gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

3 ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI İLANI

Işık Adıyaman Ufuk Üniversitelerine akademik personel alınıyor.

01 Kasım 2014 Cumartesi 01:12
3 ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI İLANI

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4’er takım,

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Türkiye’de Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri, Batı Avrupa’da Aşırı Sağ Partiler, Türkiye’de Siyasal Parti Kapatmaları, Amerikan İç ve Dış Siyaseti, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI

ÜNVANI

DRC.

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Doç.

1

1

Yeniçağ Tarihi alanında doçent unvanı almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

 

Doç.

1

1

İstatistik alanında doçent unvanı almış olmak, karma dağılımlar ve kümeleme analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Doç.

1

1

Kimya Mühendisi. En az 2 yıl Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

3

1

En az on yıllık üniversite deneyimi olmak, güneş enerjisi alanında çalışmaları olmak, mühendis olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doç.

3

1

Kafa travmalarında pnömosefalus ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

3

1

Bilgisayar yazılımı alanında kompleks kaynak kodlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili doktora yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaya sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

 

Yrd. Doç.

3

1

1960-1980 arası üniversitelerdeki ideolojik hareketlerle ilgili çalışması olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doç.

3

1

Eğitim programları ve öğretim alanında doktora yapmış olmak. Lisansüstü eğitim programları ile ilgili uluslararası karşılaştırmaya dayalı çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Matematik öğretmen eğitiminde matematiksel modelleme konusunda çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Yrd. Doç.

4

1

Para-Sasakian Manifoldlar ve Lightlike Geometride çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Toplumsal Yapı ve Değişme

Yrd. Doç.

1

1

Çalışan kadınların sağlık bilincinin sosyolojik analizi konusunda çalışma yapmış olmak.


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Birim/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörler 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçentler 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Tıp Fakültesi

Anatomi

Profesör

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

2

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET