gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 HAVA ASTSUBAY MYO OKULU GİRİŞ ŞARTLARI - ASTSUBAY SINAVLARI

2011 Hava Astsubay MYO okulu Giriş şartları YGS sonuçlarının açıklanmasından sonra, başvuruda bulunmuş olan adaylar, mezun oldukları/olacakları okul öğrenim kolu, alan veya bölümleri dikkate alınarak (YGS-1,YGS-2 ve YGS-5,YGS-6) puan türlerinden aldıkları puana göre sıralanacaklar ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak her öğrenim kolu, alan veya bölüm için ayrı ayrı R20;Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı belirlenecektir.

12 Nisan 2011 Salı 23:53
2011 Hava Astsubay MYO okulu Giriş şartları - Astsubay sınavları

1. GENEL BİLGİLER

A. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (MYO); Hava Kuvvetleri Komutanlığının Astsubay ihtiyacını karşılayan, gelecekteki görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi amacıyla İngilizce, Akademik Eğitim ve Temel Askerlik Eğitimi, ile değişik sınıf, branş ve ihtisaslarda ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim vererek, tekniker ve hizmet elemanı yetiştiren yatılı bir askeri eğitim öğretim kurumudur. Hv.Astsb.MYOR17;nda tüm eğitim-öğretim faaliyetleri 21nci yüzyılın Havacılık Bilim ve Teknolojisi ile bütünleştirilerek yürütülmektedir.

B. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hv.Tek.Ok.K.lığı bünyesinde Gaziemir/İZMİR bölgesinde konuşlandırılmıştır. Eğitim-öğretim süresi iki yıldır.

C. Hava Teknik Okullar Komutanlığınca Astsubay yetiştirilmek üzere kabulleri yapılan öğrencilerin eğitim-öğretimleri yatılı ve parasızdır. Geçici kayıt kabulden mezun oluncaya kadar her türlü ihtiyaçları (Yeme, yatma, giyim, kitap, defter vs.) devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca öğrencilere öğrenimleri süresince öğrenim harçlığı da verilmektedir.

D. 18 yaşını doldurmuş her Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisinin aldığı harçlıktan Emekli Sandığına kesinti yapılarak, emeklilik hizmet süresi okuldayken başlatılmaktadır

E. İki yıllık eğitimden sonra Astsubay Çavuş olarak ataması yapılacak olanların maaşları; 926 sayılı TSK Personel Kanununda belirtilen ortak maaş gösterge tablosunun 9 uncu derece 1 nci kademesidir. Maaş katsayısına ek olarak ilgili yasalar çerçevesinde Silahlı Kuvvetler tazminatı, tayin bedeli, iş riski, iş güçlüğü ve lojman tazminatları ödenmektedir.

F. Astsubay Çavuş olarak atamaları yapılan personelin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Orduevlerinden, Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Tesislerinden, Sağlık Hizmetlerinden ve Devlet Konutlarından yararlanma hükümlerine göre lojmanlardan faydalanabilme hakları bulunmaktadır.

G. İhtiyaç duyulması halinde, Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna kesin kayıt hakkını elde eden öğrencilerden Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Harita Genel Komutanlığına öğrenci seçilebilmektedir. Bu nedenle, Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna müracaat eden öğrenciler, ihtiyaç halinde Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı, Harita Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görmeyi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2. BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI:

A. Lise ve dengi okullardan belirlenecek kaynak okullar ile öğrenim kolu, alan veya bölümlerinden 2009 yılında mezun olmuş ya da 2010 yılı geçici kayıt kabullerin yapıldığı tarihe kadar mezun olacak durumda olmak (2009 yılından önce mezun olanlarla 2010 yılı geçici kayıt kabullerin yapıldığı tarihten sonra mezun olacaklar kabul edilmeyecektir.).

B. Yukarıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayarak Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı olmak isteyenler 2010 YGS Kılavuzundaki Aday Bilgi Formunun R20;Askeri Okullara Girme İsteği alanını işaretleyecekler ve Hava Astsubay MYO na İnternet yolu ile başvurabileceklerdir. (Sadece Askeri Okullara Girme İsteği" alanını işaretlemek yeterli olmayıp internet üzerinden başvuru yapmak gereklidir.)

C. Hava Astsubay MYO na başvurmak için; www.tekok.edu.tr adresinden konu ile ilgili alana girip gerekli bilgileri doldurmanız yeterli olacaktır.

D. YGS sonuçlarının açıklanmasından sonra, başvuruda bulunmuş olan adaylar, mezun oldukları/olacakları okul öğrenim kolu, alan veya bölümleri dikkate alınarak (YGS-1,YGS-2 ve YGS-5,YGS-6) puan türlerinden aldıkları puana göre sıralanacaklar ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak her öğrenim kolu, alan veya bölüm için ayrı ayrı R20;Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı belirlenecektir.

E. YGS puanları açıklandıktan sonra Hava Astsubay MYO'na başvuru yapan adaylar seçim aşamalarına katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını, çağrılmışlarsa hangi tarihte seçim aşamalarına katılacaklarını www.tekok.edu.tr internet adreslerinden takip etmek zorundadırlar.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET