gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

5 ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Üniversitelerin birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

12 Kasım 2014 Çarşamba 05:17
5 ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akademik Personel İlanı (Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullan taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

DOÇENTLER

- Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim- öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Müracaatlar 12/11/2014 - 26/11/2014 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvanı

Ad.

Drc.

Başvuru Koşulu

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

1

3

Moleküler Bakteriyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak


Gedik Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü;

Aranan Şartlar;

Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden lisans derecesine sahip, Mekanik titreşimler alanında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmış olmak. Dinamik stabilite konusunda çalışmaları bulunmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,)  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Doç.

1

Mühendislik Fakültelerinin Makine MühendisliğiBölümünden lisans derecesine sahipMekaniktitreşimler alanında yüksek lisans ve doktoraçalışmaları yapmış olmakDinamik stabilitekonusunda çalışmaları bulunmak.

 

Başvuru adresi

Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ELİBOL

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel  :0216 4524585-86/1158

Fax:0216 452 87 17


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadrosu için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.          

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

 

Rektörlük:  0 322 338 62 85 dahili 104

                   0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/ 104

                   0 322 338 60 84, 85 dahili  2304

 

Birim

Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Ünvan

Derece

Sayısı

Nitelik

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİKDANIŞMANLIK

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/İÇ HASTALIKLARI ABD

Profesör

1

1

Gastroenterolojiyandal uzmanlığı olmak


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akademik Personel İlanı

(Prof. Doçent ve Yardımcı Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Esasları öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular için gerekli belgeler ve adaylarda aranılan nitelikler Üniversitemizin http://www.btu.edu.tr web sayfasında yayımlanmıştır.

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAN EDİLEN AKADEMİK KADROLAR

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

PROF. Der./Adet

DOÇ. Der./Adet

YARD. DOÇ. Der./Adet

KOŞULLAR

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜH.

MAKİNA MÜH.

1/1

 

 

Endüstriyel robotların holografik analizi ve tekrar modellenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜH.

ELEKTRONİKMÜH.

1/1

 

 

Uyarılmış biyoelektrik sinyal işleme ve ölçüm sistemleri, Beyin-Makine ara yüzü uygulamaları ve Lineer olmayan adaptiffiltre tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

METALÜRJİ VE MALZEME MÜH.

MALZEME MÜH.    

 

 

3/1

Gözenekli silisyum nitrürseramiklerin mekanik özellikleri, seramiklerin kaynaklanması, seramik - metal kompozitlerin ısıl iletkenliği ve kaolendenmüllit üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜH.

İNŞAAT MÜH.

 

1/1

 

Yapı-deprem mühendisliği alanı, kapsamında, nümeriksimülasyon ve sarsma tablası deneylerinde çalışmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜH.

ORMAN MÜH.

 

3/1

 

Silvikültür alanında doktora yapmış olmak, orman ağaçları tohumları, ağaçlandırma ve fidanlık tekniği konularında çalışmış olmak.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

İlköğretim Matematik Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim, organizasyon ve kalite yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Mühendislik-Mimarlık Fak.

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Maden ekonomisi ve madenlerde iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Mühendislik-Mimarlık Fak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında Doçentlik ünvanı almış olup, mekanik alaşımlamaile sentezlenen Mg-esaslı alaşımların hidrojen depolama özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Fizikokimya

Fizikokimya alanında Doçentlik ünvanı almış olup, İletken polimer kaplamalarla bakır ve çelik korozyonunun önlenmesi alanında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

İstatistik

İstatistik Teorisi

Sağlam Örnekleme Yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Kırım Tarihi ile ilgili çalışmaları olmak.

Doçent

2

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçentlik ünvanınasahip olmak.

Doçent

1

1

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

İmplant üstü protezlerde marjinal kemik kayıpları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yrd.Doç.

2

1

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Endodonti

Daimi molar ve premolar dişlerin apikal foramenmorfolojisi hakkında çalışma yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Ortaçağ Tarihi alanında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Eğitim Fak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Öğretim Teknolojileri alanında doktora ünvanınasahip olmak.

Yrd.Doç.

3

1

İlahiyat Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felsefesi

Ahlak Felsefesi alanında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Genel Dahiliye uzmanı olmak. Yandal uzmanlığı olmamak.

Yrd.Doç.

3

1

Eskişehir Meslek Yüksekokulu

Çevre Koruma Teknolojileri

Çevre Koruma ve Kontrol

Polimer kil nanokompozitler alanında çalışmalar yapmış olmak.


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine 22 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim

Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

1

İnşaat Mühendisliği

Doçent

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı

1

Tekstil ve Moda Tasarımı

Yardımcı Doçent

İletişim ve Tasarım

1

Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Bilimleri

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

Oyunculuk

1

Oyunculuk, Tiyatro

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

3

Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Ekonomi

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

Sağlık Bilimleri

Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

3

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

Sosyal Hizmetler

3

Sosyal Hizmet, Sosyoloji

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

Odyoloji

3

OdyometriOdyoloji, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Fizik

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

Hemşirelik

3

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik, Gerontoloji

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

 

Sağlık Yönetimi

3

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, İşletme, Sağlık Yönetimi

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET