gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

6 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIYOR

İstanbul Aydın, Bingöl, Gaziosmanpaşa, Çukurova, Şırnak, Kırklareli Üniversiteleri öğretim üyesi alımı yapacak. Aşağıdaki ilanlarda belirtilen bölümlerde akademik ünvanlı öğretim üyesi alımı yapılacak.

15 Temmuz 2014 Salı 12:58
6 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIYOR

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mimarlık ve Tasarım, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Şehircilik

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Şehircilik Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Medeni Hukuk Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:
* Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
* Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
DOÇENT KADROLARI İÇİN:
1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden tasdikli doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, iki adet fotoğraf, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması)
2. Doçent kadroları daimi statüdedir.
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:
1. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı.
2. Dilekçede aday yabancı dilini belirtmeli.
3. Özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye müracaat etmeleri gerekmektedir.
4. Tüm adaylar için, 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların sınava girmeleri zorunludur.
5. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.
SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımız Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle başvuru tarihi 15 gündür.  Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
1. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir.
2. Adaylar hazırladıkları her dosyaya 1 adet içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan CD koymaları gerekmektedir.
3. Adayların 657 Sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Devreler ve Sistemler

Doçent

1

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.

Gıda Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

3

 

Biyomühendislik

Yardımcı Doçent

1

3

Biyomühendislikalanında doktora yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Uygulamalı Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

2

 

Yeniçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

1

5

16.Yüzyıl Osmanlı askeri tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Muhasebe ve Finansman

Yardımcı Doçent

1

3

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:


ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Ziraat Fakültesi

BiyosistemMühendisliği

Arazi ve Su Kaynakları

Profesör

1

 

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Yrd.Doç.

1

Zootekni bölümü mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

 

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd.Doç.

1

 

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yrd.Doç.

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

 

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yrd.Doç.

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd.Doç.

1

 

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

DevletKonservatuvarı

Türk Müziği

 

Yrd.Doç.

1

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim üyesi (Profesör kadrosuna) alınacaktır.
Başvuru Şartları:
* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
DUYURULUR
Rektörlük : 0 322 338 62 85 dahili 104
                   0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/ 104
                   0 322 338 60 84, 85 dahili 2304

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Ünvanı

Derecesi

Sayısı


Tıp Fak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Gastroenterolojisi alanında yandal uzmanı olmak.

 

 Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. İlan metni ayrıca üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır.
Duyuru Başlama tarihi                                                              :  15 Temmuz 2014
Son Başvuru tarihi                                                                    :  01 Ağustos 2014
Yardımcı Doçent Adayları İçin Yabancı Dil Sınavı tarihi         :  05 Ağustos 2014
Yabancı Dil Sınavının Sonuçlarının Açıklanma tarihi               :  06 Ağustos 2014
Sınav Yeri                                                                                 :  Şırnak Üniversitesi Rektörlük Binası

 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

SY.

DR.

AÇIKLAMA

İLAHİYAT FAK.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

YRD. DOÇ.

1

1

Çağdaş Tefsirlerde İsrailliyat alanında çalışmalar yapmış olmak.

FEL. VE DİN BİL.

DİN FELSEFESİ

YRD. DOÇ.

1

4

Dini Çoğulculuk hakkında araştırma yapmış olmak.

İSL. TAR. VE SNT.

İSLAM TARİHİ

YRD. DOÇ.

1

3

Diyarbakır Ermenileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAK.

TARLA BİTKİLERİ

YRD. DOÇ.

1

4

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü mezunu olup, Çayır Mera ve Yem Bitkileri konusunda son 3 (üç) yıl içerisinde doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

YRD. DOÇ.

1

5

İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

T.O.İ Y.O.

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

YRD. DOÇ.

1

4

Turizmle ilgili herhangi bir alanda veya işletme alanında doktora yapmış olmak.

 Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvurular ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracaklar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım dosya halinde ve ayrıca 6 adet CD ortamında vereceklerdir.
Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi, lisans, yüksek lisans diploma fotokopileri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Nitelikler

Adet

FEN EDEDEBİYAT FAK.

KİMYA

ORGANİK KİMYA

 

2

 

Organik Kimya alanında doçent unvanı almış olmak.

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK

İNGİLİZCE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK

 

 

1

Çeviribilim doktora mezunu olmak ve Batı Dillerinden Osmanlı Türkçesine yapılan roman çevirileri üzerine çalışmaları bulunmak.

İNGİLİZCE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK

 

 

1

Çeviribilim doktora mezunu olmak ve Sömürgecilik Sonrası Çeviri Kuramları üzerine çalışmaları bulunmak.

İKT.VE İD.BİL. FAK.

EKONOMETRİ

EKONOMETRİ

 

 

1

Ekonometri alanında doktora yapmış olmak.

İŞLETME

MUASEBE VE FİNANSMAN

 

1

 

Muhasebe ve Finansman alanında doçent unvanı almış olmak.

 

 

1

Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak.

MALİYE

MALİ HUKUK

 

 

1

Mali Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

MALİYE TEORİSİ

 

 

1

Kamu Maliyesi alanında doktora yapmış olmak.

MİMARLIK FAK.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

ŞEHİR PLANLAMA

 

 

1

Kentsel Tasarım doktora mezunu olmak ve Kentsel Morfoloji alanında çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

Akıllı Ambalaj Malzemeleri ve Uygulamaları üzerine çalışma yapmış olmak.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

Termo-Plastik EsaslıKompozit Levhalar üzerine çalışma yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAK.

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

Piridin-2, 3-Dikarboksilat Kompleksinin Sentezi veKarakterizasyonu üzerine çalışma yapmış olmak.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

Otomotiv Fren Balataları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TURİZM FAK.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

 

 

1

Konaklama Sektöründe faaliyet gösteren stratejik ittifaklar üzerine çalışma yapmış olmak.

TURİZM REHBERLİĞİ

TURİZM REHBERLİĞİ

 

 

1

Yoksul Yanlısı Turizm üzerine çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK YO

BESLENME VE DİYETETİK

 

1

 

 

 

LÜLEBURGAZ MYO

 

 

 

 

1

Yeniçağ Tarihi doktora mezunu olmak.

TEKNİK BİLİMLER MYO

 

 

 

 

1

Gıda Mühendisliği doktora mezunu olmak ve Farklı Yağ Kaynaklarının Bıldırcın Eti Kalitesi üzerine etkileri konusunda çalışmaları bulunmak.

PINARHİSAR MYO

 

 

 

 

1

Gazetecilik doktora mezunu olmak, Haber, Analiz ve Arşiv İncelemeleri ve Medyanın Küreselleşmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET