gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

331 MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 331 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır.

02 Eylül 2015 Çarşamba 12:51
331 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 331 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Özel yarışma sınavı; Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır. Mali hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresindeki Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzunda yer almaktadır.


I - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına katılabilmek için;
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun
olmak,
3 - 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1979 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar),
 4 - ÖSYM tarafından 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP49 puan
türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak,
5 - Sınav ücretini ÖSYM’nin belirlediği banka hesap numaralarına yatırmış olmak,
6 - Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak,
şartları aranır.
Yazılı sınava, atama yapılacak boş kadro ve pozisyon sayısının 20 katı aday çağrılacaktır.
II - SINAV BAŞVURUSU
Sınava başvurular, 16-25 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır. Sınava
başvuru, sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler, sınav ücreti ve sınav ücretinin yatırılacağı bankalar başvuru tarihlerinde
ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır.
III - SINAV TARİHİ, YERİ VE BAŞLAMA SAATİ

Sınav ÖSYM tarafından 09 Kasım 2014 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav 09.30’da başlayacaktır.


Sınav ilanı için tıklayınız.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET