gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK

Abant İzzet Baysal Üniversitesine aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

19 Ekim 2011 Çarşamba 09:24
Abant İzzet Baysal Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alınacak

 Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/ALANI

UNVANI

DER

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yön. Teft. Plan. ve Eko.

Doçent

1

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçentlik ünvanını almış olmak. Denetim uygulamaları konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd.Doç.

5

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak. Çok boyutlu madde tetkik kavramları konusunda çalışması bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Resim-İş Eğitimi

Yrd.Doç.

4

1

Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Sanat eleştirisi ve üç boyutlu çalışmaların öğretimi konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd.Doç.

4

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Materyal değerlendirme konusunda çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Yrd.Doç.

4

1

Roma Dönemi Mozaikler ve İkonografi konusunda doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematiksel Fizik

Doçent

2

1

Termal faz geçişleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Topoloji

Profesör

1

1

Cebirsel topoloji alanında çalışmaları bulunmak. 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.

3

1

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Doçent

2

1

Gıda reolojisi ve biyoteknoloji  konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Doçent

2

1

Gıda mikrobiyolojisi ve biyoteknoloji  konularındaçalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

Yrd.Doç.

5

1

İmal usulleri anabilim dalında talaşlı imalat konusunda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Termodinamik

Profesör

1

1

Metalurji termodinamiği ve ekserji konularında çalımışolmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Restorasyon

Yrd.Doç.

5

1

Restorasyon anabilim dalında Osmanlı-Türk evlerinin korunması konusunda doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

5

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Yrd.Doç.

5

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

5

1

Yenidoğan yan dal uzmanlık eğitimi almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Doçent

2

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Halı-Kilim Eski Kumaş Desenleri

Yrd.Doç.

5

1

Dokuma konusunda doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

2

1

Propolisin kemik tamirindeki etkisi konusunda çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd.Doç.

5

1

Çenelerin dentoalveoler inflamatuar lezyonları konusunda çalışma yapmış olmak.

Bolu Turizm İşlet.veOtelcilik Y.O.

Turizm İşletmeciliği

Doçent

2

1

Turizm işletmeciliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Stratejik yönetim alanında çalışmaları bulunmak.

Kemal Demir FizikTed.ve Reh.Y.O.

 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

2

1

Fizyoterapist olmak. Zihinsel engelli çocuklarda fiziksel uygunluk eğitiminin reaksiyon zamanı üzerine etkisi konusunda doktora yapmış olmak.

Kemal Demir FizikTed.ve Reh.Y.O.

 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

2

1

Fizyoterapist olmak. Mastektomi sonrası gelişenlenfödem konusunda doktora yapmış olmak.

Yabancı Diller Y.O.

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Yrd.Doç.

4

1

İngilizce yazma programlarının değerlendirilmesi konusunda doktora yapmış olmak.

Yabancı Diller Y.O.

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Yrd.Doç.

4

1

Yükseköğretimde Avrupa Dilleri ortak çerçeve programının uygulanabilirliği konusunda doktora yapmış olmak.

Bolu Meslek Y.O.

 Tekstil Teknolojisi

Yrd.Doç.

4

1

Tekstil eğitimi anabilim dalında tülbent esaslı yüzeylerin renklendirilmesi konusunda doktora yapmış olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET