gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ABDULLAH GÜL PAMUKKALE AMASYA ORTA DOĞU ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK

Abdullah Gül Pamukkale Amasya Orta Doğu Üniversitelerine Öğretim Görevlisi Alınacak

13 Ekim 2011 Perşembe 09:15
Abdullah Gül Pamukkale Amasya Orta Doğu Üniversitelerine Öğretim Görevlisi Alınacak

 Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agun.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Birimi

Unvanı

Bölüm

Der.

Adet

Aranan Nitelikler

MÜH. VE MİM. FAK.

Doçent

Malzeme Bilimi veNanoteknolojiMühendisliği

1

1

Fizik bölümü mezunu olup, yarı iletken quantum nanoyapılar konusunda doktora yapmış olmak,

İKT. VEİD.BİL FAK.

Profesör

İktisat

1

1

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemizin http://pdb.marmara.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan olunur.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek,

Doçent kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere Duyurulur.

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Ad.

Der.

Açıklama

Matematik

Geometri

Profesör

1

1

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Ad.

Der.

Açıklama

Maliye

Mali İktisat

Profesör

1

1

 

 

Mühendislik Fakültesi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Ad.

Der.

Açıklama

Jeofizik Mühendisliği

Uygulamalı Jeofizik

Doçent

1

1

 

 

Tıp Fakültesi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Ad.

Der.

Açıklama

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Nefroloji uzmanı olmak

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

1

1

 


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı ve şartları belirtilen Üniversitemiz Eğitim Fakültesinde açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki aranan şartları taşıyan öğretim üyeleri alınacaktır.

Doçent kadrosuna müracaat eden adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 24. maddesinde belirlenen asgari koşullan sağlamış olmaları ve "Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri" hakkındaki Üniversitemiz Senato kararı ile belirlenen koşulları yerine getirmeleri ve belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Fotoğraf (2 adet)

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Noter Onaylı)

5 - Yayın listesi

6 - Yabancı dil belgesi (varsa)

7 - Kurum dışından başvuranlardan Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

8 - Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi ( Kurum dışından başvuranlardan)

9 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası ( nüsha )

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Noter Onaylı)

3 - Yayın Listesi

NOT :

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğüne takım dosya ile birlikte teslim edilecektir.

2 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Başvurulan birimlerce yapılacak ön (şekli) incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, başvuru belgeleri istekleri halinde dilekçe karşılığında kendilerine verilecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

5 - İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.


 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Dereceler

Adet

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

“Hidrobiyoloji” alanında Doçentlik unvanı almış olup, Eğitim Fakültelerinde en az 15 yıl görev yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

“Ekoloji” alanında Doçentlik unvanı almış olup, Eğitim Fakültelerinde en az 15 yıl görev yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

“Geometri” alanında Doçentlik unvanı almış olup, Eğitim Fakültelerinde en az 15 yıl görev yapmış olmak.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


 

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı ve şartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan Yardımcı Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki aranan şartları taşıyan öğretim üyeleri alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları ve "Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri" hakkındaki Üniversitemiz Senato kararı ile belirlenen koşulları yerine getirmeleri ve belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrası 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar;

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Fotoğraf (2 adet)

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi (Noter Onaylı )

5 - Yayın listesi

6 - Yabancı dil belgesi (varsa)

7 - Kurum dışından başvuranlardan Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

8 - Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

9 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası (4 nüsha)

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi (Noter Onaylı)

3 - Yayın Listesi

NOT:

1 - Başvurular, ilanın trajı en yüksek ulusal gazetelerden birinde yayımlandığı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere 4 takım dosya ile birlikte teslim edilecektir.

2 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Başvuruları birimlerce yapılacak ön (şekli) incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, başvuru belgeleri istekleri halinde dilekçe karşılığında kendilerine verilecektir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna. Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

5 - İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Ünvanı

Dereceler

Adet

Açıklamalar

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehircilik

Yrd. Doç.

4

1

Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olup, alanında doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Yrd. Doç.

5

1

Mimarlık lisans mezunu olup, Yapı Bilgisi alanında doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

Yrd. Doç.

5

1

Mimarlık lisans mezunu olup, Restorasyon alanında doktora yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

5

1

Konstrüksiyon ve İmalat alanında doktora yapmış olup, SCI veya SCI-Expanded kapsamında yayınlanmış veya kabul edilmiş çalışması olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, SCI veya SCI-Expandedkapsamında yayınlanmış veya kabul edilmiş çalışması olmak.

Teknoloji Fakültesi

MekatronikMühendisliği

 

Yrd. Doç.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, SCI veya SCI-Expandedkapsamında yayınlanmış veya kabul edilmiş çalışması olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, SCI veya SCI-Expandedkapsamında yayınlanmış veya kabul edilmiş çalışması olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-

ElektronikMühendisliği

 

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, SCI veya SCI-Expandedkapsamında yayınlanmış veya kabul edilmiş çalışması olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, SCI veya SCI-Expandedkapsamında yayınlanmış veya kabul edilmiş çalışması olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Yrd. Doç.

4

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak.

GümüşhacıköyM.Y.O.

-

-

Yrd. Doç.

5

1

Fen Fakültesi Matematik Lisans mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak ve en az 15 yıl Eğitim-Öğretim tecrübesine sahip olmak.

8064/2/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 22.12.2009 tarih ve 2009/11–2 sayılı kararı ile kabul edilen ve aşağıda belirtilen sınavlardan gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

SINAV

MİNİMUM  PUAN

KPDS/ÜDS

85

TOEFL-IBT

102

TOEFL-PBT VE TWE

610 ve 5

IELTS

7.5

ODTÜ YDYO-İYS

80

 

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik vb. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALAN:

PROF.

DOÇ.

Y.DOÇ.

Matematik Bölümü

Cebir ve Sayılar Teorisi

-

1

-

Kimya Bölümü

Anorganik Kimya

-

1

-

Psikoloji Bölümü

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

1

-

-

Fizik Bölümü

Yüksek Enerji Fiziği

-

1

1

Tarih Bölümü

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

-

-

1

Biyoloji Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Endokrinoloji

-

1

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü

Görüntü İşleme

-

-

1

Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü

Elektronik

-

-

1

Makina Mühendisliği Bölümü

Isı ve Enerji

-

1

-

Kimya Mühendisliği Bölümü

Kimyasal Teknolojileri

-

-

1

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Sistemleri ve Modelleme

-

1

-

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyoenformatik

-

1

-

 

 

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İşletme Bölümü

Pazarlama

-

-

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt. Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt

1

-

-

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Öğretimi

1

-

-

 

 

 

 

 

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

Bilişsel Bilimler ABD

Bilişsel Bilimler ve Çok Modaliteli Bilgi İşleme

-

-

1

Bilişim Sistemleri ABD

Yazılım Proje ve Kalite Yönetimi

1

-

-

Modelleme ve Simülasyon ABD

Üç Boyutlu Ses Teknolojileri

-

-

1

Sağlık Bilişimi ABD

Veri Entegrasyonu

-

-

1


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET