gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

5 ÜNİVERSİTE AKADEMİSYEN ALACAK

5 ÜNİVERSİTE AKADEMİSYEN ALACAK

17 Kasım 2014 Pazartesi 01:06
5 ÜNİVERSİTE AKADEMİSYEN ALACAK

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

1

 

Doçentliğini Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 

 

 

 

Patoloji

 

1

 

Koyun Keçi Vebası veToxoplasma gondiienfeksiyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Sosyoloji Bölümü

 

 

 

 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

 

1

 

Osmanlı İmparatorluğu ve Ortadoğu’da Modernleşme ve Bilgi Sosyolojisi alanında çalışmış olmak.

Kimya Bölümü

 

 

 

 

Biyokimya

 

1

 

Manyetik ve iletken polimerler ile enzim immobilizasyonu, protein adsorpsiyonu ve saflaştırılması venanomalzemeler konularında çalışmaları olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

 

 

Yeni Türk Edebiyatı

 

1

 

Edip Cansever’in şiirlerini konu alan çalışma yapmış olmak.

Fizik Bölümü

 

 

 

 

Nükleer Fizik

 

1

 

Egzotik çekirdekler tek-A’lıçekirdekler ve çift-tek çekirdeklerde kuantum şekil-faz geçişi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

Yöneylem Araştırması

 

1

 

Yöneylem Araştırması kapsamında belirsizlik modelleme üzerine çalışma yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

Hidrolik

 

1

 

Dalgakıranların sismik davranışı üzerine çalışma yapmış olmak.

Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü

 

 

 

 

Seramik

 

1

 

Seramik alanında çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Sosyal Hizmet Bölümü

 

 

 

 

Sosyal Hizmet

 

 

1

Türkiye’de Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımların yeniden yapılanması konusunda çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler

 

1

 

Orta Asya ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

1

 

Osteoporoz üzerine genetik çalışma yapmış olmak, İnfertiliteile ilgili çalışma yapmış olmak, yardımcı üreme teknikleri sertifikası olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

İç Hastalıkları

1

 

 

Endoskopik ultrasonografi konusunda deneyim sahibi olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.

 

 

1

Sanatta Yeterlik veya Doktorasını İç Mimarlık alanında yapmış olmak.

KIRIKKALE M.Y.O.

 

 

 

 

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

 

 

 

 

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

 

1

 

Nötron Transport teorisi konusunda doktora çalışması yapmış olup, nötron transport denkleminin ileri mertebedenanizotnopik saçılmasıkonusunda çalışmalar yapmış olmak.

TOPLAM

1

12

2

 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör ve yardımcı doçent alınacaktır.

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Yardımcı doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır. *(İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yardımcı doçentliğe başvuracak olanlar, bu sınavı İngilizce dışında bir yabancı dilde vermek zorundadır.)

Adaylar, özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan profesörler 6 ve yardımcı doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe

2. Özgeçmiş (ÜAK formatında hazırlanmış)

3. Bilimsel çalışma ve yayınlarından profesör kadrosu için 6 takım; yardımcı doçent kadrosu başvuruları için 4 takım dosya

4. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

5. Yabancı dil belgesi (onaylı)

6. 1 adet fotoğraf

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

*Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

NOT: Şahsen başvurularda istenen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular ile postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Hükümet Meydanı No:2

Ulus –ANKARA

Tel: (312) 596 47 00 – 596 44 53

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

Siyasal Bilgiler Fak.

 

 

 

 

Ekonomi

Profesör

1

1

(a), (d)

Uluslarara İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

3

(a), (c)(e)

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Fak.

 

 

 

 

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

3

(a), (c)(f)

Tarih

Yardımcı Doçent

1

5

(a), (g)

Tarih

Yardımcı Doçent

1

3

(a), (c)(h)

rk Dili ve Edebiya

Yardımcı Doçent

Doçent

1

3

(b), (i)

Yabancı Diller Fak.

 

 

 

 

İngiliz Dili ve Edebiya

Yardımcı Doçent

Doçent

1

5

(a), (c), (j)

Aranan nitelikler:

(a) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasındaki özelliklere sahip olmak.

(b) İngilizce yabancı dil puanı YDS/KPDS/ÜDS’den en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

(c) Yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az bir akademik yıl alanında İngilizce ders vermiş olmak.

(d) İktisat ve Ahlak alanında çalışmaları bulunmak,

(e) Asya-Pasifik Bölgesi uluslararası ilişkileri alanında çalışmaları bulunmak.

(f) Eğitim Sosyolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

(g) Eskiçağ Tarihi alanında çalışmaları bulunmak.

(h) Osmanlı-Avrupa İlişkileri alanında çalışmaları bulunmak.

(i) Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak.

(j) 19. yüzyıl İngiliz Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak.


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi,

Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (YÖK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden

4 (dört) takım dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvuru formunda sınava girecekleri yabancı dillerini belirterek ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans,

Doktora Mezuniyet Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (YÖK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülteye/Yüksekokulu şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

* Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Başvuracak adayların öğrenim belgelerinin ve askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.

* Adayların bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş ve yayın listesi ile eğitim durumlarına ilişkin belgeler bulunacaktır.

Ayrıca, bilimsel yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD veya DVD'yi başvuracakları birime teslim edecekleri dosya sayısı kadar sunmaları gerekmektedir.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.

* Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahare Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

İLANDA ARANAN ŞARTLAR

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edeb.

Doçent

3

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bilim alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri ve Edeb.

Yrd. Doç.

1

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dünyası Edebiyatları veya

Türk Dili ve Lehçeleri anabilim dallarının birinde doktora yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

3

1

Eski Türk Edebiyatı alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd. Doç.

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmışolmak .

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yrd. Doç.

3

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doç.

1

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Yrd. Doç.

4

1

Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Yrd. Doç.

5

1

Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd. Doç.

4

2

Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç.

1

1

Muhasebe ve Finansman Bilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç.

2

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının herhangi birindeDoktora  yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri

Yrd. Doç.

3

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Doktora yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Yrd. Doç.

5

1

Tasavvuf alanında Doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Yrd. Doç.

5

1

Kelam alanında Doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yrd. Doç.

4

1

İslam Hukuku alanında Doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yrd. Doç.

4

1

Hadis alanında Doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yrd. Doç.

5

1

Kuran-ı Kerimi Okuma ve Kıraat İlmi alanında Doktora yapmış olmak.

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Ede. ve İslam Sanatları

Yrd. Doç.

5

1

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları alanında Doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Anorganik Kimya alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

BESYO

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Yrd. Doç

3

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapmış olmak.


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ÖlçütleriYönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemizin web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Yardımcı Doçent kadroları için 4 takım dosyayı; ikişer vesikalık resim ile birlikte ilan edilen birimlere ve Doçent kadroları için (4 takım dosyayı) ise Personel Daire Başkanlığına imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD / PR.

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme ve Uluslar arası İktisat ABD

Yrd.Doç.

1

1-İktisat doktorası yapmış olmak.

İktisat Tarihi ABD.

Yrd.Doç.

1

İktisat doktorası yapmış olmak.

Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD.

Yrd.Doç.

1

1-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD doktora yapmış olmak.

2-Türk Siyaset Hayatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Kentleşme Bilimleri ABD.

Yrd.Doç.

1

1-Kent-Ekoloji ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Sosyoloji Bölümü

Uygulamalı Sosyolojisi ABD.

Yrd.Doç.

1

Suç ve sapma sosyolojisi, Eğitim sosyolojisi, Gençlik sosyolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Akademik alanda en az on yıl deneyimli olmak.

Türk Dili ve Edebiyatları Bölümü

Yeni Türk Dili ABD.

Yrd.Doç.

1

Yeni Türk Dili alanında doktora yapmış olmak.İskendername ve söz dizimi üzerine çalışmaları olmak.

Yeni Türk Edebiyatı ABD

Yrd.Doç.

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Geometri ABD.

Doç.

1

Kontakt ve çatılı manifoldlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

Geometri alanında doktora yapmış, Holomorfik helisler veweingarten tipi yüzeyler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Analiz ve Fonksiyonlar ABD

Yrd.Doç.

1

Fonksiyonlar teorisi ve uygulamalı mekanik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Topoloji ABD.

Yrd.Doç.

1

Topoloji alanında doktora yapmış olmak. Cebirsel kategoriler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü

Biyoteknoloji veNanoteknolojisi ABD

Doç.

1

Antioksidan ve yağ asitleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD.

Yrd.Doç.

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Sınıf Öğretmenliği ABD.

Yrd.Doç.

1

Akılcılığı geliştirme programı ve okuma anlama becerisi alanında çalışmaları olması.

Yrd.Doç.

1

Zenginleştirilmiş okuma programı ve bilişsel süreçler alanında çalışmaları olması.

Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD.

Yrd.Doç.

1

Liselerde modern fizik konuları alanında çalışmaları olması.

Yrd.Doç.

1

Kimya öğretiminde teknolojik pedagojik alan bilgisi modeli alanında çalışmaları olması.

 

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Müzik Eğitimi ABD

Yrd.Doç.

1

Öğrenme güçlülüğüne sahip öğrencilere yönelik müzik eğitimi alanında çalışmaları olması.

Yrd.Doç.

1

Çalgıya yönelik benlik algıları alanında çalışmaları olması.

Yrd.Doç.

1

Müzik öğretimi yapılan birimlerde flüt öğretimi alanında çalışmaları olması.

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretimi ABD

Yrd.Doç.

1

Çoklu ortam uygulamaları ve hızlı okuma teknikleri alanında çalışmaları olması.

EğitimYönetimi,Teftişi,Planlamasıve Ekonomisi ABD

Yrd.Doç.

1

PISA okuma becerilerin Ülkeler ve Türkiye karşılaştırması alanında çalışmaları olması.

Türkçe Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi ABD.

Yrd.Doç.

1

Türk halk masalları ve öğrencilerin insani değerlerine yönelik etkisi alanında çalışmaları olması.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi ABD.

Yrd.Doç.

1

 

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Bilimleri ABD.

Yrd.Doç.

1

Çevre mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak ve yüzeysel ve yer altı sularının su kalitesi ve yer altı sularının kirlenmesi potansiyeli ile ilgili çalışmaları olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü

 

Yrd.Doç.

1

Sağlık hizmetleri kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

Otomotiv Teknolojisi PR.

Yrd.Doç.

1

Otomotiv öğretmenliği lisans mezunu olmak. Dizel motorlarda biyoyakıt kullanımının yanma, performans  veemisyon karakteristiklerine etkisi konusunda doktora yapmış olmak.

Güzelyurt Meslek Yüksekokulu

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Turizm ve Otel İşletmeciliği PR.

Yrd.Doç.

1

İşletme ABD doktora yapmış olmak.

Gıda İşleme Bölümü

Gıda Teknolojisi PR.

Yrd.Doç.

1

Gıda Mühendisliği ABD doktora yapmış olmak.

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Mimari Restorasyon PR.

Yrd.Doç.

1

Mimarlık ABD Koruma ve Restorasyon üzerine doktora yapmış olmak.

Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans Bölümü

 

Yrd.Doç.

1

Medeni Hukuk Ticaret Hukuku alanında çalışmalarının olması

Yrd.Doç.

1

Uluslararası Ticaret ve Lojistik konularında çalışmalarının olması.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü

 

Yrd.Doç.

1

AB ve Tarım alanlında çalışmalarının olması.

Yrd.Doç.

1

Bankacılık ve Finans alanında çalışmalarının olması.

Yrd.Doç.

1

Uluslararası Ticaret ve Lojistik konularında çalışmalarının olması.


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır. İlgili adayın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları, gerekmektedir.

İlgili adayın;

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Prof. Dr.

1


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET