gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

75 İŞARET DİL TERCÜMANI AİLE BAKANLIĞINCA ALINACAK

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” Merkez ve Taşra Teşkilatında bulunan birimlerde görev yapmak üzere mesleki uygulama sınavı ile 75 adet (ekli listede belirtilen illere) sözleşmeli personel alınacaktır.

05 Mayıs 2014 Pazartesi 04:18
75 İŞARET DİL TERCÜMANI AİLE BAKANLIĞINCA ALINACAK

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SINAV DUYURUSU 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” Merkez ve Taşra Teşkilatında bulunan birimlerde görev yapmak üzere mesleki uygulama sınavı ile 75 adet (ekli listede belirtilen illere) sözleşmeli personel alınacaktır. 


A-BAŞVURU ŞARTLARI: 
Teşkilat Birimi Unvan Sayısı Nitelikleri 
Merkez Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşaret Dili Tercümanı 

En az ortaöğretim mezunu olmak, tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren geçerli Taşra belge veya sertifikaya sahip olmak. 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İşaret Dili Tercümanı 73 
 Toplam 75 
 
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’nci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak, 
2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisinin bulunmaması, (Muaf, tecilli veya yapmış) 
3- Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları, 
4- Tercümanlık yapacak seviyede Türk İşaret Dili’ni bilmek, bildiğini belgelemek 
5- İlgililer sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olacaklardır. 
6- Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvuruların tespiti halinde müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılanlar iptal edilir. 

B-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 
 
1. En son öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli örneği (Yurt dışında eğitim alanlar için YÖK 
tarafından verilen Denklik Belgesi) 
2. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösterir geçerli belge veya sertifika, 
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
4. Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf, 
5. Özgeçmiş (CV) bilgisi, 
6. İş Talep Formu 
7. Varsa geçerliliği devam eden KPSS sonuç belgesi 
 
C-SINAV ŞEKLİ: 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” Ek Madde 2  uyarınca, işaret dili tercümanlığı konusundaki bilgisinin ölçüleceği mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaktır. 
D-YERLEŞTİRME USULÜ: 
Uygulama sınavında başarılı olanlar puan üstünlüğü ve tercihlerine göre yerleştirme yapılır. Atamaya esas belgelerini eksiksiz teslim edenlerden atamaya hak kazanan adayların atamaları yapılır. 
E-SINAV TAKVİMİ: 
1- Başvuru Tarihi: 28/04/2014 – 09/05/2014 tarihleri arasında şahsen (elden) yapılacak olup, posta ile müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 
2- Başvuru Yeri : Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı (Eskişehir Yolu/Söğütözü Mah. 2177 Sokak No: 10/A 
Kat:1 Çankaya/Ankara) 
3- Mesleki Uygulama Sınav Tarihi: Başvuruların bitim tarihine müteakip, Bakanlığımız web sayfasında (www.aile.gov.tr) duyurusu yapılacaktır. 
4- Mesleki Uygulama Sınav Yeri: Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı (Eskişehir Yolu/Söğütözü Mah. 2177 
Sokak No: 10/A Kat:1 Çankaya/Ankara) 
5- Bakanlığımız tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Bakanlığımız web sitesinden www.aile.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET