gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADALET BAKANLIĞI PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACI ALACAK

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Ek-1 listede belirtilen yerlerdeki 9-5 dereceli kadrolara sözlü sınavla 120 psikolog ve 45 sosyal çalışmacı alınacaktır.

01 Ocak 2015 Perşembe 20:14
ADALET BAKANLIĞI PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACI ALACAK

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

1)     Ceza ve Tevkif evleri GenelMüdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Ek-1 listede belirtilenyerlerdeki 9-5 dereceli kadrolara sözlü sınavla 120 psikolog ve 45 sosyal çalışmacıalınacaktır.

2)     Sözlü sınava, 2014 KPSSLİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzereBakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı (600) psikolog ve (225) sosyalçalışmacı çağrılacaktır.

3)     Başvurular :

a) Adaylarda aranacak şartlar:

•        657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

•        Eğitimşartı:

Psikolog kadrosuna başvuracak adaylar için psikoloji lisansprogramından mezun olmak,

Sosyal çalışmacı kadrosuna başvuracak adaylar için sosyalhizmet lisans programından mezun olmak,

•                     Güvenliksoruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

•                     Görevinidevamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlüolmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuvnoksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkif evleriGenel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlıtam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ilebelgelemek (sağlık kurulu raporu başvuru aşamasında gerekli olmayıp, sözlüsınav sonucu başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

 

Başvuru Şekli:

Başvurular 19 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayacak olup 28Ocak 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar şahsen veya en geç son başvurutarihinde aşağıda belirtilen adrese ulaşacak şekilde APS veya kargo yoluylayapılacaktır.

Başvuru yapacak adayların belirtilen belgeleri AdaletBakanlığı Gazi Ek Binası ( HSYK Binası) Kat:11 Büro: 1114 Konya Yolu No:70 Beşevler /ANKARA (0312 204 13) adresine göndermeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler, herhangi bir mazeretle bu tarihtensonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabuledilmeyecektir.

Başvuruda adaylardan istenecek belgeler:

•        TürkiyeCumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanıveya pasaport) fotokopisi,

•        BaşvuruFormu (ek-2),

•        Güvenliksoruşturması ve arşiv araştırması formu (4adet hazırlanacak ve ilgili adaytarafından imzalanıp onaylayan kısmı boş bırakılacaktır) (ek-3),

•        Öğrenimdurumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti ya da ilgili kurumunca(üniversite veya fakülte yetkilisi, adliye yazı işleri müdürü vb.) verilenonaylı örneği (adaylar başvuru sırasında öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslınıibraz etmeleri halinde başvuruyu kabul eden memur tarafından daonaylanabilecektir ),

•        Merkezîsınav sonuç belgesinin (KPSS) çıktısı,

•        Halen, kamukurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görevine devamedenlerin bağlı bulundukları kurumdan alacakları hizmet belgesi,

•        Resimliözgeçmiş.

 

4)    Sözlü Sınav:

Sözlü sınava girecek adayların isimleri ve sözlü sınavagirecekleri yer ile sözlü sınav tarihi 06 Şubat 2015tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) ilânedilecektir.

Sözlü sınava, 2'nci maddede belirtildiği üzere 2014 KPSSLİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzereilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki aday ileaynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirkenTürkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan resimli kimlik belgesiniyanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

5)    Sözlü sınav;

•        İlgilininatanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

•        Atatürkİlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

•        Genelkültür 20,

•        Bir konuyukavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerindendeğerlendirilecektir.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgitespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkinkonuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tampuan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

6)    Nihai başarı listesi, adaylarınmerkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göreen yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacaktır. Nihai başarı listesi Cezave Tevkif evleri Genel Müdürlüğü www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilânedilecek,ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

 

D U Y U R U L U R

 

Ek-1 Atama yapılacak iller listesi (1 sayfa), Ek-2 Başvuruformu (1 sayfa),

Ek-3 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (1sayfa).

CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA YAPILMASI PLANLANANİLLER LİSTESİ 

ATAMA YAPILACAK İLLER

PSİKOLOG

SOSYAL

ÇALIŞMACI

1

ADANA

5

1

2

AFYON

3

2

3

AĞRI

4

3

4

AKSARAY

 

1

5

ANTALYA

1

1

6

ARDAHAN

2

 

7

AYDIN

1

 

8

BALIKESİR

3

 

9

BARTIN

1

0

10

BATMAN

 

1

11

BAYBURT

2

1

12

BİLECİK

1

1

13

BİNGÖL

1

1

14

BİTLİS

1

1

15

BURDUR

1

 

16

BURSA

2

 

17

ÇORUM

2

 

18

DENİZLİ

2

1

19

DİYARBAKIR

 

3

20

DÜZCE

1

 

21

EDİRNE

1

2

22

ELAZIĞ

 

1

23

ERZİNCAN

1

 

24

ERZURUM

4

 

25

GAZİANTEP

4

 

26

GİRESUN

1

 

27

GÜMÜŞHANE

2

1

28

HAKKARİ

2

2

29

HATAY

2

 

30

IĞDIR

1

 

31

ISPARTA

1

 

32

İSTANBUL

 

4

l

 

ATAMA YAPILACAK İLLER

PSİKOLOG

SOSYAL ÇALIŞMACI

 

33

İZMİR

3

 

 

34

K.MARAŞ

5

1

 

35

KARABÜK

3

 

 

36

KARAMAN

3

1

 

37

KARS

1

1

 

38

KASTAMONU

1

 

 

39

KIRIKKALE

1

1

 

40

KIRŞEHİR

2

 

 

41

KOCAELİ

 

1

 

42

KONYA

3

1

 

43

KÜTAHYA

2

 

 

44

MALATYA

1

 

 

45

MANİSA

3

1

 

46

MARDİN

3

 

 

47

MERSİN

1

1

 

48

MUĞLA

2

1

 

49

MUŞ

1

1

 

50

OSMANİYE

2

 

 

51

RİZE

1

 

 

52

SAMSUN

4

 

 

53

SİİRT

1

 

 

54

SİNOP

1

 

 

55

SİVAS

2

1

 

56

Ş.URFA

2

1

 

57

ŞIRNAK

4

2

 

58

TEKİRDAĞ

1

1

 

59

TOKAT

2

 

 

60

TRABZON

2

 

 

61

TUNCELİ

1

 

 

62

VAN

7

3

 

63

YOZGAT

1

 

 

64

ZONGULDAK

2

 

 

| TOPLAM

120

45

 

  

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET