gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013 MERSİN AKDENİZ OYUNLARINDA 6.000 TL'YE 400 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞACAK

2013 Mersin Akdeniz Oyunları Organizasyonunda görev alacak genel koordinatör ve personele ödenecek ücret ile çalıştırılabilecek personel sayısının üst sınırının belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Gençlik ve Spor Bakanlığının 5/9/2011 tarihli ve 3963 sayılı yazısı üzerine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

26 Eylül 2011 Pazartesi 03:06
2013 Mersin Akdeniz Oyunlarında 6.000 TL'ye 400 Sözleşmeli Personel Çalışacak

12/9/2011 TARİHLİ VE 2011/2219 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – (1) 2013 Mersin Akdeniz Oyunları Organizasyonun süresini aşmamak kaydıyla özel hukuk hükümlerine göre yerli ve yabancı, tam veya yarı zamanlı en fazla 400 sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
MADDE 2 (1) 2013 Mersin Akdeniz Oyunları hazırlık ve organizasyonu için görevlendirilecek;
a) Genel Koordinatöre en fazla brüt 14.995,00 TL,
b) Diğer personele en fazla brüt 5.998,00 TL,
sözleşme tutarı üzerinden ücret ödenebilir.
MADDE 3 (1) Genel Koordinatör 15/9/2011 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar, bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilen diğer yerli ve yabancı personelin;
a) % 10'u 15/9/2011 tarihinden,
b) % 30'u 1/1/2012 tarihinden,
c) % 60'ı ise 1/1/2013 tarihinden,
itibaren 30/6/2013 tarihine kadar çalıştırılabilir.
(2) Sözleşmeli personelin % 20'si, 31/12/2013 tarihine kadar tasfiye işlemlerinde çalışmaya devam edebilir.
(3) Bu Karara aykırı olmamak kaydıyla, çalıştırılacak personelin sözleşme esasları ve ücretleri ile görev süreleri 2013 Mersin Akdeniz Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 4 (1) Bu Karar 15/9/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET