gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

7 ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI İLANI

Mevlana, Doğuş, Yaşar, Kadir Has, Abant İzzet Baysal, Ağrı İbrahim Çeçen, İstanbul Aydın Üniversitelerine akademik personel alım ilanları

08 Kasım 2014 Cumartesi 06:17
7 ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI İLANI

7 ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI İLANI


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır. İlgili adayın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları,

gerekmektedir.

İlgili adayın;

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Yüksekokul

Bölüm

Unvanı

Adet

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

Hemşirelik

Prof. Dr.

1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Diş Hekimliği, İletişim ve Mühendislik Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ortodonti

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Ortodonti Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

İletişim Bilimleri

Doç. Dr.

1

Doçentliğini İletişim Bilimleri Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Eğitimi Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

3

Eğitim üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitimi Fakültesi

Resim-İş Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Resimde Doku Lirizmi alanında sanatta yeterlilik çalışması yapmış olmak.

Eğitimi Fakültesi

Resim-İş Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Resimde Kadın İmgesi üzerine sanatta yeterlilik çalışması yapmış olmak.

Eğitimi Fakültesi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Olasılık ile İlgili Kavram Yanılgıları üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yrd. Doç. Dr.

1

3

İndirgeme Algoritma Analizleri üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doç. Dr.

1

5

Yönetim Bilimi alanında doktora çalışması yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bakım Hizmetleri

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik ile ilgili doktora çalışması yapmış olmak.

Başvuru Adresi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Erzurum Yolu 4. Km Merkez/Ağrı Tel: 0 472 215 98 63 – 64


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Müzik bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Viyola eğitimi ve oda müziği konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

2

1

Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçent unvanı almış olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyokimya

Profesör

1

1

Çevre kirliliği, kirletici metabolizması ve ekotoksikoloji konularında çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Doçent

3

1

Moleküler bitki genetiği konusunda çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doçent

3

1

LHC’ de dörtlü ayar bozonu anormal etkileşmeleri konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mali İktisat

Yardımcı Doçent

5

1

Kamu iktisadi teşebbüsleri, ekonomik krizler ve kurumsal kalite konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji veReanimasyon

Doçent

2

1

Prostopertif ağrı konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Baş ve boyun kitlelerinde kontrastlı ve difüzyon ağırlıklı MRG konusunda çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doçent

2

1

Fan tipi hızlı üst çene genişletmesi ile geleneksel tip hızlı üst çene genişletmesinin karşılaştırılması konusunda çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yardımcı Doçent

5

1

Konik ışınlı bilgisayarlı tomogrofi kullanılarak yapılan hacimsel hesaplamalarda kesit kalınlığının etkisi konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Yardımcı Doçent

5

1

Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olmak. Hasat sonrası konusunda doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Doçent

2

1

Sanat Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Sanat Eleştirisi ve Sanat Psikolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Yardımcı Doçent

5

1

Sanatta Yeterlik derecesini Resim alanında almış olmak. Resimde alegori konusunda çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

Yardımcı Doçent

5

1

Sanatta Yeterlik derecesini Seramik alanında almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Halı-Kilim Eski Kumaş Desenleri

Yardımcı Doçent

5

1

El Sanatları Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Dekoratif Sanatlar ve El Sanatları dallarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Telekomünikasyon

Yardımcı Doçent

4

1

Mobil haberleşme ve enerji hatları üzerinden haberleşme konularında çalışmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Yardımcı Doçent

5

1

Gazetecilik Anabilim Dalında Basın Konseyi konusunda doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Yardımcı Doçent

5

1

Tercümelerin kültürel ve sosyal değişimdeki rolü konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

 

Yardımcı Doçent

5

1

Tip 2 diyabetin plantar duyu ve denge üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.


Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracakların Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun olarak hazırlanmış oldukları (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has KampusüPersonel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular ve Internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazetede ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1 - Dilekçe, (Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler)

2 - Özgeçmiş,

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetlerin listesi

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 

Birimi

Bölümü

Akademik

Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra yurtdışında yedi yıldan fazla akademik deneyimi bulunmak

2. Bulut bilgi işlem, modelleme ve benzetim, risk ve güven yönetimi, duyucu ağları konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1. Doçentlik unvanını Bilgisayar Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği dalında almış olmak

2. Doktora sonrasında, yurtdışında, altı yıldan fazla araştırma-geliştirme deneyimi bulunmak

3. Dağıtık sistemler, paralel programlama, heterojen hesaplama konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1. Doktora derecesini Elektronik Mühendisliği, telekomünikasyon uzmanlık alanında almış olmak

2. Yurtdışında, en az bir yılı doktora sonrasında olacak şekilde altı yıl veya daha fazla araştırma deneyimi bulunmak,

3. Telekomünikasyon ve ileri sinyal işleme konularında uzmanlaşmış olmak ve yaptığı bilimsel araştırmalar ve aldığı projelerle kendisini kanıtlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1. Toplam Kalite Yönetimi, İstatiksel Kalite Kontrol, Kalite Sistemleri konularında daha önceden İngilizce ders vermiş olmak ve bu konularda araştırma yapacak düzeyde birikim sahibi olmak.

2. SCI/SCI-Expanded tarafından taranan mesleğin önde gelen süreli yayınlarında yayınlanmış en az 10 esere sahip olmak,

3. Uluslararası mesleğin önemli dernek ve kuruluşlarına üye olmak

4. Uluslararası önemli dergilerde hakemlik ve yayın kurulu üyeliği yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1.İmalat yöntemleri, bilgisayar destekli tasarım/imalat (CAD/CAM), bilgisayar sayısal kontrol (CNC), bilgisayar bütünleşik imalat (CIM) konularında daha önceden İngilizce ders vermiş olmak ve bu konularda araştırma yapacak düzeyde birikim sahibi olmak.

2.SCI/SCI-Expanded tarafından taranan mesleğin önde gelen süreli yayınlarında yayınlanmış en az 5 esere sahip olmak,

3.Uluslararası önemli dergilerde hakemlik yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

1

1. Nükleer yapı fiziği özelinde Kuantum Monte Carlo yaklaşımları üzerine gerek teorik modelleme gerekse nükleer uygulamalar konusunda çalışmalar yürütmüş olmak,

2. Sistem biyolojisinde matematiksel modellemeler alanında önceden İngilizce ders verebilmek ve bu konuda araştırma yapacak düzeyde birikim sahibi olmak.

3. SCI/SCI-Expanded tarafından taranan mesleğin önde gelen süreli yayınlarında yayınlanmış en az 5 esere sahip olmak,

4. Proje deneyimi sahibi olmak,

 

Başvuru adresi

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

*Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, Profesörlük, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için beş (5), Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için dört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

*Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihi Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

*Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 35-37 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 22 Kasım 2014’tür. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

*İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

 

FAKÜLTE ADI

BÖLÜM ADI

KADRO

ÜNVANI

KADRO

ADEDİ

UZMANLIK ALANI

Sanat ve Tasarım

Fakültesi

Grafik Tasarım Bölümü

Prof.Dr.

1

Doktora derecesini Tasarım ve Uygulamalı Sanatlar alanında, Doçentlik derecesini Plastik Sanatlar alanında almış olmak. Seramik ve cam sanatı alanlarında eğitim, proje ve sergiler yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Sanat ve Tasarım

Fakültesi

Müzik Bölümü

Doç.Dr.

1

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik derecelerini ilgili Üniversite ve Konservatuvarların Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı “Keman Bölümü”ndenalmış olmak. Enstrüman Öğretim Teknikleri, Oda Müziği, Keman Literatürü alanlarında eğitimler ve Oda ve Senfoni Orkestrası konserleri vermiş olmak.Yurt içi ve yurtdışında orkestra deneyimi ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Doç.Dr.

1

Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik derecelerini Sosyal Psikoloji alanında almış olmak. Kültürlerarası Psikoloji, Kültür ve Benlik-Kimlik İlişkisi,Psikososyal Entegrasyon, Göç Psikolojisi alanlarında araştırma projeleri, eğitim ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

Yüksek Lisans derecesini İngilizce Çalışmaları alanında, Doktora derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında tamamlamış olmak. XIX.Yüzyıl İngiliz Edebiyatı, Karşılaştırmalı İngiliz Edebiyatı, Avrupa Düşünce Tarihi alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 5 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek 24/11/2014 tarihine kadar kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle 24/11/2014 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 24/11/2014 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans Bölümü

1

Uluslararası İktisat

Doç. Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık (İngilizce)

1

Mimari Tasarım/İç Mimari Tasarımı

Doç. Dr.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

1

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

1

Karar Analizi ve Ergonomi

Yrd. Doç. Dr.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET