gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

7 ÜNİVERSİTE AKADEMİSYEN ALACAK

7 ÜNİVERSİTE AKADEMİSYEN ALACAK

21 Ağustos 2014 Perşembe 00:16
7 ÜNİVERSİTE AKADEMİSYEN ALACAK

Gedik Üniversitesinden:

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü;

Aranan Şartlar;

Grafik Sanatları, Animasyon, Tarihsel Rekonstrüksiyon alanlarında uzman olmak,

Adayların;

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* 1 Adet Fotoğraf

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

* KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik

Unvan

Adet

Özel Koşullar

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Prof.

1

Grafik Sanatları, Animasyon, Tarihsel Rekonstrüksiyon alanlarında uzman olmak,

 

Başvuru adresi:

Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

 

İlgili Kişi:

Hülya ELİBOL

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel  : 0216 4524585-86/1158

Fax : 0216 452 87 17


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanununun 23 ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim

Dalı

Kadro

Ünvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Mühendislik Fak.

İnşaat Mühendisliği

 

Doçent

3

1

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında doktora ve alışkanlar mekaniği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Makine Mühendisliği AnabilimDalında doktora ve ısı transferinin iyileştirilmesi alanında deneysel ve sayısal çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora ve yenilenebilir enerji konusunda çalışmalar yapmış olmak.


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

-Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

-Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

-Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler

-Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

-Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Anabilim/Anasanat Dalı

Profesör

Doçent

Açıklama

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

İKTİSAT TEORİSİ

 

1

Doçentlikliğini Mikroiktisatalanında almış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

KLASİK ARKEOLOJİ

1

 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 21/08/2014

Son Başvuru Tarihi    : 04/09//2014

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VEİLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: 232 4885301

Mühendislik ve Bilgisayar Fakültesi: 232 4888122

Fax: 232 2792626

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/ AÇIKLAMA

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Çizelgeleme, Kısıt programlama, Endüstri Mühendisliği

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

Mimarlık

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜM

DER.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. Dr. (1)

Eğitim Bilimleri Bölümü

3

1

Doktora derecesi eğitim bilimleri anabilim dalı, eğitim programları ve öğretim bilim dalından; yüksek lisans derecesi eğitim bilimleri anabilim dalı, program geliştirme ve değerlendirme bilim dalından olmak; psikolojik ve rehberlik alanında deneyimli olmak; rehberlik, danışmanlık, rehberlik koordinatörlüğü, eğitim koordinatörlüğü tecrübelerine sahip olmak.

 

1 - Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak.

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ DOÇENT KADROSU İLANI

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Doçent kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 25. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik

Unvanı

Adet

Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Doçent

1

* İnşaat Mühendisliği lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak,

* İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim dalı yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak,

* Ulaştırma Mühendisliği, ulaşım ve kent planlaması konularında ulusal ve uluslararası yayın yapmış, kitap tercümesi ve kitap/kitap bölümleri yazmış olmak,

Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde görev almış olmak,

* Yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü seviyesinde ders verme deneyimi bulunmak,

* İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak.

BAŞVURU ADRESİ:

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115

Seyrekköy-Menemen/İZMİR

Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ DOÇENT KADROSU İLANI

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik Bölümü Doçent kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 25. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) belgelerini onaylı 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik

Unvanı

Adet

Açıklama

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doçent

1

* İç Hastalıkları Anabilim Dalı doktora derecesine sahip olmak,

* Kemoterapi ve Kanserli Hastalar üzerine çalışmaları bulunmak,

* Yükseköğretim kurumlarında en az 20 yıl çalışma deneyimi olmak.

BAŞVURU ADRESİ:

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115

Seyrekköy-Menemen/İZMİR

Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

15 Ağustos 2014 tarih ve 29089 Sayılı Resmi Gazete’de Başkent Üniversitesine ait akademik kadro ilanının Devlet Konservatuarına ait öğretim üyesi ilanı sehven yanlış yazılmış olup aşağıdaki şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. İlgililere önemle duyurulur.

 

Devlet

Konservatuar

Müzik Bölümü

Yard. Doç.

Dr. (1)

Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanında doktora programını tamamlamış olmak, Geleneksel Türk Müziği alanında icracı olmak.

Sahne Sanatları

Bölümü

Yard. Doç.

Dr. (1)

Opera, Şan, Yaylı ve Nefesli Çalgılar alanlarındaKorrepetitör olmak, Sanatta Yeterlilik / Doktora Programını tamamlamış olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET