gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4 ÜNİVERSİTE AKADEMİSYEN ALACAK

Akdeniz, Nişantaşı,Hacettepe, Mevlana Üniversiteleri Akademisyen alacak.

02 Ekim 2014 Perşembe 08:35

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır. İlgili adayın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları, gerekmektedir.

İlgili adayın;

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Prof. Dr.

1Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 02-16 Ekim 2014 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLISTATÜ’ye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ekinde teslim edeceklerdir. İlaveten başvuru dosyası oluşturmak üzere nüfus cüzdanı sureti, Doktora ve Doçentlik belgeleri, özgeçmiş ve akademik etkinlik puanlama formları, kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ile 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Yrd.Doçent(2)

1

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENS.

 

 

 

Profesör(3)

1

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Yrd.Doçent(4)

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

Farmasötik Toksikoloji

Doçent(5)

1

Klinik Eczacılık

Yrd.Doçent(6)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Alman Dili ve Edebiyatı

Profesör(1)

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Profesör(1) (7)

1

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Profesör(1)

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör(1) (8)

1

Psikoloji

Profesör(9)

1

Sanat Tarihi

Profesör(10)

1

Tarih

Profesör(11)

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doçent(12)

1

Psikoloji

Doçent(9)

1

Psikoloji

Doçent(13)

1

Tarih

Doçent(14)

2

Alman Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doçent(1)

1

İngiliz Dilbilimi

Yrd.Doçent(1) (15)

1

Psikoloji

Yrd.Doçent(16)

1

Psikoloji

Yrd.Doçent(17)

1

Tarih

Yrd.Doçent(18)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

Özel Eğitim

Profesör

1

Biyoloji Eğitimi

Doçent(19)

2

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent(20)

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent(21)

2

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent(1)

1

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent(22)

1

Sınıf Öğretmenliği

Doçent(23)

1

Türkçe Eğitimi

Doçent(24)

1

Türkçe Eğitimi

Doçent(25)

1

Fizik Eğitimi

Yrd.Doçent(26)

1

Ortaöğretim Matematik Eğitimi

Yrd.Doçent(27)

2

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd.Doçent(28)

1

Sınıf Öğretmenliği

Yrd.Doçent(29)

1

Sınıf Öğretmenliği

Yrd.Doçent(30)

1

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri

Profesör

1

Risk Analizi

Profesör

1

Uygulamalı Biyoloji

Profesör(31)

1

Uygulamalı Biyoloji

Profesör(32)

1

Zooloji

Profesör(33)

1

Moleküler Biyoloji

Doçent(34)

1

Aktüerya

Yrd.Doçent(35)

1

Geometri

Yrd.Doçent

1

Yöneylem Araştırması

Yrd.Doçent

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

İç Mimarlık

Profesör(36)

1

Seramik

Profesör(37)

1

Seramik

Doçent(38)

1

İç Mimarlık

Yrd.Doçent(39)

1

HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Yrd.Doçent(1) (40)

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yrd.Doçent(1)

1

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

 

 

İktisat Teorisi

Doçent(İngilizce)(1)

1

Sosyal Hizmetler

Doçent(41)

1

Örgütsel Davranış

Doçent(1) (42)

1

Kamu Politikaları

Yrd.Doçent(1) (43)

1

Maliye Teorisi

Yrd.Doçent

2

Sağlık İdaresi

Yrd.Doçent(44)

2

Siyasi Tarih

Yrd.Doçent(1) (45)

1

Yerel Yönetimler ve Siyaset

Yrd.Doçent(1) (46)

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

Kültürlerarası İletişim

Profesör(47)

1

Medya Çalışmaları

Doçent(47)

1

KANSER ENSTİTÜSÜ

 

 

Prevantif Onkoloji

Doçent(1) (48)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Doçent(1)

1

Gıda Bilimleri

Doçent(1) (49)

1

Makine Teorisi ve Dinamiği

Doçent(1) (50)

1

Bilgisayar Bilimleri

Yrd.Doçent(1) (51)

1

Bilgisayar Donanımı

Yrd.Doçent(1) (52)

1

Bilgisayar Donanımı

Yrd.Doçent(1) (53)

1

Cevher Hazırlama

Yrd.Doçent(1)

1

Çevre Bilimleri

Yrd.Doçent(1)

1

Çevre Teknolojisi

Yrd.Doçent(1)

1

Endüstri Mühendisliği

Yrd.Doçent(1) (54)

1

Fotogrametri

Yrd.Doçent(1) (55)

1

Fotogrametri

Yrd.Doçent(1) (56)

1

Geoteknik

Yrd.Doçent(1) (57)

1

Gıda Bilimleri

Yrd.Doçent(1) (58)

1

Katıhal Fiziği

Yrd.Doçent(1)

2

Maden İşletmesi

Yrd.Doçent(1)

1

Otomotiv

Yrd.Doçent(1) (59)

1

Ulaştırma

Yrd.Doçent(1) (60)

1

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Yrd.Doçent(1) (61)

1

Yapı

Yrd.Doçent(1) (62)

1

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ

 

 

Klinik Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri

Doçent(1)

1

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Doçent

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör(63)

1

Odyoloji

Profesör(64)

1

Çocuk Gelişimi

Yrd.Doçent(65)

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd.Doçent(66)

1

Toplum Beslenmesi

 

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Fiziksel Aktivite ve Sağlık

Doçent(68)

1

Spor ve Antrenörlük

Doçent(69)

1

Spor Biyomekaniği ve Motor Kontrol

Yrd.Doçent(70)

1

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör (İngilizce)(1)(71)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör(Türkçe)(1) (72)

1

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör (Türkçe)(1) (73)

1

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör (Türkçe)(1) (74)

1

İç Hastalıkları

Profesör (Türkçe)(1) (75)

1

Tıbbi Biyoloji

Profesör (Türkçe)(1) (76)

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Profesör (Türkçe)(1) (77)

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent (Türkçe)(1)

2

Fizyoloji

Doçent (Türkçe)(1) (78)

1

Halk Sağlığı

Doçent (Türkçe)(1) (79)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent (Türkçe)(1) (80)

1

Radyoloji

Doçent (İngilizce)(1) (81)

1

Tıbbi Biyokimya

Doçent (Türkçe)(1) (82)

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent (Türkçe)(1) (83)

1

Biyofizik

Yrd.Doçent(İngilizce)(1) (84)

1

Çocuk Cerrahisi

Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (85)

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (86)

1

İç Hastalıkları

Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (87)

1

Kardiyoloji

Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (88)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (89)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (90)

1

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (91)

1

Radyoloji

Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (92)

1

Radyoloji

Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (93)

1

Tıbbi Biyoloji

Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (76)

1

Adli Tıp

Yrd.Doçent(Türkçe)(1)

1

AÇIKLAMALAR

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adayların başvuruları şartlı kabul edilir ve adaylar ilan tarihini takiben Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler.

1.        Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2.        Kompozisyon alanında Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini almış, en az 1 eserinin basılmış ve CD’de kayıtlı olması.

3.        Doçentliğini Atatürk İnkılâpları ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olmak.

4.        Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

5.        Eczacılık Fakültesi lisans mezunu ve Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.

6.        Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu ve doktorasını Klinik Eczacılık alanında Romatoloji üzerine yapmış olmak.

7.        Doçentliğini Amerikan Edebiyatı alanında almış olmak.

8.        İngiliz Tiyatrosu alanında çalışmaları olmak.

9.        Doçentliğini Sosyal Psikoloji alanında almış olmak.

10.     Anadolu Selçuklu ve Beylikler Sanatı alanında çalışmaları olmak.

11.     Doçentliğini Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti alanında almış olmak.

12.     Doktorasını Özbek Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak.

13.     Doçentliğini Endüstri Örgüt Psikolojisi alanında almış olmak.

14.     Balkan Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

15.     Doktorasını Dilbilim alanında yapmış ve Türk işaret dili alanında çalışmaları olmak.

16.     Doktorasını Deneysel Psikoloji alanında yapmış olmak.

17.     Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.

18.     Bilim ve Teknoloji Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

19.     Doktorasını ve Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak.

20.     Öz yeterlik ve probleme dayalı öğrenme alanında uzmanlaşmış olmak.

21.     Doktorasını ve Doçentliğini Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak.

22.     Doktorasını ve Doçentliğini Eğitim Psikolojisi konusunda almış olmak.

23.     Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak ve Bilgisayarlı Dil Öğretimi konusunda uzmanlaşmış olmak.

24.     Doktora ve Doçentliğini Türkçe Eğitiminde almış olmak.

25.     Doçentliğini Türkçe Eğitiminde almış olmak ve gramer eğitimi alanında uzmanlaşmış olmak.

26.     Yüksek Lisans ve Doktorasını Fizik Eğitimi alanında yapmış olmak.

27.     Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak.

28.     Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.

29.     Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış ve Matematik Okur Yazarlığı konusunda uzmanlaşmış olmak.

30.     Doktorasını Sınıf Öğretmenliği alanında yapmış ve sınıf yönetimi konusunda çalışmaları olmak

31.     Adli entomoloji  konusunda çalışmalar yapmış olmak.

32.     Arılar konusunda uzmanlaşmış olmak.

33.     Ornitoloji ve ekotoksikoloji alanlarında uzmanlaşmış olmak.

34.     Biyokimya ve Moleküler Genetik alanlarında uzmanlaşmış olmak.

35.     Durdurulmuş veri (censored data) analizi konusunda uzmanlaşmış olmak.

36.     Doçentlik unvanını Mimarlık – planlama alanından almış ve iç mimarlıkta yapay zeka üzerine yayınları olmak.

37.     Doçentlik unvanını plastik sanatlar – seramik alanından almış olmak.

38.     Doçentlik unvanını plastik sanatlar – seramik alanından almış olmak ve bilgisayar destekli tasarım konusunda deneyimli olmak.

39.     Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Doktora yapmış olmak.

40.     Halk Sağlığı doktorası olmak.

41.     Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

42.     İşletme alanında doktora yapmış olmak.

43.     Siyaset Bilimi ve/veya Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

44.     Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

45.     Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış ve Orta Asya üzerine çalışmaları olmak.

46.     Yüksek Lisans ve Doktorasını Kentleşme konusunda yapmış olmak.

47.     Etnografik Alan Çalışması Deneyimi olmak.

48.     Tıbbi onkoloji uzmanı olmak.

49.     Gıda mühendisliği alanında doktora yapmış ve gıdalarda genetik değişim konusunda çalışmaları olmak.

50.     Esnek mekanizmalar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

51.     Lisans ve doktora derecelerini bilgisayar mühendisliği veya bilgisayar bilimleri alanında almış ve Doktorasını doğal dil işleme alanında yapmış olmak.

52.     Doktorasını video işleme ve kodlama alanında yapmış olmak.

53.     Doktorasını kablosuz ağlar ve çoklu erişim yöntemleri alanında yapmış olmak.

54.     Klinik karar destek modelleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

55.     Doktorasını mekan-zamansal kümeleme üzerine yapmış olmak.

56.     Doktorasını Çizgi tarayıcılı uydu ve hava kameralarının geometrik kalibrasyonu ve validasyonu konusunda yapmış olmak.

57.     İnşaat mühendisliği lisans mezunu olmak.

58.     Gıda mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

59.     Taşıt Dinamiği Modellerini Doğrulama Metotları üzerine araştırma yapmış olmak.

60.     İnşaat mühendisliği lisans mezunu ve yapılarda sürdürülebilir çözümler konusunda doktora yapmış olmak.

61.     Deneysel Yüksek Enerji Fiziği konusunda deneyimli olmak.

62.     Lazer tarayıcılarla yapısal algılama ve otomatik hasar tesbiti konusunda doktora yapmış olmak.

63.     "Nörolojik Rehabilitasyon" alanında deneyimli olmak.

64.     "Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları" alanında doktora derecesi almış olmak.

65.     Çocuk Gelişimi alanında (Çocuk Gelişimi ve Eğitim Anabilim Dalı veya Okul Öncesi Anabilim dalında) doktorasını yapmış olmak.

66.     “Nörolojik Rehabilitasyon” alanında çalışıyor olmak, Nöropatik Ağrı konusunda uzmanlaşmış olmak.

67.     Beslenme ve Diyetetik mezunu ve sporcu beslenmesi ile laboratuvar deneyimi olmak

68.     Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor alanından almış ve fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak

69.     Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor alanından almış ve Sportif performansın değerlendirilmesi konusunda deneyim sahibi olmak.

70.     Doktorasını Spor Bilimleri alanında yapmış ve titreşim iletimi konusunda araştırmaları olmak.

71.     Nöro-endokrinşirürji doktorası yapmış olmak.

72.     Çocuk hematolojisi ve onkolojisi uzmanı olmak, kemik iliği naklinde deneyimli olmak.

73.     Tıp doktoru, Histoloji ve Embriyoloji uzmanı ve yardımla üreme teknikleri embriyoloji laboratuvar sorumlusu sertifikasına sahip olmak.

74.     Tıp doktoru, Histoloji ve Embriyoloji uzmanı olmak.

75.     İş sağlığı Yüksek Lisans derecesi ile işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olmak.

76.     Tıp Fakültesi mezunu ve tıbbi biyoloji doktorası olmak.

77.     Doçentlik unvanını Tıp eğitimi alanında almış olmak.

78.     Tıp fakültesi mezunu olmak, fizyoloji uzmanı olmak.

79.     Halk Sağlığı Uzmanı ve sosyal psikiyatri alanında yüksek lisans yapmış olmak, Toplum Ruh Sağlığı alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

80.     El cerrahisi ve mikro cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

81.     Girişimsel radyoloji alanında uzmanlık tezi yapmış olmak. Erişkin ve çocuklarda girişimsel radyolojik işlemlerde uzmanlık sonrası en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.

82.     Tıp Fakültesi mezunu ve biyokimya alanında doktora derecesine sahip olmak.

83.     Tıp Fakültesi mezunu olmak. Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olmak, klinik mikrobiyoloji alanında en az 4 yıl çalışma yapmış olmak.

84.     Hücre elektrofizyolojisi alanında deneyimli olmak.

85.     Çocuk Cerrahisi Alanında Avrupa Board (Avrupa Yeterlilik Sertifikası) sahibi olmak.

86.     İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olmak. Yurtdışında en az 1 yıl kemik iliği nakil hastalarında mantarenfeksiyonları konusunda çalışmış olmak.

87.     Nefroloji uzmanı olmak, ulusal ve uluslararası iç hastalıkları board sınavlarında başarılı olmak.

88.     Koroner BT anjiyografi ile çalışma yapmış olmak.

89.     Pediatrik ortopedi ve ekremite rekonstrüksiyonu konusunda deneyimli olmak.

90.     Pediatrik omurga hastalıkları ve onkolojisi konusunda deneyimli olmak.

91.     Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı olmak, yağ dokusunda türetilmiş mezenkimal kök hücreler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

92.     Tanısal nöroradyoloji ve girişimsel nöroradyoloji konularının her birinden yurtdışında en az 2'şer yıllık klinik deneyime sahip olmak.

93.     Radyoembolizasyon ve nöroradyolojik endovasküler işlemler konusunda deneyim sahibi olmak.


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

4. İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Bayrampaşa Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

A D R E S :

Nişantaşı Üniversitesi

Abdi İpekçi Cad. No:89 Bayrampaşa/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

BİRİM

BÖLÜM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr.

1

*Kimya Mühendisliğinden Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış olmak,

*Sürdürülebilir Enerji alanında uzmanlığı olmak,

*Enerji alanında en az 5 yıl iş deneyimi olmak,

-          *Biyoyakıt, Yakıt katkıları, FischerTropsch Sentezi ile sıvı yakıt elde edilmesi ve Enerji Ekonomisi alanlarında araştırma yapmış olmak,

Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Yrd.Doç.Dr.

1

*İç Hastalıkları alanında uzmanlığı olmak GastroenterolojiYandal Uzmanlığı olmak

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd.Doç.Dr.

1

*Klinik biyokimya alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Yrd.Doç.Dr.

1

*Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane hizmetleri

Prof.Dr.

1

*Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalında  uzmanlığınıtamamlamış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Prof.Dr.

1

*Tıp Alanında Lisans, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Uzmanlığı Sağlık Yönetimi Uzmanlığı Çevre Mühendisliği Doktorluğu (Hastane Atık Yönetimi konusunda uzmanlığı olmak,)

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Prof.Dr.

1

* Bağımlılık alanında 10 yıl deneyime sahip olmak ve kitap yazmış olmak.


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D/PROGRAM

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

Tıbbi genetik doktorası olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Farmakoloji doktorası olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

Acil Tıp uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak. Organ Nakli (böbrek, karaciğer ve pankreas nakli) deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

1

Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak. Akciğertransplantasyonu alanında akademik deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji veReanimasyon

Doçent

1

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

3

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Siyasih Tarih

Doçent

3

1

Ermeni lobiciliği alanında akademik deneyimi olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektrik Makinaları

Doçent

1

1

Doktorasını Elektrik Mühendisliği alanından almış, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim alanı Doçenti olmak ve Güç Elektroniği konularında akademik deneyimi olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doçent

1

1

Hava yolu ve diş eksikliği problemleri konusunda akademik deneyimi olmak.

Teknik BilimlerM.Y.O.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Organik Tarım

Doçent

1

1

Doçent unvanını meyve yetiştirme ve ıslahı alanında almış olmak ve çeşitli meyve türlerinde içsel hormonlar, karbonhidratlar ve antioksidanlar konusunda akademik deneyimi olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET