Doçent unvanı almış olmak. Veri Madenciliği, Yapısal Eşitlik Modellemesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe Finansman

Doçent

1

Vadeli İşlemler Piyasası Alanında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe Finansman

Doçent

1

Muhasebe alanında Doçent unvanı almış olmak, Finansal Tablolar Analizi ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Muhasebe Finansman

Doçent

1

Vergi Muhasebesi konusunda çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

İşletme Hukuku

Yrd.Doç.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Yönetim Organizasyon

Yrd.Doç.

1

"Yönetim ve Organizasyon" alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Profesör

1

Çevre Biyoteknolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon

Profesör

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak ve Biyomekanik konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üretim Metalurjisi

Profesör

1

Doçentliğini Malzeme ve MetalurjiMühendisliği Bilim alanında almış olmak ve korozyon ve yüzey işlemleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Optimizasyon, modelleme ve çizelgeleme konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Optimizasyon, operasyon yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Temel İşlemler ve Termodinamik

Doçent

1

Kurutma prosesleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik ve Isı Tekniği

Doçent

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak ve Hesaplamalı akışkanlar mekaniği konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon

Yrd.Doç.

1

Doktorasını Makine Mühendisliği Alanında almış olmak ve Konstrüksiyon konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Yrd.Doç.

1

Atıksuların anaerobik arıtımı konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış ve Kardiyoloji alanında çalışmalarının olması.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Temel Sağlık Bilimleri

-

Doçent

1

Fizyoloji alanında doktora yapmış veGastrointestinal Sistem Fizyolojisi konusunda çalışmalarının olması.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Yrd.Doç.

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış ve profesyonel hemşirelik değerleri konusunda çalışmalarının olması.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Yrd.Doç.

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış ve İnfertilite alanında çalışmalarının olması.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Siyasi Tarih

Profesör

1

Siyasi Hayat ve Kurumlar bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Yakın dönem Türkiye Siyasi Tarihi, Türkiye'demuhafazakarlık ve İslamcılık, aydınların siyasal sosyolojisi konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Siyasi Tarih

Profesör

1

Siyasi Tarih Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Siyasi Tarih, Osmanlı ve Türkiye siyasi hayatı ve Balkan tarih üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Uluslararası İlişkiler Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Sivil Toplum-Dış politika, Türkiye-AB İlişkiler alanında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi (Türkçe)

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak. Yerel yönetimler, kent, çevre politikası, şehir ve bölge planlama alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Politik İktisat

Yrd.Doç.

1

Lisans veya Lisansüstü eğitimlerinin en az birini Uluslararası İlişkiler yahut Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. Uluslararası Politik Ekonomi ve Türk Dış Politikası alanında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji veReanimasyon

Profesör

1

Kardiyovasküler Anestezi deneyimi veTransözofageal Ekokardiyografi konusunda yayını olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

Hekim olmak. Halk Sağlığı Uzmanı olmak. Halk Sağlığı Doçenti olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Gastroenteroloji Uzmanı (ERCP, anorektalmanometre, Yüksek Çözünürlüklü ÖzofagusManometre, İmpedans pH metre konusunda deneyimli)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olmak (Tip1 ve Tip2 Diabetes Mellitus alanlarında klinik araştırmalar yapmış olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Tıbbi Antropoloji ve Halk Sağlığı Yüksek Lisanslarını tamamlamış olmak ve Konsültasyon Liyezon alanında çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

Deneysel Epilepsi Modellerinde İmmünoElektron Mikroskopik Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

İleri Nörolojik Bilimler Doktorası olmak, "Deneysel İntrauterin Nöral İskemi ve Deneysel Nöroproteksiyon ve RejenerasyonModellerinde" araştırma deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Doçenti olmak. Uyku apnesi ve kardiyovaskülerhastalıklar konusunda doktoralı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz

Doçent

1

Koklear İmplant, Uyarılmış potansiyeller veGeriyatrik Odyoloji alanında tecrübe sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatrik Endokrinoloji alanında en az 1 (Bir) yıl yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

Deneysel Epilepsi Modellerinde İmmünoElektron Mikroskopik Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

Biyofizik Doktorasına sahip olması,G-protein sinyal yolakları, G-protein kenetli reseptörler ve bu alanda kullanılan teknikler ve muskarinik vedopaminerjik reseptörler üzerine çalışma yapmış olmak,

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doç.

1

El Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Mikro cerrahi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

İç Hastalıkları Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd.Doç.

1

Moleküler mikrobiyoloji rutin uygulama-larında ve dizi analizi yorumlamada deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Epilepsi mekanizmaları üzerinde deneysel çalışmaları ve gebelikte ilaç kullanımı konusundakonsültasyon hizmeti verebilir olmak,

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yrd.Doç.

1

Üroonkoloji alanında çok merkezli klinik, mesane fizyolojisi ve organ banyosu alanlarında temel bilimsel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yrd.Doç.

1

Sarkoidoz'da strain EKO/MRI ile ilgili araştırma makalesi olmak ve akut iskemikinmede endovasküler girişim konusunda tecrübeli olup bu konuda yayını olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yrd.Doç.

1

Uyku bozukluklarının kardiyovasküler etkileri ile ilgili deneyimi olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Y.O.

Sermaye Piyasası

-

Doçent

1

Finans Doçenti olmak ve Sermaye Piyasası alanında çalışmaları olmak.

Bankacılık Ve Sigortacılık Y.O.

Sermaye Piyasası

-

Doçent

1

Muhasebe Doçenti olmak ve Sermaye Piyasası ve Muhasebe alanında çalışmaları olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Y.O.

Sigortacılık

-

Yrd.Doç.

1

Sigortacılıkta Yüksek Lisans yapmış olmak, Sigortacılık alanında çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Profesör

1

Masa Tenisinda uzmanlaşmış olmak. BilateralTransfer konusunda Bilimsel Yayınlar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Yrd.Doç.

1

Spor Sağlık Bilimleri Doktora programı tamamlamış olmak ve Kızılaltı Spektroskopi ile Kas Fizyolojisi hakkında araştırma yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Yrd.Doç.

1

Spor Hukuku üzerine Doktora programını tamamlamış olmak ve söz konusu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dişçilik Hizmetleri

Diş Protez Teknolojisi

Profesör

1

Diş Hekimliği Uzmanlık Alanlarından birinde Doçent olmak.

Avrupa Birliği Enstitüsü

-

Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Avrupa Dış Politikası, AB'nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

-

Türk Tarihi Anabilim Dalı

Profesör

1

Ortaçağ Türk Tarihi alanında araştırmalar yapmış olmak, Selçuklu ve İlhanlılar Tarihi alanında yayınlar yapmış olmak.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET